Euroopa Liidu Väljaannete Talitus uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Teenused - 147730-2016

29/04/2016    S84    Euroopa Liidu Nõukogu - Teenused - Hanketeade - Piiratud menetlus 

Belgia-Brüssel: UCA 16/022 – Brüsselis ja selle ümbruses asuvatest Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi kasutatavatest erinevatest hoonetest jäätmete kõrvaldamise teenused

2016/S 084-147730

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Nõukogu, secrétariat général
Postiaadress: rue de la Loi 175
Linn: Bruxelles
NUTS kood: BE10
Sihtnumber: 1048
Riik: Belgia
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Faks: +32 2-280-0262

Internetiaadress(id):

Üldaadress: https://tendering.consilium.europa.eu

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1467
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
Elektrooniliseks teabevahetuseks on vajalikud vahendid, seadmed või failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad. Informatsioon nende kohta on saadaval (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1467
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

UCA 16/022 – Brüsselis ja selle ümbruses asuvatest Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi kasutatavatest erinevatest hoonetest jäätmete kõrvaldamise teenused

Viitenumber: UCA 16/022.
II.1.2)CPV põhikood
90510000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Leping hõlmab Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi kasutatavatest hoonetest (sh Brüsselis Schumani ringristmiku lähedal asuvast 3 hoonest ja praegu Overijses asuvast laohoonest) jäätmete kõrvaldamist.

Kõrvaldada tuleb järgmist liiki jäätmeid: II klass, III klass (ehitusjäätmed), ohtlikud jäätmed (nt tindikassetid, patareid/akud, lambid, õlid, lahustid), meditsiinijäätmed, klaas, puit, metall, plastpudelid ja -anumad, metallanumad ja -pakendid, joogikartongid, elektriseadmed, IT-seadmed, v.a paber, kartong ja polüstüreen.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 0.01 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
90520000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE10
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Käesolev leping hõlmab järgmisi teenuseid:

— eri liiki konteinerite rent (finantsvormi punkt 1);

— kogumine, transport, tühjendamine (finantsvormi punkt 3);

— igat liiki jäätmete (v.a paber, kartong ja polüstüreen) valikuline käitlemine, ringlussevõtt, korduskasutus või põletamine (finantsvormi punkt 4), samuti nõutud teenuste osutamiseks vajalike seonduvate tarvikute (nt ühekordsete prügikastide) ost (finantsvormi punkt 2);

— jäätmete sorteerimise kvaliteedi parandamise toetamise teenused.

Peasekretariaat peab väga oluliseks keskkonnakaitse eeskirjade järgimist ja nõuab tulevaselt töövõtjalt tagatist, et igat liiki jäätmed kõrvaldatakse sobivas käitluskohas kooskõlas seda liiki jäätmetele kehtivate õigusaktidega. Käesolev leping hõlmab selliste kvaliteetsete teenuste hankimist, mida osutatakse nii majanduslikku tõhusust kui ka keskkonnastandardi(te) ISO 14001 ja EMASi määruse järgimist arvesse võttes. Kui see on asjakohane, peab töövõtja peasekretariaati alati teavitama lepingus sätestatud teenuste täiustamise võimalustest.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 0.01 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Eeldatav minimaalne arv: 1
Maksimaalne arv: 10
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Nõukogu peasekretariaat ei avalda lepingute eeldatavat maksumust (vt punkte II.1.5 ja II.2.6). Lepingu eeldatav maht on märgitud iseloomustuses.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt punktis I.3 nimetatud veebisaiti.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

1. kanne kutse- või äriregistrisse või vande all tehtud avaldus või tunnistus kooskõlas pakkuja asukohariigiks olevas liikmesriigis kehtestatud tingimustega;

2. koopiad viimase 3 aasta bilansist ja tegevusaruannetest või muud alusdokumendid, millest ilmneb selgelt vähemalt käive ja maksumustamiseelne kasum viimasel 3 aastal.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

1) ettevõtte, tema tegevusalade ja struktuuri tutvustus, sh tõendid tema kutsesuutlikkuse ja tehnilise võimsuse kohta;

2) loetelu viidetest viimase 3 aasta jooksul osutatud peamistele teenustele, mis on samalaadsed käesolevas lepingus käsitletavate teenustega, sh andmed teenuste maksumuste, kuupäevade ja klientide kohta (avalikust või erasektorist);

3) lepingu täitmiseks kasutatavate tehniliste seadmete, vahendite ja materjalide kirjeldus;

4) kinnitus pakkuja viimase 3 aasta keskmise töötajate arvu kohta;

5) viide osale lepingust, mida pakkuja kavatseb täita alltöövõttu kasutades (kui kavatseb);

6) esitada tuleb tõendid, et pakkuja on kasutusele võtnud sertifitseeritud keskkonnajuhtimise süsteemi, mis vastab tunnustatud standardi (nt ISO 14001, EMAS või võrdväärne standard) nõuetele. Lisaks tuleb esitada selliste keskkonnajuhtimise meetmete kirjeldus, mida pakkuja enamasti samalaadsetele lepingutele rakendab;

7) pakkuja peab esitama pealinna Brüsseli piirkonnas ning Flaami ja Vallooni piirkondades heakskiidetud jäätmekoguja ja -vedaja tunnistused. Nimetatud tunnistused tuleb esitada käesoleva pakkumisega hõlmatud eri kategooriatesse kuuluvate jäätmete kohta.

Võimalikud miinimumnõuded:

pakkuja peab esitama tõendid, et tal on vähemalt

— 3 veoautot ruumalaga 12/20/30 m3 konteinerite vedamiseks;

— 2 komplektset prügipressi ruumalaga 20 m3;

— 5 lahtist konteinerit ruumalaga 12 m3;

— 5 lahtist konteinerit ruumalaga 20 m3;

— 5 lahtist konteinerit ruumalaga 30 m3;

— 6 taarakonteinerit ruumalaga 1 500 l;

— 10 veekindlat pealtavatavat konteinerit (ruumalaga 600 l), millesse kogutakse ohtlikke jäätmeid ja tindikassette (kõrgus ligikaudu 750 mm);

— 5 prügikasti (ruumalaga 1 100 l), millesse kogutakse lampe (kõrgus ligikaudu 800 mm);

— 5 alustele paigutatud konteinerit (ruumalaga 2 200 l) traatvõrgust (kõrgus ligikaudu 1 600 mm) kodumasinate ja elektroonikaromude kogumiseks;

— jäätmete sorteerimise kvaliteedi optimeerimise suutlikkuse tugi.

III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

1. Pädevate ametiasutuste heakskiit ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks ning pädevate ametiasutuste heakskiit või luba tavajäätmete kogumiseks ja veoks jäätmete kogumise, veo ja käitlemise piirkondades kehtivate jäätmete kogumise, veo ja käitlemise õigusaktide kohaselt.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 26/05/2016
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul alates hagejale teate üleandmisest või juhul kui teadet ei esitata, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi.

Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamine ei too kaasa nimetatud tähtaja peatamist ega uue apellatsioonide esitamise tähtaja määramist.

Menetluslikke ajapiiranguid pikendatakse kaugusest tingituna ühekordselt 10 päeva võrra olenemata asjaomase poole tavapärasest elu- või asukohast.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Nõukogu, peasekretariaat
Postiaadress: rue de la Loi 175
Linn: Bruxelles
Sihtnumber: 1048
Riik: Belgia
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Faks: +32 2-2800262

Internetiaadress: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
19/04/2016