Palvelut - 146891-2019

29/03/2019    S63    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2019/S 063-146891

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Väylävirasto
1010547-1
PL 33
Helsinki
00521
Suomi
Yhteyshenkilö: Jarmo Nirhamo
Puhelin: +358 295343596
Sähköpostiosoite: jarmo.nirhamo@vayla.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.vayla.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Espoon kaupunki
0101263-6
PL 1
Espoo
02070
Suomi
Yhteyshenkilö: Maiju Kivioja-Korhonen
Puhelin: +358 438253080
Sähköpostiosoite: maiju.kivioja-korhonen@espoo.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.espoo.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMYwIpGWN9hyhpzbovTF00hpS8CRF2DsRddnxgEjzswl900yxMeRj5%2F1
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMYwIpGWN9hyhpzbovTF00hpS8CRF2DsRddnxgEjzswl900yxMeRj5%2F1
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: maanteiden hallinointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Mt 101 Kehä I parantaminen Laajalahden kohdalla, rakennuttamispalvelut

Viitenumero: VÄYLÄ/2073/02.01.01/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Väylävirasto ja Espoon kaupunki toteuttavat hankkeen Mt101 Kehä I parantaminen Laajalahden kohdalla.

Tämän tarjouspyynnön toimeksianto koskee hankkeen rakennuttamista ja valvontaa. Tehtävä on tarkemmin määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hanke sisältää Kehä I:n parantamisen Turunväylän ja Otaniemen välisellä osuudella. Hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä ja seitsemän (7) uutta siltaa, melusuojausta, pohjanvahvistuksia, kuivatusjärjestelmiä ja muita teknisiä järjestelmiä. Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös Kehä I ylittävä Raide-Jokerin silta S2 sekä Raide-Jokerin pengerrakenteita. Lisäksi hankkeen yhteydessä toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti HSY:n vesihuoltojärjestelmien rakentamista ja saneeraamista.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 450 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71520000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Hankintailmoituksen kohdassa II.1.4) esitetyn rakennusurakan alue, maantie 101 Kehä I Espoon Laajalahden alueella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintaan sisältyy pääosin hankintailmoituksen kohdassa II.1.4) esitetyn urakan rakennuttaminen ja laadunvalvonta.

Edellä mainittujen lisäksi voidaan mahdollisesti toteuttaa muitakin pienempiä hankintoja koko hankealueella, joiden rakennuttaminen ja laadunvalvonta sisältyy toimeksiantoon.

Tehtävään sisältyy yleisesti mm. hankinta-asiakirjojen laadinta, urakan kilpailuttaminen, rakennustöiden valvonta, urakan vastaanotto ja takuuajan tehtävät sekä muita hankekokonaisuuden rakennuttamiseen ja rakentamisen laadunvalvontaan liittyviä asiantuntijatehtäviä. Valittavan rakennuttajakonsultin valvoja tulee toimimaan tämän hankekokonaisuuden turvallisuuskoordinaattorina.

Tarkemmin toimeksianto on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 450 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 07/05/2019
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 07/05/2019
Paikallinen aika: 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Ehdokkaan tai tarjoajan tulee huomioida hankintailmoituksen liitteet Soveltuvuusvaatimukset ja ESPD-lomake sekä ESPD-lomakkeen täyttöohje tarjoajille, jotka ovat saatavilla hankintailmoituksen kohdassa I.3) ilmoitetusta verkko-osoitteesta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/03/2019