Szolgáltatások - 147633-2019

29/03/2019    S63

Magyarország-Budapest: Letéti szolgáltatások

2019/S 063-147633

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Iparművészeti Múzeum
Nemzeti azonosító szám: AK16587
Postai cím: Üllői út 33–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Együd Tamás
E-mail: egyud.tamas@imm.hu
Telefon: +36 14565152
Fax: +36 12175838
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.imm.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.imm.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási-, Szállítmányozási-, Letéti megőrzési és Bérleti szerződés az Iparművészeti Múzeum (IMM) épületének rekonstrukciója idejére

II.1.2)Fő CPV-kód
66112000 Letéti szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási-, Szállítmányozási-, Letéti megőrzési és Bérleti szerződés az Iparművészeti Múzeum (IMM) épületének rekonstrukciója idejére

II.2.2)További CPV-kód(ok)
60000000 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
79920000 Csomagolás és azzal kapcsolatos szolgáltatások
63120000 Tárolási és raktározási szolgáltatások
92521200 Kiállítási tárgyak és leletek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
70130000 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások
70310000 Épület-bérbeadási vagy -eladási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1091 Budapest, Üllői út 33–37.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az IMM vagyonkezelésében, vagy bármely más jogcímen (pl. letét, tartós letét, kölcsön, stb.) őrizetében lévő kulturális javak, azaz a múzeum leltárában szereplő az IMM épületében elhelyezett valamennyi műalkotás (a továbbiakban: «műtárgyak»), ill. a múzeumi szervezet elhelyezésének biztosítása az IMM épületének rekonstrukciója idejére:

A. műtárgyak szállításra és letéti tárolási-megőrzésre(azaz letéti raktározásra) előkészítése, csomagolása, oda- (megőrzési helyre), és vissza- (IMM épületébe) szállítása (együttesen szállítmányozás), a nyertes ajánlattevő által elkészített, ajánlatkérővel egyeztetett, ütemezés, szállítási- és raktározási- terv szerint;

B. forgalomtechnikai terv készítése,engedélyeztetése,költségek viselésével;

C. a felsorolt célok biztosítására az előírt méretű területeket magába foglaló helyiség, vagy ezeket összességében tartalmazó helyiségek, rendelkezésre bocsátása, és ezekben előírtak szerinti letéti raktározási ill. bérleti szolgáltatás nyújtása:

a. min 2 260 m2 nagy belmagasságú (min. 3,70 m), szigorú műtárgyvédelmi elvárások szerint beállítható hőmérsékletű és páratartalmú, múzeumi standard szerinti terület letéti raktározás céljára;

b. min 3 401 m2 normál belmagasságú (min. 2,60 m), szigorú műtárgyvédelmi elvárások szerint beállítható hőmérsékletű és páratartalmú, múzeumi standard szerinti terület letéti raktározás céljára;

c. min 2 489 m2 normál (min. 2,60 m) belmagasságú terület irodák és egyéb használat céljára, bérlet keretében.

A területek közvetlen beltéri összeköttetése biztonsági okból nélkülözhetetlen: a műtárgyak a felügyelt területet nem hagyhatják el;

D. teljesítéshez szükséges technikai felszerelések, eszközök, berendezések, személyzet biztosítása;

E. a teljesítés irányítása, és ehhez szükséges kulcsszemélyzet — szállítmányozás irányításához: 8 fő műtárgy kezelő/technikus/műtárgycsomagoló és 2 fő szállítási- vagy szállítmányozási-, -szervező vagy -koordinátor gyakorlattal bíró -M3) alk. felt. szerinti- szakember;letéti raktározás szakmai ellenőrzésére,ill. a kiadás/átadás-átvétel biztosítására: (munkaidőben, előre egyeztetett időpontokban, 320 óra/hó mértékben) 2 fő műtárgy kezelő/technikus/műtárgycsomagoló szakember - biztosítása. (A szállítmányozáshoz, ill. a letéti raktározáshoz előírtak teljesíthetők ugyanazon szakemberrel, ha az előírtaknak megfelel.) Ajánlatkérő a Kbt. 65.§(10) bek.alapján előírja, hogy ezen pont szerinti alapvető fontosságú feladatot, maga az ajánlattevő, vagy-közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike, kell,hogy teljesítse.

Szállítmányozás és letéti raktározás mennyisége: 50 240 db specifikáció szerinti műtárgy-csomag, melyekben

— Ötvös osztályhoz tartozó több mint 12 000

— Textil osztályhoz tartozó több mint 20 000 (ezen belül több nagyméretű, mely műtárgyvédelmi okok miatt csak a hosszabbik oldalára hengerelve szálítható, tárolható - pl. a 3. leltári számmal szereplő 52,8168 m2 méretű szőnyeg),

— Bútor osztályhoz tartozó több mint 4 000,

— Kerámia osztályhoz tartozó (pl. kőagyag/cserép/porcelán)több mint 21 000,

— Kis gyűjteményekhez tartozó több mint 3 800,

— azaz több mint 62 000 leltári számú tételként nyilvántartott, nagy értékű — pl.: 52 2801.1. leltári számmal szereplő, 1 540 000 000 HUF biztosítási értékű - műtárgyat érint. (Az egyes leltári számok szerinti tételekben egy vagy több darab műtárgy szerepel.)

