Tjänster - 148181-2019

01/04/2019    S64

Italien-Parma: Val av en behörig läkare för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

2019/S 064-148181

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Postadress: Via Carlo Magno 1A
Ort: Parma
Nuts-kod: ITH52 Parma
Postnummer: 43126
Land: Italien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4619
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4619
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Val av en behörig läkare för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

Referensnummer: OC/EFSA/HUCAP/2019/01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85141000 Tjänster utförda av vårdpersonal
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Efsa tillhandahåller hälsovårdstjänster på arbetsplatsen till sina anställda genom en intern sjukvårdstjänst. Efsa måsta följa kraven som anges i föreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda inom den Europeiska Unionen avseende personalens hälsa: I artikel 13 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen fastställs att en tillfällig anställd måste genomgå en läkarundersökning av en läkare vid institutionen innan den rekryteras för att kontrollera huruvida den uppfyller villkoren i artikel 12.2, brev d). Detsamma gäller för kontraktsanställda med hänvisning till artikel 83 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Syftet med detta upphandlingsförfarande är att ingå ett ramavtal med en längsta löptid på 4 år med en uppdragstagare för att tillhandahålla tjänster. Tjänsterna kommer att tillhandahållas av en behörig läkare och sjuksköterska.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 700 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85100000 Hälsovårdstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITH52 Parma
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

EFSA Building, via Carlo Magno 1A, 43126 Parma, ITALIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se avsnitt 1.3) i förfrågningsunderlaget.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 700 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Automatisk förlängning upp till 2 gånger + ytterligare automatisk förlängning och slutligen upphör att gälla den 19.11.2022

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Läkare och sjuksköterska.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 012-022821
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/05/2019
Lokal tid: 14:30
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/05/2019
Lokal tid: 14:30
Plats:

Efsas huvudkontor. (Efsas anläggning), Parma.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/03/2019