Szolgáltatások - 147733-2016

29/04/2016    S84

Belgium-Brüsszel: A REACH engedélyezés hatásai

2016/S 084-147733

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D
Postai cím: avenue d'Auderghem 45, BREY 12/088
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: GROW-DIR-D-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu
Fax: +32 22966273
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/growth/
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1420
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1420
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A REACH engedélyezés hatásai.

Hivatkozási szám: 550/PP/GRO/IMA/16/1131/8910.
II.1.2)Fő CPV-kód
24000000 Vegyipari termékek
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tanulmány célja az engedélyezés mérhető (pozitív és negatív) hatásaival kapcsolatos bizonyítékok szerzése.

Ebből a célból a nyertes ajánlattevőnek bizonyítékokat kell gyűjtenie a költségekről és előnyökről a vállalatokra, a hatóságokra, a társadalomra, valamint a környezetre vonatkozóan. Az előnyök között fel kell tüntetni a különös aggodalomra okot adó anyagok kevésbé veszélyes anyagokkal vagy technológiákkal történő helyettesítéséből és/vagy – amennyiben az ilyen anyagokat továbbra is használják, mivel az alternatívák nem megfelelőek vagy nem állnak rendelkezésre – a kockázatok jobb ellenőrzéséből adódó előnyöket.

A tanulmány hozzájárul a 2017. évi REACH jelentés előkészítő munkájához, és a Bizottság által erre a célra kialakított ütemterv figyelembe vételével, valamint a Bizottság értékelésekre vonatkozó iránymutatásai alapján kell elvégezni. Ebben az összefüggésben a tanulmánynak betekintést kell nyújtania az engedélyezés hatásaiba, és meg kell határoznia a szükségtelen adminisztratív terheket. A szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésnek részletesebben kell meghatároznia és számszerűsítenie az engedélyezés hatásait.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne a nyertes ajánlattevő hivatali helyiségei vagy bármely egyéb, a pályázatban megjelölt helyszín a Bizottság irodáinak kivételével.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/06/2016
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/06/2016
Helyi idő: 15:00
Hely:

avenue d'Auderghem 45, room BREY12 ST/01, 1049 Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A részt venni kívánó vállalatoknak erre vonatkozó szándékukat legalább 48 órával előre e-mailen jelezniük kell a pályázati dokumentáció 3.1. pontjában megadott címen. Az értesítést az ajánlattevő meghatalmazott tisztviselőjének kell aláírnia, megadva annak a személynek a nevét, aki az ajánlattevő megbízásából majd részt vesz a tenderbontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítését, illetve, ennek hiányában, az eredmény ismertté válását követően 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/04/2016