Storitve - 148201-2019

01/04/2019    S64

Belgija-Bruselj: AO 19 011 – Zagotavljanje storitev službe za pomoč uporabnikom v stavbah (2 sklopa)

2019/S 064-148201

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: Rue Wiertz 60
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Direction des infrastructures — contrats et marchés, bureau WIM 09P014
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.europarl.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4544
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: Rue Wiertz 60, bureau WIM 09P014
Kraj: Bruxelles
Poštna številka: 1000
Država: Belgija
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.europarl.europa.eu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

AO 19 011 – Zagotavljanje storitev službe za pomoč uporabnikom v stavbah (2 sklopa)

Referenčna številka dokumenta: 06A0010/2019/M011
II.1.2)Glavna koda CPV
79512000 Klicni center
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Zagotavljanje storitev službe za pomoč uporabnikom v stavbah (2 sklopa).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3 920 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Storitve nadzornega centra in spremljanje zahtevkov za pomoč

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79512000 Klicni center
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve nadzornega centra in spremljanje zahtevkov za pomoč.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Vzdrževanje, razvoj in posodabljanje programske rešitve

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79714000 Storitve nadzorovanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis javnega naročila:

Vzdrževanje, razvoj in posodabljanje programske rešitve.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 520 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

V tem razpisnem postopku lahko pod enakimi pogoji sodelujejo vse fizične in pravne osebe ter javni organi držav članic Evropske unije in vse pravne in fizične osebe ter javni organi tretjih držav, ki imajo z Evropsko unijo na področju javnega naročanja sklenjen poseben sporazum, ki jim omogoča dostop do naročila iz tega javnega razpisa, pod pogoji, določenimi v omenjenem sporazumu.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 13/05/2019
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 20/05/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, se morajo najaviti po e‑pošti na naslov INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu najpozneje 2 delovna dneva pred datumom odpiranja ponudb in zastopanje omejiti na 1 osebo, sicer se jim lahko dostop do odpiranja ponudb upravičeno zavrne.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Evropski parlament bo 17.4.2019 (10:00) organiziral (neobvezno) informativno srečanje.

Zbirno mesto bo ob vhodu v stavbo Wilfried Martens v Bruslju.

Udeležita se lahko največ 2 zastopnika na podjetje. Da bi lahko pripravili vašo dovolilnico, vas prosimo, da 2 delovna dneva pred srečanjem po e‑pošti na naslov INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu posredujete ime vašega podjetja ter ime, položaj, številko osebne izkaznice in datum rojstva udeležencev.

Potrditev registracije boste prejeli po e‑pošti.

Evropski parlament bo po informativnem srečanju objavil zapisnik, ki ga boste lahko prenesli s spletnega mesta. Kakršne koli potne stroške v zvezi z informativnim srečanjem bodo krili gospodarski subjekti sami in jih Evropski parlament ne bo povrnil.

Udeležba na informativnem srečanju je neobvezna.

Gospodarski subjekti bodo imeli v času informativnega srečanja priložnost zastaviti vprašanja, ki se jim zdijo pomembna in koristna za pripravo ponudbe. Jezik srečanja bo francoščina.

Rok za sprejemanje vprašanj: 26.4.2019

Rok za objavo odgovorov: 2.5.2019

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67000
Država: Francija
Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
25/03/2019