Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 147658-2022

21/03/2022    S56

Ungarn-Budapest: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

2022/S 056-147658

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationale Identifikationsnummer: 15827186241
Postanschrift: Garibaldi Utca 2.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Czajdrik Éva
E-Mail: eva.czajdrik@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17958003
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://nkoh.kormany.hu/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

OTP Fáy András Alapítvány - Komm. és rendezvénysz.

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001692202021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

OTP Fáy András Alapítvány - Komm. és rendezvénysz.

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79342200 Reklamedienste
79416000 Öffentlichkeitsarbeit
79821000 Fertigstellung im Bereich Druck
79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
79952000 Event-Organisation
92112000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Film- und Videofilmherstellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 24/08/2021
Ende: 30/04/2022

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 207-542499

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

OTP Fáy András Alapítvány - Komm. és rendezvénysz.

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „Kommunikációs ügynökségi és rendezvényszervezési feladatok ellátása az OTP Fáy András Alapítvány részére Közép-magyarországi pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukációs és ismeretterjesztő program kapcsán”

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 157 480 315 Ft + Áfa, azaz nettó Egyszázötvenhétmillió-négyszáznyolcvanezer-háromszáztizenöt forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 47 244 094 Ft + Áfa, azaz nettó Negyvenhétmillió-kettőszáznegyvennégyezer-kilencvennégy forint + általános forgalmi adó opció.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 24/08/2021
Ende: 31/01/2023
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 157 480 315.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 24670827244
Postanschrift: Felső Zöldmáli út 72.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1025
Land: Ungarn
E-Mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 17462803
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 22715544241
Postanschrift: Felső Zöldmáli út 72.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1025
Land: Ungarn
E-Mail: Gyula.Balasy@lounge.hu
Telefon: +36 309863831
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

A Szerződés megkötésének időpontja 2021. augusztus 24-e volt, a teljesítési határidő 2022. március 31-e, a szerződés időbeli hatálya 2022. április 30-a.

Megrendelő a 2020. december 30-án hozott támogatási döntéssel az OTP Fáy András Alapítvány támogatása az egyes civil és egyéb szervezetek forrásszükségletének biztosításáról szóló 240/2020. Korm. határozat alapján vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült.

A döntéssel biztosított támogatás - többek között - a Közép-magyarországi roadshow-ra mint szakmai programelemre fordítható, mely a „Kommunikációs ügynökségi és rendezvényszervezési feladatok ellátása az OTP Fáy András Alapítvány részére Közép-magyarországi pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukációs és ismeretterjesztő program kapcsán” tárgyú szerződés tartalmát is képezi.

Megrendelő 2021. október 14-én a Támogatói Okirat módosítása iránti kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy a támogatott tevékenység időtartama, valamint a támogatás felhasználásának határideje módosuljon.

A módosítási kérelem indoka az volt, hogy a pandémiás időszak megnehezítette a projekt megvalósítását, ugyanis a projekt keretében Vállalkozónak rendezvényeket is kell tartania a Megrendelő által kiválasztott települések különböző általános iskoláiban, illetve közösségi terein vagy nagy forgalmú bevásárlóközpontjaiban.

A Támogató 2021. december 15-i döntésével jóváhagyta Kedvezményezett módosítási kérelmét, mely a Szerződés teljesítési határideje módosításának előfeltétele volt. Erre tekintettel Felek a Szerződés teljesítési határidejét 2022. március 31-éről 2022. december 31-ére, valamint a Szerződés időbeli hatályát 2022. április 30-áról 2023. január 31-ére kívánják hosszabbítani.

Megrendelő, mint Kedvezményezett a Szerződésben is szereplő rendezvények megtartására vonatkozóan 2020. december 30-án kelt támogatási döntés alapján részesült támogatásban. A támogatás elnyerésére szakmai programot nyújtott be, melynek megvalósítása a támogatás felhasználásának feltétele is. A támogatási döntés napján veszélyhelyzet volt kihirdetve (a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel), ugyanakkor a támogatás elnyerése érdekében a szakmai program kidolgozása korábban megtörtént, így az nem igazodhatott a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekhez, amikor Megrendelő úgy döntött, szakmai programja megvalósításának szerves részét fogja képezni iskolai rendezvények megtartása is.

A Szerződés teljesítése során - a rendezvények megtartása érdekében - Vállalkozó számos oktatási intézményt keresett fel, azonban a megkeresett oktatási intézmények döntő többsége nem kívánt rendezvényt tartani, annak ellenére sem, hogy számukra ez nem volt tilos, ugyanakkor minden intézményvezető saját hatáskörben dönthetett erről. Ennélfogva a Szerződés teljesítése akadályoztatva volt.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerződésmódosítás napján hatályos rendelkezései szerint rendezvények korlátozások nélkül tarthatók, ezért a Felek joggal számolhatnak azzal, hogy az oktatási intézmények a Szerződés tárgyát képező rendezvények megtartását a módosított teljesítési időszakban támogatni fogják.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 157 480 315.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 157 480 315.00 HUF