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 28/12/2017
Befejezés: 31/03/2020
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 006-009689

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási-, Szállítmányozási-, Letéti megőrzési és Bérleti szerződés az Iparművészeti Múzeum (IMM) épületének rekonstrukciója idejére a múzeumi műtárgyak elhelyezésének, illetve a múzeumi szervezet

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
28/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Museum Complex Kft.
Postai cím: Kozma utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 358 440 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának időpontja: 25.2.2019.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/03/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
66112000 Letéti szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
60000000 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
79920000 Csomagolás és azzal kapcsolatos szolgáltatások
63120000 Tárolási és raktározási szolgáltatások
92521200 Kiállítási tárgyak és leletek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
70130000 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások
70310000 Épület-bérbeadási vagy -eladási szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1091 Budapest, Üllői út 33–37.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az IMM vagyonkezelésében, vagy bármely más jogcímen (pl. letét, tartós letét, kölcsön, stb.) őrizetében lévő kulturális javak, azaz a múzeum leltárában szereplő az IMM épületében elhelyezett valamennyi műalkotás (a továbbiakban: «műtárgyak»), ill. a múzeumi szervezet elhelyezésének biztosítása az IMM épületének rekonstrukciója idejére:

A. műtárgyak szállításra és letéti tárolási-megőrzésre (azaz letéti raktározásra) előkészítése, csomagolása, oda- (megőrzési helyre), és vissza- (IMM épületébe) szállítása (együttesen szállítmányozás), a nyertes ajánlattevő által elkészített, ajánlatkérővel egyeztetett, ütemezés, szállítási- és raktározási- terv szerint;

B. forgalomtechnikai terv készítése,engedélyeztetése,költségek viselésével;

C. a felsorolt célok biztosítására az előírt méretű területeket magába foglaló helyiség, vagy ezeket összességében tartalmazó helyiségek, rendelkezésre bocsátása, és ezekben előírtak szerinti letéti raktározási ill. bérleti szolgáltatás nyújtása:

a. min 2 260 m2 nagy belmagasságú (min. 3,70 m), szigorú műtárgyvédelmi elvárások szerint beállítható hőmérsékletű és páratartalmú, múzeumi standard szerinti terület letéti raktározás céljára;

b. min 3 401 m2 normál belmagasságú (min. 2,60 m), szigorú műtárgyvédelmi elvárások szerint beállítható hőmérsékletű és páratartalmú, múzeumi standard szerinti terület letéti raktározás céljára;

c. min 2 489 m2 normál (min. 2,60 m) belmagasságú terület irodák és egyéb használat céljára, bérlet keretében.

A területek közvetlen beltéri összeköttetése biztonsági okból nélkülözhetetlen: a műtárgyak a felügyelt területet nem hagyhatják el;

D. teljesítéshez szükséges technikai felszerelések, eszközök, berendezések, személyzet biztosítása;

E. a teljesítés irányítása, és ehhez szükséges kulcsszemélyzet - szállítmányozás irányításához: 8 fő műtárgy kezelő/technikus/műtárgycsomagoló és 2 fő szállítási- vagy szállítmányozási-, -szervező vagy -koordinátor gyakorlattal bíró -M3) alk. felt. szerinti- szakember;letéti raktározás szakmai ellenőrzésére,ill. a kiadás/átadás-átvétel biztosítására: (munkaidőben, előre egyeztetett időpontokban, 320 óra/hó mértékben) 2 fő műtárgy kezelő/technikus/műtárgycsomagoló szakember — biztosítása. (A szállítmányozáshoz, ill. a letéti raktározáshoz előírtak teljesíthetők ugyanazon szakemberrel, ha az előírtaknak megfelel.)Ajánlatkérő a Kbt. 65.§(10) bek.alapján előírja, hogy ezen pont szerinti alapvető fontosságú feladatot, maga az ajánlattevő, vagy-közös ajánlattétel esetén — a közös ajánlattevők egyike, kell, hogy teljesítse.

Szállítmányozás és letéti raktározás mennyisége: 57 330 db specifikáció szerinti műtárgy-csomag, melyekben

— Ötvös osztályhoz tartozó több mint 12 000

— Textil osztályhoz tartozó több mint 20 000 (ezen belül több nagyméretű, mely műtárgyvédelmi okok miatt csak a hosszabbik oldalára hengerelve szállítható, tárolható - pl. a 3. leltári számmal szereplő 52,8168 m2 méretű szőnyeg),

— Bútor osztályhoz tartozó több mint 4 000,

— Kerámia osztályhoz tartozó (pl. kőagyag/cserép/porcelán/tetőelemek) több mint 21 000,

— Kis gyűjteményekhez tartozó több mint 3 800,

— azaz több mint 62 000 leltári számú tételként nyilvántartott, nagy értékű — pl.: 52 2801.1. leltári számmal szereplő, 1 540 000 000 HUF biztosítási értékű - műtárgyat érint. (Az egyes leltári számok szerinti tételekben egy vagy több darab műtárgy szerepel.)

