Dienstleistungen - 14694-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Kroatien-Zagreb: Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Straßen und anderen Einrichtungen

2019/S 008-014694

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.
96330310281
Širolina 4
Zagreb
10000
Kroatien
Kontaktstelle(n): Kristina Perak
Telefon: +385 6515161
E-Mail: kristina.perak@arz.hr
Fax: +385 6515110
NUTS-Code: HR0

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.arz.hr

Adresse des Beschafferprofils: www.arz.hr

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Društvo za građenje i gospodarenje autocestom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usluge redovnog održavanja autoceste, naplate cestarine i nadzora i vođenja prometa

Referenznummer der Bekanntmachung: 216-P-18/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50230000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Usluge redovnog održavanja autoceste, naplate cestarine i nadzora i vođenja prometa.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 625 236 660.00 HRK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50230000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR0
Hauptort der Ausführung:

Koncesijsko područje Autoceste Rijeka – Zagreb d.d.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usluge redovnog održavanja autoceste, naplate cestarine i nadzora i vođenja prometa na koncesijskom području Autoceste Rijeka – Zagreb d.d.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Odlukom Vlade RH osnovano je dioničko društvo Autocesta Rijeka – Zagreb (dalje: ARZ), za građenje i gospodarenje autocestom i dodijeljena koncesija s ciljem zatvaranja financijske konstrukcije, građenja, gospodarenja i održavanja Autoceste Rijeka – Zagreb te njenih cestovnih i pratećih objekata na cestovnom zemljištu. Temeljem iste Odluke sklopljen je Ugovor o koncesiji na 28 godina (2007. godine produljen na 32 godine i 11 mjeseci).

ARZ upravlja koncesijskim područjem u duljini 187,03 km, a temeljem odredbi čl. 20. st. 1. Ugovora o koncesiji ARZ može ovlastiti neku treću osobu da u njeno ime i za njen račun, izvršava sve ili dio njezinih obveza koje proizlaze iz Ugovora o koncesiji.

ARZ je temeljem sklopljenog Ugovora o koncesiji čl. 18. st.1. dužan preuzeti brigu oko organizacije poslova upravljanja i održavanja te poslova naplate na postojećoj autocesti, a temeljem odredbi čl. 21 st. 1. istog Ugovora dužan je, osim u slučaju štrajka, nepogodnih meteoroloških uvjeta ili više sile, činiti sve što je razborito moguće da bi se, bez obzira na okolnosti, osigura kontinuirani promet u normalnim uvjetima sigurnosti, sve u skladu s važećim propisima.

Provedenim programom restrukturiranja državnih tvrtki cestarskog sektora ARZ je osnovao društvo ARZ-ON d.o.o. u kojega izdvojeni dijelovi ARZ-a koji obavljaju djelatnosti redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine s potrebnim pratećim službama i sklopljen Ugovor temeljem kojeg je ARZ-ON pružao navedene usluge ARZ-u. ARZ-ON je pripojen HAC-ONC-u koji je radi postizanja optimizacije poslovnih procesa i smanjenja troškova poslovanja u okviru restrukturiranja cestovnog sektora pripojen društvu HAC, u okviru čega je izvršen i prijenos ugovora za obavljanje operativnih poslova društva ARZ koje je do prosinca 2017. godine temeljem Ugovora obavljao HAC-ONC. Sva navedena društva su u 100 % vlasništvu države.

Za izvršavanje navedenih obveza i dužnosti iz Ugovora o koncesiji, nužno mora sklopiti Ugovor za pružanje navedenih usluga s odgovarajućim gospodarskim subjektom.

Zbog specifičnih tehničkih uvjeta propisanih zakonom i podzakonskim aktima, složenosti i nedjeljivosti usluga, potrebne opreme za sigurno i kontinuirano obavljanje traženih usluga, specifičnih znanja stručnog osoblja, te ispunjavanja zakonske i koncesijske obveze održavanja kontinuiranog, sigurnog i neometanog odvijanja prometa autocestom, nedjeljive odgovornosti izvršitelja usluge, kao i egzistirajućih socijalnih obveza prema radnicima koji su u procesu restrukturiranja prebačeni u izdvojena društva za obavljanje tražene složene usluge koja će donošenjem izmjene zakona sukladno mišljenju EUROPEAN COMMISSION Competiton DG biti riješena isključivim zakonskim ovlaštenjem za izvršavanjem takve vrste usluga za naručitelja koji je u 100 % državnom vlasništvu, nabava se provodi s već postojećim izvršiteljem. Razumna alternativa odnosno zamjena predmetnoj nabavi ne postoji iz tehničkih razloga i zakonskih i koncesijskih obveza naručitelja.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usluge redovnog održavanja autoceste, naplate cestarine i nadzora i vođenja prometa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Hrvatske autoceste d.o.o.
57500462912
Širolina 4
Zagreb
10000
Kroatien
Telefon: +385 14694575
E-Mail: vesna.bonifacic@hac.hr
Fax: +385 14694473
NUTS-Code: HR

Internet-Adresse: www.hac.hr

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 600 000 000.00 HRK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 625 236 660.00 HRK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatien
Telefon: +385 14559930
E-Mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internet-Adresse: www.dkom.hr

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Sukladno članku 408. stavak 4. ZJN-a 2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/01/2019