Služby - 147733-2016

29/04/2016    S84

Belgie-Brusel: Dopady povolování REACH

2016/S 084-147733

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D
Poštovní adresa: avenue d'Auderghem 45, BREY 12/088
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: GROW-DIR-D-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu
Fax: +32 22966273
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/growth/
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1420
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1420
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dopady povolování REACH.

Spisové číslo: 550/PP/GRO/IMA/16/1131/8910.
II.1.2)Hlavní kód CPV
24000000 Chemické výrobky
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Záměrem této studie je získat důkazy o měřitelných dopadech povolování (pozitivních i negativních).

Za tímto účelem by měl zhotovitel nashromáždit důkazy o nákladech a přínosech v případě firem, úřadů, společnosti a životního prostředí. Mezi přínosy by měly patřit především výhody plynoucí z nahrazení SVHC méně nebezpečnými látkami nebo technologiemi a/nebo z lepšího řízení rizik v případě jejich přetrvávajícího používání, protože za ně nejsou k dispozici vhodné nebo vůbec žádné alternativy.

Tato studie přispěje k přípravným pracím na zprávě REACH pro rok 2017 a měla by být provedena se zohledněním realizačního plánu vypracovaného pro tento účel Komisí a na základě pokynů Evropské komise v případě hodnocení. V této souvislosti by měla tato studie poskytnout vhled do účinků povolování a stanovit nevyhnutelnou administrativní zátěž. Tato zakázka by měla zacházet hlouběji s cílem stanovit a kvantifikovat dopady povolování.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79400000 Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Hlavním místem provedení úkolů budou prostory zhotovitele nebo jakékoliv jiné místo uvedené v nabídce s výjimkou prostor Komise.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz internetová adresa v části I.3.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 06/06/2016
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/06/2016
Místní čas: 15:00
Místo:

avenue d'Auderghem 45, room BREY12 ST/01, 1049 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Společnosti, které se chtějí účastnit otevírání nabídek, žádáme, aby svůj záměr oznámily zasláním e-mailu alespoň 48 hodin předem na adresu uvedenou v oddíle 3.1 specifikace. Toto oznámení musí být podepsané oprávněným zástupcem uchazeče a musí určit jméno osoby, která se zúčastní otevírání nabídek jménem uchazeče.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/04/2016