Servicii - 146893-2020

27/03/2020    S62

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru pentru servicii de evaluare, evaluare a impactului și a conformității, sprijin pentru politici și servicii de analiză juridică

2020/S 062-146893

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 024-052527)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Adresă: Office MO59 04/21
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru servicii de evaluare, evaluare a impactului și a conformității, sprijin pentru politici și servicii de analiză juridică

Număr de referinţă: JUST/2020/PR/03/001
II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Lotul 1: Evaluare, evaluarea impactului și servicii de asistență pentru politici conexe în domeniile de politică ale Direcției Justiție și Consumatori;

Lotul 2: Servicii de analiză juridică, inclusiv evaluarea conformității măsurilor naționale de transpunere în domeniile de politică ale Direcției Justiție și Consumatori;

Lotul 3: Servicii de evaluare a conformității și de analiză juridică în legătură cu transferurile de date cu caracter personal din statele membre ale UE în țări terțe.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/03/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 024-052527

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 30/03/2020
Ora locală: 12:00
A se citi:
Data: 14/04/2020
Ora locală: 12:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 01/04/2020
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 16/04/2020
Ora locală: 11:00
VII.2)Alte informații suplimentare:

Vă rugăm să consultați de asemenea erata la dosarul achiziției.