Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 148139-2017

20/04/2017    S77

il-Belġju-Brussell: Is-segretarjat tekniku tal-grupp ADCO taħt ir-Regolament tal-Prodotti tal-Kostruzzjoni (Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (CPR))

2017/S 077-148139

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Indirizz postali: avenue d'Auderghem 45, Office BREY 10/124
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
Posta elettronika: grow-c-financial-team@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Is-segretarjat tekniku tal-grupp ADCO taħt ir-Regolament tal-Prodotti tal-Kostruzzjoni (Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (CPR)).

Numru ta' referenza: 609/PP/GRO/IMA/17/1135/9704.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79410000 Servizzi ta' konsulenza dwar in-negozju u l-amministrazzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-iskop ta' dan il-kuntratt huwa li jieħu ħsieb l-għajnuna teknika xierqa lill-kooperazzjoni ta' awtoritajiet ta' Stati Membri fi ħdan il-qasam tas-sorveljanza tas-suq taħt ir-Regolament dwar il-Prodotti tal-Kostruzzjoni (ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill; is-CPR). Din il-kooperazzjoni qed issir b'mod predominanti fi ħdan il-grupp ADCO–CPR, imwaqqaf mill-awtoritajiet kompetenti għas-sorveljanza tas-suq tal-Istati Membri diġà taħt id-Direttiva preċedenti (89/106/KEE; is-CPD). B'mod aktar speċifiku, il-kuntrattur se jassisti lill-presidenza tal-Grupp imsemmi fit-tħejjija tal-laqgħat tal-grupp imsemmi, billi jaġixxi bħala s-segretarjat tekniku tiegħu: ix-xogħlijiet tas-segretarjat amministrattiv li jipprovdi l-appoġġ loġistiku għax-xogħol tal-grupp huma trattati permezz ta' kuntratt ieħor. Barra minn hekk, il-kuntrattur se jipprovdi għajnuna teknika wkoll għal gruppi ta' ħidma kreati taħt l-ADCO u l-organizzazzjoni ta' azzjonijiet ta' kooperazzjoni oħrajn differenti bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri msemmija, notevolment il-programm konġunt ta' sorveljanza tas-suq.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-post fejn jitwettqu x-xogħlijiet għandu jkun il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe post ieħor indikat fis-sejħa għall-offerti, minbarra l-bini tal-Kummissjoni.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Kuntratt ta' servizz għal segretarjat tekniku b'tul ta' żmien inizjali ta' mhux iżjed minn 12-il xahar u ammont ta' mhux iżjed minn EUR 100 000. Il-kuntratt jista' jiġġedded 3 darbiet għal perijodu ta' 12-il xahar u ammont ta' mhux iżjed minn EUR 100 000 għal kull sena, bil-ftehim espress bil-miktub biss tal-awtortitajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratt qabel il-ħlas tal-bilanċ.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 400 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-perijodu ta' twettiq tax-xogħlijiet speċifikat fil-kuntratt jista' jiġġedded 3 darbiet għal perijodu ta' 12-il xahar, bi ftehim espress bil-miktub tal-partijiet għall-kuntratt biss, qabel il-ħlas tal-bilanċ.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-lingwa li biha jaħdem is-segretarjat tekniku hija l-Ingliż.

Valur ta' mhux iżjed minn EUR 400 000 għat-tul ta' żmien totali ta' mhux iżjed minn 4 snin.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 12/06/2017
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 14/06/2017
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-Kummissjoni Ewropea, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Directorate-General, Breydel Building, avenue d'Auderghem 45, 1040 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Għall-ftuħ tal-offerti jista' jattendi rappreżentant awtorizzat ta' kull min jitfa' offerta. Il-kumpaniji li jixtiequ jattendu huma mitluba javżaw l-intenzjoni tagħhom billi jibagħtu Email fuq grow-c-financial-team@ec.europa.eu mill-inqas 48 siegħa bil-quddiem. Dan l-avviż irid ikun iffirmat minn uffiċjal awtorizzat ta' dak li jitfa' l-offerta u għandu jispeċifika l-isem tal-persuna li se tattendi għall-ftuħ tal-offerti f'isem dak li jitfa' l-offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Tfigħ elettroniku biss permezz ta' tfigħ bl-Internet hu possibbli għal din is-sejħa.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: boulevard Konrad Adenauer
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
10/04/2017