Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 147201-2022

21/03/2022    S56

Finland-Helsinki: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 056-147201

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kansaneläkelaitos
National registration number: 0246246-0
Postal address: PL 450
Town: Helsinki
NUTS code: FI1 Manner-Suomi
Postal code: 00056
Country: Finland
Contact person: Jari Markkanen
E-mail: jari.markkanen@kela.fi
Internet address(es):
Main address: https://www.kela.fi
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kansaneläkelaitos - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - IT-palvelupäällikkö

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Kansaneläkelaitos (myöhemmin myös Kela) pyysi tarjousta IT-palvelupäällikköresurssista sen IT-palvelujen tulosyksikön IT-tuotantoyksikköön. Asiantuntijapalvelun kilpailutus koski sopimuskautta, joka oli jaettu vuodelle 2022 ajoittuvaan varsinaiseen sopimuskauteen ja mahdolliseen vuoden mittaiseen optiokauteen.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 227 700.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Description of the procurement:

Kansaneläkelaitos (myöhemmin myös Kela) pyysi tarjousta IT-palvelupäällikköresurssista sen IT-palvelujen tulosyksikön IT-tuotantoyksikköön.

Asiantuntijapalvelun kilpailutus koski sopimuskautta, joka oli jaettu vuodelle 2022 ajoittuvaan varsinaiseen sopimuskauteen ja mahdolliseen vuoden mittaiseen optiokauteen.

Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset oli kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Alustava arvio hankittavasta työmäärästä oli 220-440 henkilötyöpäivää (htp), josta varsinaiselle sopimuskaudelle kohdentuisi arviolta 220 htp ja mahdolliselle optiokaudelle vastaava määrä. Arvion todettiin olevan suuntaa-antava.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Asiantuntijan kokemus ja osaaminen / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Hankintaan sisältyy ajallinen optio.

Optiokauden sopimuskausi ajoittuu välille 1.1.-31.12.2023.

Kela varaa mahdollisuuden optiokauden käyttöön ottoon ja ilmoittaa siitä toimittajalle ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä tarjouspyynnön liitteenä olevan hankintasopimuksen mukaisesti.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 7/443/2022
Title:

Kansaneläkelaitos - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - IT-palvelupäällikkö

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Consultor Finland Oy
National registration number: 1923859-6
Postal address: Vanha talvitie 19 A
Town: Helsinki
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 00580
Country: Finland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 227 700.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
Postal code: 00580
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022