С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 148117-2022

TIЗаглавиеЧехия-Прага: Доставка и монтаж на обзавеждане за сигурност
NDНомер на публикацията на обявлението148117-2022
PDДата на публикуване22/03/2022
OJНомер на броя на ОВ S57
TWГрад/населено място на купувачаПРАГА
AUОфициално наименование на купувачаАгенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA)
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаCZ
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен15/03/2022
DTКраен срок за подаване02/05/2022
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)44421300 - Блиндирани каси
44421000 - Блиндирани или армирани каси, касети и врати
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)CZ01
ES3
FR1
FRJ
NL
IAИнтернет адрес (URL)https://www.euspa.europa.eu/about/how-we-work/procurement
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048