Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 146893-2020

27/03/2020    S62

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor za usluge ocjenjivanja, procjene učinka i usklađenosti, podrške politikama i pravne analize

2020/S 062-146893

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 024-052527)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Poštanska adresa: Office MO59 04/21
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za usluge ocjenjivanja, procjene učinka i usklađenosti, podrške politikama i pravne analize

Referentni broj: JUST/2020/PR/03/001
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Grupa 1: Ocjena, procjena učinka i srodne usluge podrške politikama u područjima pravosuđa i potrošačke politike,

Grupa 2: Usluge pravne analize, uključujući procjenu usklađenosti nacionalnih mjera za prenošenje u području pravosuđa i potrošačke politike,

Grupa 3: Usluge procjene usklađenosti i pravne analize povezane s prijenosom osobnih podataka iz država članica EU-a u treće zemlje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/03/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 024-052527

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 30/03/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 14/04/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 01/04/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 16/04/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Provjerite i ispravak dokumentacije o nabavi.