Palvelut - 147733-2016

29/04/2016    S84

Belgia-Bryssel: REACH-luvan vaikutukset

2016/S 084-147733

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D
Postiosoite: avenue d’Auderghem 45, BREY 12/088
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: GROW-DIR-D-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu
Faksi: +32 22966273
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/growth/
Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1420
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1420
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

REACH-luvan vaikutukset

Viitenumero: 550/PP/GRO/IMA/16/1131/8910.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
24000000 Kemialliset tuotteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tällä tutkimuksella aiotaan hankkia todisteita luvista aiheutuvista (sekä myönteisistä että kielteisistä) merkittävistä vaikutuksista.

Tätä varten sopimusosapuolen on kerättävä todisteita kustannuksista ja hyödyistä, joita aiheutuu yrityksille, viranomaisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Hyötyihin on sisällyttävä erityisesti ne hyödyt, joita saavutetaan korvaamalla SVHC-aineet vähemmän vaarallisilla aineilla tai teknologioilla ja/tai hallitsemalla riskejä entistä paremmin, kun SVHC-aineita on edelleen käytettävä, sillä vaihtoehdot eivät ole soveltuvia tai niitä ei ole saatavilla.

Tutkimuksella edistetään vuoden 2017 REACH-raportin valmistelevaa työtä, ja sen suorittamisessa on otettava huomioon komission kyseistä tarkoitusta varten kehittämä etenemissuunnitelma ja noudatettava Euroopan komission arviointiohjeita. Tässä yhteydessä tutkimuksella on toimitettava käsitys luvan vaikutuksista ja määritettävä tarpeettomat hallinnolliset taakat. Tämän palvelusopimuksen yhteydessä on tunnistettava ja määritettävä tarkemmin luvan vaikutukset.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

tehtävät suoritetaan pääasiassa sopimusosapuolen toimitiloissa tai tarjouksessa ilmoitetussa muussa paikassa lukuun ottamatta komission toimitiloja.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 06/06/2016
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 09/06/2016
Paikallinen aika: 15:00
Paikka:

avenue d’Auderghem 45, room BREY12 ST/01, 1049 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Yritysten, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, on ilmoitettava aikomuksestaan sähköpostitse vähintään 48 tuntia etukäteen eritelmien kohdassa 3.1 annettuun osoitteeseen. Tässä ilmoituksessa on oltava tarjoajan valtuuttaman edustajan allekirjoitus, ja siihen on merkittävä sen henkilön nimi, joka aikoo osallistua avaustilaisuuteen tarjoajan puolesta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/04/2016