Usluge - 147116-2022

Submission deadline has been amended by:  290205-2022
TINazivHrvatska-Varaždin: Usluge recikliranja otpada
NDBroj objave obavijesti147116-2022
PDDatum objave21/03/2022
OJBroj izdanja SL S-a56
TWMjesto/grad kupcaVARAŽDIN
AUSlužbeno ime kupcaČISTOĆA d.o.o. (02371889218)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan16/03/2022
DTRok za podnošenje20/06/2022
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)90514000 - Usluge recikliranja otpada
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR062
IAInternetska adresa (URL)www.cistoca-vz.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU