Vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta kehittämään TED-sivustoa.

Palvelut - 147711-2016

29/04/2016    S84    Virastot - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: EU:n matkailualan toimijoiden kansainvälistymisen tukeminen, Euroopan laajuisten matkailutuotteiden edistäminen sekä yritysten välisten (B2B) kontaktien luomisen järjestäminen kansainvälisten messujen aikana

2016/S 084-147711

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)
Postiosoite: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/25
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100
Postinumero: 1210
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1447
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

EU:n matkailualan toimijoiden kansainvälistymisen tukeminen, Euroopan laajuisten matkailutuotteiden edistäminen sekä yritysten välisten (B2B) kontaktien luomisen järjestäminen kansainvälisten messujen aikana

Viitenumero: EASME/COSME/2016/007.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön yleistavoitteena on edistää suurimmilta kansainvälisiltä markkinoilta (Kiina, Intia, Aasia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka) Euroopan unioniin suuntautuvien matkailijavirtojen lisäämistä. Tämä toteutetaan järjestämällä 10 tapaamista yritysten välisten (Business to Business – B2B) kontaktien luomista varten EU:n ja EU:n ulkopuolisten matkailualan toimijoiden, erityisesti pk-yritysten, välillä suurten kansainvälisten matkailumessujen yhteydessä. B2B-tapaamisten avulla on tarkoitus auttaa eurooppalaisia yrityksiä, pääasiassa pk-yrityksiä, löytämään kumppaneita ja tarjoamaan tuotteitaan ja palvelujaan kansainvälisille markkinoille.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3 100 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen ilmoittamissa toimitiloissa. EASMEn (ja Euroopan komission) kanssa järjestetään enintään 4 kokousta Brysselissä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 3 100 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto päivinä: 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: COSMEn vuoden 2016 työohjelma.
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/05/2016
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 07/06/2016
Paikallinen aika: 14:30
Paikka:

pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME), Covent Garden 2, Room COV2 12/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 43032100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/04/2016