Usluge - 147561-2019

29/03/2019    S63    - - Usluge - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Slavonski Brod: Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja

2019/S 063-147561

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 025-055794)

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o
95287565208
Trg Pobjede 26 A
Slavonski Brod
35000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonija Kotas
Telefon: +385 35639997
E-pošta: info@sagulje.hr
NUTS kod: HR04A

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.sagulje.hr

Adresa profila kupca: www.sagulje.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga izrade studijsko-projektne dokumentacije za projekt izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Šagulje“ u svrhu sufinanciranja sredstvima EU

Referentni broj: 01-VV-2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71240000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave podjeljen je u 3 (tri) grupe i obuhvaća izradu studijsko-projektne dokumentacije za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i dijela Sisačko-moslavačke županije kroz projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Šagulje“ potrebne za prijavu projekta u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, u svrhu sufinanciranja sredstvima EU.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/03/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 025-055794

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:

9.9.2019 00:00

Glasi:

20.9.2019 00:00

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 28/03/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 08/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 28/03/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 08/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: