Szolgáltatások - 147261-2022

21/03/2022    S56

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 056-147261

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025749
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M2 gyf út dinamikus forgalomirányítás tervezés

Hivatkozási szám: EKR001147872021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

M2 gyorsforgalmi út M0 autóúti csomópont és Dunakeszi dél (2101 j. út) forgalmi csomópontok között a dinamikus forgalomirányítás bevezetéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése (PST: A002.01.15)

Főbb műszaki paraméterek:

1 db gyorsforgalmi úti különszintű forgalmi csomópont áttervezése, üzemi hírközlés ~9400m, üzemi hírközlés energiaellátása ~3800m, üzemi hírközlés tartószerkezeteinek és eszközeinek megtervezése, a beavatkozással érintett területen a dinamikus forgalomirányítás bevezetéséhez szükséges útépítési, vízépítési, forgalomtechnikai és egyéb kapcsolódó feladatok megtervezése, az elkészült teljeskörű kiviteli tervekre a szükséges jóváhagyások és engedélyek beszerzése.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 107 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

M2 gyorsforgalmi út M0 autóúti csomópont és Dunakeszi dél (2101 j. út) forgalmi csomópontok között a dinamikus forgalomirányítás bevezetéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése (PST: A002.01.15)

Főbb műszaki paraméterek:

1 db gyorsforgalmi úti különszintű forgalmi csomópont áttervezése, üzemi hírközlés ~9400m, üzemi hírközlés energiaellátása ~3800m, üzemi hírközlés tartószerkezeteinek és eszközeinek megtervezése, a beavatkozással érintett területen a dinamikus forgalomirányítás bevezetéséhez szükséges útépítési, vízépítési, forgalomtechnikai és egyéb kapcsolódó feladatok megtervezése, az elkészült teljeskörű kiviteli tervekre a szükséges jóváhagyások és engedélyek beszerzése.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlattétel kizárásának indoka: A dinamikus forgalomirányítás bevezetéséhez szükséges út- és vízépítési feladatok, a kihelyezendő portálszerkezetek, konzolok, kameratartó szerkezetek és üzemi hírközlési hálózatok összefüggő létesítményt alkotnak, így a beszerzés jellege miatt részajánlatra bontás nem lehetséges. A tervezés során a rendszer minden elemét és azok egymásra hatását figyelembe véve szükséges a kiviteli tervet elkészíteni egy összefüggően működő rendszerként, mely csak így kaphat üzemeltetői jóváhagyást, valamint a későbbiekben csak ilyen formában kerülhet megvalósításra és üzembe helyezésre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 196-510094
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

M2 gyf út dinamikus forgalomirányítás tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 13842217241
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 107 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

1) FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.), adószám: 13842217241

További ajánlattevők:

2) UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.), adószám: 10554885243

3) RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám utca13.), adószám: 10624672242

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/03/2022