Storitve - 148181-2019

01/04/2019    S64

Italija-Parma: Izbor pristojnega zdravnika za Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA)

2019/S 064-148181

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
Poštni naslov: Via Carlo Magno 1A
Kraj: Parma
Šifra NUTS: ITH52 Parma
Poštna številka: 43126
Država: Italija
E-naslov: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4619
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4619
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izbor pristojnega zdravnika za Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA)

Referenčna številka dokumenta: OC/EFSA/HUCAP/2019/01
II.1.2)Glavna koda CPV
85141000 Storitve medicinskega osebja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

EFSA svojim zaposlenim zagotavlja zdravstvene storitve na delovnem mestu prek notranje zdravstvene službe. EFSA mora v zvezi z zdravjem osebja izpolnjevati zahteve iz Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. V členu 13 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije je določeno, da mora začasni uslužbenec pred zaposlitvijo opraviti zdravniški pregled pri uradnem zdravniku institucije, da se ugotovi, ali izpolnjuje pogoje v skladu s členom 12(2)(d). Enako velja za pogodbene uslužbence v zvezi s členom 83 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Ta razpisni postopek je namenjen sklenitvi okvirne pogodbe za največ 4 leta z izvajalcem za zagotavljanje storitev. Storitve bosta zagotavljala pristojni zdravnik in medicinska sestra.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
85100000 Zdravstvene storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ITH52 Parma
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

EFSA Building, via Carlo Magno 1A, 43126 Parma, ITALIJA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte oddelek 1.3) razpisnih specifikacij.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Samodejno podaljšanje največ 2‑krat + dodatno samodejno podaljšanje s končnim iztekom 19.11.2022.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

Zdravnik in medicinska sestra.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 012-022821
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 06/05/2019
Lokalni čas: 14:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 07/05/2019
Lokalni čas: 14:30
Kraj:

Sedež EFSA (stavba EFSA), Parma.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
25/03/2019