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 28/12/2017
Befejezés: 31/03/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 270 841 170.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Museum Complex Kft.
Postai cím: Kozma utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződés 9.1.1 pontja és 2. számú melléklete

Részletes indokolás:

Az Iparművészeti Múzeum kiköltözése során további — leltári szám nélküli — tételek kerültek elő, amelyekre vonatkozóan tételt nem tartalmaz az eredetileg megkötött Szerződés, illetve annak mellékletét képező Műszaki leírás, illetve Költségvetés, amelyre tekintettel megállapítható, hogy olyan további szolgáltatás beszerzése szükséges, amely nem szerepelt az eredeti Szerződésben.

A már zajló költözés során olyan lezárt területekről és szekrényekből kerültek elő kulturális javak, amelyek átköltöztetése is nyilvánvalón szükséges, és amelyek beleltározását a Letevő Gyűjteményi Főosztálya abban az átmeneti időszakban tudja elvégezni, amíg ideiglenesen a Múzeum teljes gyűjteménye, restaurátor műhelyei és a kiszolgáló irodák is a megkötött Szerződés alapján a 1106 Budapest, Jászberényi út 55. szám alatti ingatlanba költözik. Ugyanezen időszak alatt az állapotfelmérések után a műtárgyak, kulturális javak restaurálása is megkezdődik. Egy új helyszín, amely nincs közvetlen összeköttetésben a már kialakított gyűjteményi irodákkal, restaurátor műhelyekkel ellehetetlenítené és biztonsági szempontból is kivitelezhetetlenné tenné előbbi munkafolyamatot. Az érintett tárgyak köre az eredeti Szerződésben meghatározottakkal teljes összhangban az ajánlatkérő Letevő vagyonkezelésében, vagy bármely más jogcímen (pl. letét, tartós letét, kölcsön, stb.) őrizetében lévő kulturális javak, amelyek a Múzeum épületében vannak elhelyezve. Előbbiek mindegyike egyedi tárgy, amelyek sérülése, esetleges megsemmisülése esetén nem pótolható, így az esetleges gondatlan, hibás teljesítés visszafordíthatatlan károk okozásához vezethet. Az említettek okán a felelősség megosztását semmilyen formában nem indokolt lehetővé tenni, külön figyelemmel arra, hogy a beszerzés tartalma egységesen nyújtandó szolgáltatásként került megfogalmazásra és így a módosítás során az egység fenntartása indokolt.

A fent előadottak mellett egy helyszín, amely nincs közvetlen összeköttetésben a már kialakított gyűjteményi irodákkal, restaurátor műhelyekkel ellehetetlenítené és biztonsági szempontból is kivitelezhetetlenné tenné ezt a munkafolyamatot. A hivatkozott kulturális javaknak a feldolgozása (állapotfelmérés, leltározás, restaurálás, stb.) olyan napi rendszerességű mozgatást, szállítást igényelne, amely visszafordíthatatlan minőségi romláshoz vezethet. Az állapotfelméréshez, és a leltározáshoz minőségi fotózásra, a restauráláshoz pedig speciális műhelyekre van szükség. Mind a fotólabor, mind a restauráló műhelyek az eredeti Közbeszerzési Eljárás műszaki leírásának megfelelően elkészültek a nyertes ajánlattevő, azaz Letéteményes 1106 Budapest, Jászberényi út 55. szám alatti ingatlanában. Az előbbi munkák elvégzése vagy a műtárgyak napi szintű szállításával, vagy egy új szereplő belépése esetén az új ingatlanon ugyanilyen műhelyek és fotólabor kialakításával lehetséges, amely a műtárgyak állapotának veszélyeztetése mellett a költségek indokolatlan megsokszorozódásával járna. A tényleges szolgáltatási díj nem változik, csak a csomagolások, szállítások megemelkedett tételszámmal arányos díja emelkedik, illetőleg egy egyszeri kiépítési többletköltség jelenik meg módosításként jelen okirathoz mellékelten csatolt Költségvetés alapján. Erre tekintettel megállapítható, hogy a módosítás során felmerült ellenérték növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A már zajló költözés során olyan lezárt területekről és szekrényekből kerültek elő kulturális javak, amelyek átköltöztetése is nyilvánvalón szükséges, és amelyek beleltározását a Letevő Gyűjteményi Főosztálya abban az átmeneti időszakban tudja elvégezni, amíg ideiglenesen a Múzeum teljes gyűjteménye, restaurátor műhelyei és a kiszolgáló irodák is a megkötött Szerződés alapján a 1106 Budapest, Jászberényi út 55. szám alatti ingatlanba költözik. Ugyanezen időszak alatt az állapotfelmérések után a műtárgyak, kulturális javak restaurálása is megkezdődik. Egy új helyszín, amely nincs közvetlen összeköttetésben a már kialakított gyűjteményi irodákkal, restaurátor műhelyekkel ellehetetlenítené és biztonsági szempontból is kivitelezhetetlenné tenné előbbi munkafolyamatot.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 791 160 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 270 841 170.00 HUF