Építési beruházás - 147527-2023

Submission deadline has been amended by:  225094-2023
10/03/2023    S50

Magyarország-Kaposvár: Építési munkák

2023/S 050-147527

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosító szám: 15835176214
Postai cím: Szántó Utca 5.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsos Natália
E-mail: natalia.borsos@kk.gov.hu
Telefon: +36 82795272
Fax: +36 82795272
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kk.gov.hu/kaposvar
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000290762023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000290762023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kaposvári Gyakorló iskola felújítása

Hivatkozási szám: EKR000290762023
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész „28 db tanterem és kapcsolódó létesítmények felújítása”

2. rész „Lapostetők szigetelése, magastető felújítása, villámvédelem felújítása”

3. rész „Új összekötő folyosó létesítése”

4. rész „Sportudvar kialakítása”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

28 db tanterem és kapcsolódó létesítmények felújít

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_7400_Kaposvár_Béke_utca_75.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. 28 db tanterem/szaktanterem felújítása

28 db tanterem, szaktanterem felújítása a világító testek és kapcsolók cseréjével (LED világító testek felszerelése) az eszközbeszerzést kiszolgáló többlet áramvételezési helyek kialakításával, a meglévő linóneum padozat cserélésével, a bejárati ajtók acéltokos ajtóra történő cseréjével, a termek kifestésével, valamint 28db tantermi gyerekmosdó és a tantermek előtti folyosószakasz és közös, illetve vizes blokkok felújítása.

Beépített szekrények javítása, ajtólap helyett függöny elhelyezése karnissal.

Az épített környezethez való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében az épületet projektarányosan akadálymentesítjük. Ez a pályázatban, OTÉK-ban megfogalmazott minimális akadálymentesítési szintet eléri, meghaladja.

Az épületben az alábbi főbb tételekben jelenik meg az akadálymentesítés: - Akadálymentes parkoló kialakítása. - Akadálymentes gyalogos útvonal kialakítása a bejárathoz. - Akadálymentes bejárat biztosított. - Épületen belüli akadálymentes közlekedés kialakítása az érintett folyosókon (vezetősávok telepítése). - Információs-kommunikációs rendszer kialakítása.

2. Kiszolgáló helyiségek felújítása, korszerűsítése

Folyosók, tanári szoba, közös közlekedők, pihenők és kapcsolódó vizesblokkok felújítása, valamint a tanáriszoba és kiszolgáló helyiségeinek felújítása a világító testek és kapcsolók cseréjével (LED világító testek felszerelése) az eszközbeszerzést kiszolgáló többlet áramvételezési helyek kialakításával, a meglévő linóneum padozat cseréjével, a bejárati ajtók acéltokos ajtóra történő cseréjével, a helyiségek kifestésével.

Beépített szekrények javítása, ajtólap helyett függöny elhelyezése karnissal.

Projektarányos akadálymentesítés

3. Fűtéskorszerűsítés

Az elavult és gazdaságtalan egycsöves fűtés helyett kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

A csőhálózat szükség szerinti cseréje, festése, hőszabályozóval történő ellátása, és radiátor festés szükséges.

4. Sportcsarnok alapfűtésének kialakítása

A tornacsarnok elektromos fűtése nem kielégítő, így új léghevítők beépítését kell megtervezni, engedélyeztetni, beépíteni. A kivitelezés során készített gázdokumentáció során ellenőrizni kell, hogy a meglévő lekötött kontingens elegendő, vagy igényelni kell még gázmennyiséget. A főépületben a meglévő gázhálózaton új csatlakozási pontot kell kialakítani. A gázvezetéket a Fenntartó és a gáztervező által meghatározott nyomvonalon kell kiépíteni az új gázkészülékekig.

A gázvezeték az épület belső falain a falakkal párhuzamosan, illetve azokra merőlegesen szerelendő.

Tervezett gázkészülék: - 2 db Pakole GTV-E-20A-MOD 20kW típ. léghevítő Névleges hőterhelés Q= 21 000W Készülékenként a gázfogyasztás 2,19 m3 /

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseire.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.3. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-4.2.3-22-2022-00011

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Lapostetők szig., magastető felúj.villámvédelem fe

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_7435_Somogysárd_Béke_utca_75.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lapostetőfelújítás

A tornacsarnok és a fejlesztő szoba összesen 757 nm felületű lapostetőszerkezetének vízszigetelése, a kapcsolódó vízelvezetési, bádogozási munkák elvégzésével.

A lapostetők felújítása során az alábbi feladatokat kell elkészíteni: - meglévő 5 cm vtg. mosott kavics leterhelés bontása - meglévő 20 cm XPS szigetelés bontása - meglévő bitumenes szigetelés tisztítása - új bitumenes szigetelés készítése teljes felületen - 9 db összefolyó bontása, új építése - bádogozási munkák javítása - meglévő 20 cm XPS szigetelés visszahelyezése (10% pótlással) - 1 rtg új geotextília terítése - meglévő 5 cm vtg. mosott kavics leterhelés visszahelyezése

Projektarányos akadálymentesítés

Magastető felújítása - opcionális rész

Az épület központi része és az innen induló szárnyak eredetileg lapostetővel készültek.

A szigetelés folyamatos meghibásodása és az épület bővítésének az igénye miatt 1996-ban a négy épületszárnyat egy szinttel megemelték és cserepeslemezzel fedett magastetőt kapott az épület. Az akkori tervektől eltérően az épületszárnyak végén meglévő teraszok nem lettek lefedve. A teraszok a 2016-os energetikai felújításkor hőszigetelést kaptak, így fordított rétegrendű tető jött létre. Itt a hőszigetelés előtt a meglévő csapadék elleni vízszigetelést nem újították fel.

A tető javítási munkák az alábbiakra terjednek ki:

- tető átvizsgálása

- beázási pontok felderítése és megszüntetése

- héjazatba épített szellőzők tömítése

- falszegély cseréje

- hajlatbádog cseréje

- új tetőgerinc készítése tömítéssel

- tetőfólia pótlás, javítás

- csapadékvíz elfolyó átalakítása

- a beázással érintett helyiségekben sérült gipszkarton álmennyezet cseréje

- beázással érintett helyiségek diszperziós festése

- beázással érintett tantermekben meglévő lámpatestek felszerelése, rögzítése, szükség szerinti javítás

- kapcsolódó kiegészítő munkák, állványozás, takarások, stb

B szárny terasz szigetelés javítása:

- kavicsterhelés felbontása

- üvegszövet és hőszigetelés felbontása

- vízszigetelés javítása

- hőszigetelés és kavicsterhelés visszaépítése

Projektarányos akadálymentesítés

Épület villámvédelme - opcionális rész

A fenntartó az érintett ingatlanon a meglévő iskolaépület külső villámvédelmi rendszerét teljesen meg kívánja újítani, mivel a jelenlegi rendszer nem felel meg az előírásoknak. A főépület alapterülete kereszt alakú, három csatlakozó épületrésszel. Kialakítása 4 szintes plusz alagsor, vegyes tetőkialakítással, magas-, lapostető. Az épület panel technológiával készült, függőleges tartószerkezete beton vázszerkezet kitöltő falazattal. Tetőszerkezete fa, fém lemezescserép héjalással. Lapostetős, bitumenes vízszigeteléssel, fém fedésű attikával.

Projektarányos akadálymentesítés.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseire.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.3. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Magastető felújítása - opcionális rész

Az épület központi része és az innen induló szárnyak eredetileg lapostetővel készültek.

A szigetelés folyamatos meghibásodása és az épület bővítésének az igénye miatt 1996-ban a négy épületszárnyat egy szinttel megemelték és cserepeslemezzel fedett magastetőt kapott az épület. Az akkori tervektől eltérően az épületszárnyak végén meglévő teraszok nem lettek lefedve. A teraszok a 2016-os energetikai felújításkor hőszigetelést kaptak, így fordított rétegrendű tető jött létre. Itt a hőszigetelés előtt a meglévő csapadék elleni vízszigetelést nem újították fel.

A tető javítási munkák az alábbiakra terjednek ki:

- tető átvizsgálása

- beázási pontok felderítése és megszüntetése

- héjazatba épített szellőzők tömítése (120 db)

- falszegély cseréje (12 m)

- hajlatbádog cseréje (28 m)

- új tetőgerinc készítése tömítéssel (128 m)

- tetőfólia pótlás (120 m2), átfedéseknél javítás (660 m2)

- csapadékvíz elfolyó átalakítása

- a beázással érintett helyiségekben sérült gipszkarton álmennyezet cseréje (112 m2)

- beázással érintett helyiségek diszperziós festése (1233,8 m2 falfelület)

- beázással érintett tantermekben meglévő lámpatestek felszerelése, rögzítése, szükség szerinti javítás

- kapcsolódó kiegészítő munkák, állványozás, takarások, stb

B szárny terasz szigetelés javítása: (9 m2)

