Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 146893-2020

27/03/2020    S62

Belgien-Bryssel: Ramavtal för tjänster avseende utvärdering, konsekvensbedömning och efterlevnad, politiskt stöd samt rättslig analys

2020/S 062-146893

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 024-052527)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Postadress: Office MO59 04/21
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för tjänster avseende utvärdering, konsekvensbedömning och efterlevnad, politiskt stöd samt rättslig analys

Referensnummer: JUST/2020/PR/03/001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Del 1: Tjänster avseende utvärdering, konsekvensbedömning och tillhörande politiskt stöd inom områdena rätt och konsumentpolitik.

Del 2: Tjänster avseende rättslig analys, inbegripet bedömning av efterlevnad av nationella införlivandeåtgärder inom områdena rätt och konsumentpolitik.

Del 3: Tjänster avseende bedömning av efterlevnad och rättslig analys beträffande överföring av personuppgifter från EU:s medlemsstater till tredjeländer.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/03/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 024-052527

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 30/03/2020
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 14/04/2020
Lokal tid: 12:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 01/04/2020
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 16/04/2020
Lokal tid: 11:00
VII.2)Övriga upplysningar:

Kontrollera även rättelsen av upphandlingsdokumenten.