Palvelut - 147663-2019

29/03/2019    S63    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Joensuu: Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut

2019/S 063-147663

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
FI27320952
Tikkamäentie 16, 1/F-talo 2. krs.
Joensuu
80210
Suomi
Yhteyshenkilö: Sirpa Kuisma
Puhelin: +358 133300
Sähköpostiosoite: hankinnat@siunsote.fi
NUTS-koodi: FI1D3

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.siunsote.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/siunsote
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/siunsote?id=225030&tpk=54150ab9-1838-4503-816a-c957299a3b66
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lääkäripalvelujen hankinta, Kiteen terveysaseman kiirevastaanotto - Siun sote (uudelleenkilpailutus)

Viitenumero: Dnro. 575/02.08.00.02/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85120000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Siun soten toimitiloissa suoritettavat kiirevastaanoton lääkäripalvelut Kiteen terveysasemalla. Palvelun tuotantoon valitaan kolme (3) hyväksyttävän tarjouksen tehnyttä palveluntuottajaa. Hankinnat tehdään valituilta palveluntuottajilta kalenterikuukausittain puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksessä.

Sopimuskausi on 1.5.2019-30.4.2021. Sopimus jatkuu kahdella (2) yhden (1) vuoden optiovuodella ajalle 1.5.2021-30.4.2022 ja 1.5.2022-30.4.2023, ellei Siun sote irtisano sopimusta päättymään sopimus- tai optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti.

Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85120000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D3
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kiteen terveysasema

Arppentie 6

82500 Kitee

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Siun sote ostaa tarvitsemaansa kiirevastaanoton lääkäripalvelua keskimäärin 46 tuntia viikossa siten, että palvelu tulee suorittaa arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 10:00-18:00 välisenä aikana sekä lauantaisin klo 9:00-15:00 välisenä aikana. Työtehtävät ovat luonteeltaan terveysasemalla tehtävää kiirevastaanottoa. Tavoitteena on, että yhden (1) tunnin aikana otetaan vastaan 3-4 potilasta.

II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/05/2019
päättymispäivä: 30/04/2021
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Sopimus jatkuu kahdella (2) yhden (1) vuoden optiovuodella ajalle 1.5.2021-30.4.2022 ja 1.5.2022-30.4.2023, ellei Siun sote irtisano sopimusta päättymään sopimus- tai optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
Tietoa kansallisista menettelyistä on saatavilla: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), jäljempänä hankintalaki. Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 42-43 §:n mukaista puitejärjestelyä. Hankinta on hankintalain 25 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva hankinta; CPV-koodi 85120000-6 [Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut], joten hankinnassa noudatetaan hankintalain 107 §:n mukaisia säännöksiä.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 17/04/2019
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/03/2019