- kavicsterhelés felbontása

- üvegszövet és hőszigetelés felbontása

- vízszigetelés javítása

- hőszigetelés és kavicsterhelés visszaépítése

Projektarányos akadálymentesítés

Épület villámvédelme - opcionális rész

A fenntartó az érintett ingatlanon a meglévő iskolaépület külső villámvédelmi rendszerét teljesen meg kívánja újítani, mivel a jelenlegi rendszer nem felel meg az előírásoknak. A főépület alapterülete kereszt alakú, három csatlakozó épületrésszel. Kialakítása 4 szintes plusz alagsor, vegyes tetőkialakítással, magas-, lapostető. Az épület panel technológiával készült, függőleges tartószerkezete beton vázszerkezet kitöltő falazattal. Tetőszerkezete fa, fém lemezescserép héjalással. Lapostetős, bitumenes vízszigeteléssel, fém fedésű attikával.

Villámhárító felfogóvezető szerelése 790 m

villámhárító levezető 350 m

földelő 6 védővezető szerelése 526 m

felfogórúd szerelése 45 db

mérési hely kialakítás 35 db

Projektarányos akadálymentesítés.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseire.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-4.2.3-22-2022-00011

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új összekötő folyó létesítése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_7500_Nagyatád_Béke _utca_75.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Összekötő folyosó építése főépület és tornaterem között, tervdokumentáció alapján

1. építészet - meglévő padozat bontása 33m3, új vb. szerkezet építése 10 m3- acél szerkezet építése 57,3 m2- falpanel, tetőpanel burkolati rendszer szerelése (A2 EI 60 tűzállósági teljesítménnyel)109,1 m2 - csúszásmentes burkolati rendszer kialakítása 57 m2- festési, mázolási munkák 40,25 m2- tűzgátló ajtó elhelyezése 2 db- homlokzati nyílászárók elhelyezése 1 db- bádogos munkák: függőeresz 11,85 m, falszegély, falfedés 20-20m- meglévő gépészeti aknák igazítása 2 db

2. villamos - világító testek és kapcsolók kiépítése (LED világító testek felszerelése)

Projektarányos akadálymentesítés

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseire.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.3. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-4.2.3-22-2022-00011

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Sportudvar kialakítása

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_7562_Segesd_Béke_utca_75.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Sportudvar kialakítása

6 db fitneszeszköz telepítésével, 6x4x4 m területen ütéscsillapítással sportudvar kialakítása.

Projektarányos akadálymentesítés.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseire.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.3. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-4.2.3-22-2022-00011

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv.szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végsők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ/1.1. A 322/2015.(X.30.) K.r. 21.§ és 8. § alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésekben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont).

Öntisztázás:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésben előírtakra.

A kizáró okok igazolásának módja:

A kizáró okok fenn nem állásáról Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm.

rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött

formanyomtatványt köteles benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésnek ajánlattevővel szemben

alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont

kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő

köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését

megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek a jelentkezés benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési

dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben

felsorolt kizáró okokhatálya alá. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyike által kitöltött és

aláírt - külön EEKD benyújtásával előzetesen igazolják, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben előírt kizáró okok hatálya

alá (Kr. 3. § (2) bek.). Az ajánlattevőnek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában

csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4)

bek., Kr. 15. § (1) bek.). Az ajánlatevőnek azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt ajánlattevő alkalmasságának

igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. §

és 12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltaknak megfelelően

közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban

megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V. fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági

szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt

követelményeknek.

Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-7. §.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.203.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdésében foglaltakra.

Utólagos igazolás:

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint ajánlattevőnek az ajánlatkérő erről szóló

felhívásától számított megfelelő határidő tűzésével a Kr. 8. 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia,

hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek

kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor 5

munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a közbeszerzési dokumentumban az

EEKD forma nyomtatványnak kitöltésére vonatkozó útmutatóra.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is

benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -

ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet

ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági

szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlat benyújtásakor az ajánlattevőknek csak arról kell nyilatkozniuk, hogy megfelelnek az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek. Ajánlattevő az EEKD-ba foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést valamennyi rész tekintetében.

Az alább előírt nyilatkozatokat, igazolásokat ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására szükséges benyújtani az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, illetve amennyiben az ajánlatok bírálata során bármikor ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kíván felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Az ajánlat benyújtásakor az ajánlattevőknek arról kell nyilatkozniuk, hogy megfelelnek az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek.

Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:

P/1. Csatolni kell, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgya szerinti az 1. és 3. rész vonatkozásában „épületek kivitelezése és/vagy meglévő épületek felújítása” tárgyú beruházás, a 2. rész vonatkozásában "tető kivitelezés és/vagy meglévő tető felújítása" tárgyú beruházás, míg a 4. rész vonatkozásában "sportudvar és/vagy játszótér kivitelezése és/vagy meglévő felújítása" tárgyú beruházás nettó árbevételről szóló nyilatkozatot üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65.§-a, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §-a.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

P/1. az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért a közbeszerzés tárgya szerinti az 1. és 3. rész vonatkozásában „épületek kivitelezése és/vagy meglévő épületek felújítása” tárgyú beruházás, a 2. rész vonatkozásában "tető kivitelezés és/vagy meglévő tető felújítása" tárgyú beruházás, míg a 4. rész vonatkozásában "sportudvar és/vagy játszótér kivitelezése és/vagy meglévő felújítása" tárgyú beruházás nettó árbevétele összesen nem éri el az

1. rész tekintetében a 138 millió forintot,

2. rész tekintetében a 14 millió forintot,

3. rész tekintetében a 14 millió forintot,

4. rész tekintetében a 2,5 millió forintot.

Azon ajánlattevő esetében, amelyik nem rendelkezik legalább három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően, értelemszerűen az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző üzleti év(ek)ben elért, a közbeszerzés tárgya szerinti (épületek kivitelezése és/vagy meglévő épületek felújítása) nettó árbevételüknek kell megfelelnie a fenti követelménynek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlat benyújtásakor az ajánlattevőknek csak arról kell nyilatkozniuk, hogy megfelelnek az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek. Ajánlattevő az EEKD-ba foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést valamennyi rész tekintetében.

Az alább előírt nyilatkozatokat, igazolásokat ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására szükséges benyújtani az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, illetve amennyiben az ajánlatok bírálata során bármikor ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kíván felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Ajánlattevőnek az alkalmassága igazolására csatolnia kell valamennyi rész vonatkozásában:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző öt évben (60 hónapban) végzett legjelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárt az 1. és 3. rész vonatkozásában „épületek kivitelezése és/vagy meglévő épületek felújítása” tárgyú beruházás, a 2. rész vonatkozásában "tető kivitelezés és/vagy meglévő tető felújítása" tárgyú beruházás, míg a 4. rész vonatkozásában "sportudvar és/vagy játszótér kivitelezése és/vagy meglévő felújítása" tárgyú beruházásainak ismertetését, legalább az alábbi tartalommal:

a) a teljesítés ideje és helye (az építési beruházás tárgyát képező munka megnevezése, kivitelezés kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap megadásával),

b) a szerződést kötő másik fél neve, címe,

c) a beruházás tárgya, valamint mennyisége

d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasságot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 21 § (2a) a. pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett beruházásokat veszi figyelembe.

Több részre történő ajánlattétel esetén adott esetben a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek történő megfelelés igazolása elegendő.

M/2.-3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azon szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő (közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe.

A bevonni kívánt szakembereket ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban kell megneveznie, továbbá csatolnia kell a megnevezett szakemberek szakképzettségét, végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát, valamint szakmai gyakorlata igazolására benyújtandó a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza.

A szakember önéletrajza tartalmazza legalább az alábbiakat:

a) szakmai gyakorlat megnevezése

b) szakmai gyakorlati időpontos megjelölése (év/hónaptól év/hónapig)

c) a szakember képzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél/diploma) egyszerű másolata;

d) a szakember aláírt nyilatkozata a rendelkezésre állásról.

Amennyiben az M/2-3. pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Ajánlattevő alkalmassága a 266/2013. (VII.11.) Kor. rendelet rendelkezései szerinti jogosultság (egyenértékű jogosultság), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség (egyenértékű végzettség), és szakmai gyakorlati idő megléte esetén is megállapítható. Egy szakember több pozícióra is bemutatható.Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakemberrel is igazolható az alkalmassági követelmény.

Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65.§-a, valamint a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 22. és 24. § vonatkozó bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő:

M/1. Ha nem rendelkezik az Eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 60 hónapban legalább egy (1 db) az 1. és 3. rész vonatkozásában „épületek kivitelezése és/vagy meglévő épületek felújítása” tárgyú beruházás, a 2. rész vonatkozásában "tető kivitelezés és/vagy meglévő tető felújítása" tárgyú beruházás, míg a 4. rész vonatkozásában "sportudvar és/vagy játszótér kivitelezése és/vagy meglévő felújítása" tárgyú beruházás kivitelezését igazoló referenciamunkával. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 21 § (2a) a. pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett beruházásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is, ha konzorciumi tagként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük emiatt az igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban és naturáliában is).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M/2. Ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, építési szakterületen szerzett MV-É felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség (egyenértékű végzettség) és szakmagyakorlási idővel a 266/2013. (VII.11.) Kor. rendelet rendelkezései szerint. Egy szakember több pozícióra is bemutatható.

M/3. 1-3. részek vonatkozásában

Ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, építési szakterületen szerzett MV-ÉV felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség (egyenértékű végzettség) és szakmagyakorlási idővel a 266/2013. (VII.11.) Kor. rendelet rendelkezései szerint. Egy szakember több pozícióra, több rész vonatkozásában is bemutatható.

4. rész vonatkozásában

Ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, építési szakterületen szerzett MV-M felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség (egyenértékű végzettség) és szakmagyakorlási idővel a 266/2013. (VII.11.) Kor. rendelet rendelkezései szerint. Egy szakember több pozícióra, több rész vonatkozásában is bemutatható.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság más szervezet (személy) általi igazolására a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése irányadó.

A jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatai felhasználása vonatkozásában a Kbt. 65. § (11) bekezdésben foglaltak alkalmazandóak.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az ajánlatkérő a szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket (P, M).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés-tervezet tartalmazza.

- Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/04/2023
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 11/06/2023
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/04/2023
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).

2. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak

szerint:

a. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés

szerint;

b. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3)

bekezdése szerint.

3. Ajánlatkérő a kifizetés során a Kbt. 135-136 §, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendeletben foglaltakat teljes körben alkalmazza.

4. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű és a késedelem időtartamához igazodó

késedelmi kamatot fizet.

5. A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire vonatkozó jogszabályok:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

- a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

6. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

dr. Dobos Pál

Telefon: +36 70 366 7289

E-mail: dobosp@10ugyvedi.hu

lajstromszám: 00848

8. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

9. Ajánlattevő szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. Korm.rend. 28.§ (3) bekezdése alapján

meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

10. Ajánlatkérő Útmutatót készített az ajánlattevők részére, mely a közbeszerzési dokumentum részét képezi.

11. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: a hirdetmény megjelenését követő hét csütörtök 9:00 óra, 7400 Kaposvár, Béke u. 75.

12. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban előírja ajánlati biztosíték nyújtását.

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke:

1. rész 2 800 000,- Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázezer forint;

2. rész 400 000,- Ft, azaz négyszázezer forint;

3. rész 310 000,- Ft, azaz háromszáztízezer forint;

4. rész 50 000,- Ft, azaz ötvenezer forint;

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek Kaposvári Tankerület ajánlatkérő 10039007-00336774-30005008 számú fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Részletesen az útmutatóban.

13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 21. § (1) bekezdése alapján a Második rész szabályait alkalmazva folytatja le a közbeszerzési eljárást.

15. Szállítói finanszírozású a beruházás.

16. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó szervezet alapításához, azonban ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében indokolt, a nyertes ajánlattevő(k)től megkövetelheti azt. Az eljárást megindító felhívásnak a gazdálkodó szervezet alapítására vonatkozó ajánlatkérői elvárást egyértelműen rögzítenie kell.

Ha az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy megköveteli gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság), a közbeszerzési dokumentumokban köteles megadni a létrehozandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket, amelyek kizárólag a jogi formára, a jegyzett tőke minimális - a szerződés értékével arányosan meghatározott - összegére, a gazdálkodó szervezet tevékenységi körére, valamint tevékenységének ellenőrzésére vonatkozhatnak.

17. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme:

1. rész tekintetében legalább 69 millió Ft/káresemény, 138 millió Ft/év mértékű,

2. rész tekintetében legalább 7 millió Ft/káresemény, 14 millió Ft/év mértékű,

3. rész tekintetében legalább 7 millió Ft/káresemény, 14 millió Ft/év mértékű,

4. rész tekintetében legalább 1,25 millió Ft/káresemény, 2,5 millió Ft/év mértékű,

építési és felújítási munkára vonatkozó felelősségbiztosítás.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

18. Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja a 3. részt amennyiben a jogerős építési engedély az ajánlattételi határiő lejártáig nem áll rendelkezésére ajánlatkérőnek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/03/2023