Vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta kehittämään TED-sivustoa.

Palvelut - 148139-2017

20/04/2017    S77    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Hallinnollisen yhteistyön ryhmän (ADCO) tekninen sihteeristö rakennustuotteita koskevan asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011 (CPR)) mukaisesti

2017/S 077-148139

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Postiosoite: avenue d’Auderghem 45, Office BREY 10/124
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE1
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
Sähköpostiosoite: grow-c-financial-team@ec.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Hankkijaprofiilin osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Hallinnollisen yhteistyön ryhmän (ADCO) tekninen sihteeristö rakennustuotteita koskevan asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011 (CPR)) mukaisesti

Viitenumero: 609/PP/GRO/IMA/17/1135/9704.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79410000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen tarkoituksena on soveltuvan teknisen tuen toimittaminen jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyötä varten markkinavalvonnan alalla rakennustuotteita koskevan asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011 (Construction Products Regulation – CPR)) mukaisesti. Yhteistyötä tehdään etupäässä hallinnollista yhteistyötä ja rakennustuotteita koskevaa asetusta koskevassa ryhmässä (ADCO–CPR), jonka jäsenvaltioiden toimivaltaiset markkinavalvontaviranomaiset perustivat jo aikaisemman direktiivin (89/106/ETY, rakennusalan tuotteita koskeva direktiivi (Construction Products Directive – CPD)) nojalla. Tarkemmin sanottuna sopimusosapuolen on avustettava kyseisen ryhmän puheenjohtajaa kyseisen ryhmän kokousten valmistelussa ja toimittava ryhmän teknisenä sihteeristönä. Hallinnollisen sihteeristön tehtävät, joiden avulla toimitetaan logistista tukea ryhmän työtä varten, toteutetaan toisen sopimuksen avulla. Lisäksi sopimusosapuolen on toimitettava teknistä tukea myös hallinnollisen yhteistyön ryhmän yhteydessä perustettuja työryhmiä varten ja kyseessä olevien jäsenvaltioiden (JV) viranomaisten välisten erilaisten muiden yhteistyötoimien (erityisesti yhteinen markkinavalvontaohjelma) organisointia varten.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE1
Pääasiallinen suorituspaikka:

tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa tai tarjouksessa ilmoitetussa missä tahansa muussa paikassa lukuun ottamatta komission toimitiloja.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on teknistä sihteeristöä koskeva palvelusopimus, jonka alustava enimmäiskestoaika on 12 kuukautta ja enimmäismäärä 100 000 euroa. Sopimus voidaan uusia 3 kertaa 12 kuukauden kestoajaksi, jolloin kunkin vuoden osalta enimmäismäärä on 100 000 euroa. Sopimus voidaan uusia ainoastaan ennen loppumaksun maksamista hankintaviranomaisten nimenomaisella kirjallisella hyväksynnällä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuksessa määriteltyjen tehtävien suoritusaikaa voidaan jatkaa 3 kertaa 12 kuukauden kestoajaksi. Suoritusaikaa voidaan jatkaa ainoastaan ennen loppumaksun maksamista hankintaviranomaisten nimenomaisella kirjallisella hyväksynnällä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tämän teknisen sihteeristön työkieli on englanti.

Enimmäisarvo on 400 000 euroa 4 vuoden enimmäiskestoajalle.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso tarjouseritelmät.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 12/06/2017
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 14/06/2017
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan komissio, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Directorate-General, Breydel Building, avenue d’Auderghem 45, 1040 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua 1 valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta. Yrityksiä, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan aikomuksestaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen grow-c-financial-team@ec.europa.eu vähintään 48 tuntia etukäteen. Kyseisessä ilmoituksessa on oltava tarjoajan valtuuttaman edustajan allekirjoitus, ja siihen on merkittävä sen henkilön nimi, joka aikoo osallistua tarjousten avaustilaisuuteen tarjoajan puolesta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Tätä tarjouspyyntöä varten voidaan jättää tarjouksia ainoastaan sähköisesti.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 433766

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/04/2017