Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Servicii - 148137-2022

22/03/2022    S57

Franţa-Strasbourg: AO 21-031 – Prestarea de servicii de întreținere și renovare a spațiilor verzi și a decorațiunilor florale ale clădirilor Parlamentului European din Strasbourg

2022/S 057-148137

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod NUTS: FR France
Cod poștal: 67070
Țară: Franţa
Persoană de contact: Direction de la gestion intégrée des infrastructures – contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

AO 21-031 – Prestarea de servicii de întreținere și renovare a spațiilor verzi și a decorațiunilor florale ale clădirilor Parlamentului European din Strasbourg

Număr de referinţă: 06A80/2021/M031
II.1.2)Cod CPV principal
77310000 Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de servicii de întreținere și renovare a spațiilor verzi și a decorațiunilor florale ale clădirilor Parlamentului European din Strasbourg.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03117000 Plante cu utilizare specifică
03121210 Aranjamente florale
03451000 Plante
16160000 Diverse echipamente de grădinărit
43325100 Echipament de întreţinere a terenurilor
45112710 Lucrări de arhitectură peisagistică a spaţiilor verzi
45112712 Lucrări de arhitectură peisagistică a grădinilor
45112713 Lucrări de arhitectură peisagistică a grădinilor pe acoperişuri
45451300 Grădini interioare
71421000 Servicii de amenajare peisagistică
77000000 Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură şi apicultură
77314000 Servicii de întreţinere a terenurilor
79931000 Servicii de decoraţiuni interioare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FR France
Locul principal de executare:

Strasbourg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de servicii de întreținere și renovare a spațiilor verzi și a decorațiunilor florale ale clădirilor Parlamentului European din Strasbourg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea resurselor umane / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea resurselor tehnice / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsuri pentru dezvoltare durabilă și mediu / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Gestionarea calității serviciilor / Pondere: 8
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 212-557769
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 06A80/2021/M031
Titlu:

AO 21-031 – Prestarea de servicii de întreținere și renovare a spațiilor verzi și a decorațiunilor florale ale clădirilor Parlamentului European din Strasbourg

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Alte motive (întreruperea procedurii)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67000
Țară: Franţa
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Decizia autorității contractante poate fi contestată în termen de două luni de la data notificării rezultatului procedurii, fie de ofertanții necâștigători, fie de persoanele fizice sau juridice care sunt afectate direct și individual de această decizie, chiar dacă nu sunt destinatarii acesteia.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/03/2022