A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 148418-2021

Submission deadline has been amended by:  309377-2021
26/03/2021    S60

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése

2021/S 060-148418

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15796019241
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Gergő
E-mail: csonka.gergo@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000275862021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000275862021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mezőhegyesi Ménes Birtok tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000275862021
II.1.2)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Apátfalva- Mezőhegyesi Öntözőrendszer fejlesztése I. ütem-főművi rendszer fejlesztése” című projekt FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása - kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítésével.

II.2.4 pont FOLYTATÁSA:

3.1. Vízszállító/vízvisszatartó kapacitás növelését szolgáló műszaki beavatkozások: kotrás, mederszelvény bővítés, parti sáv tereprendezése/depóniamagasítás, burkolat építés. A tervezett magassági biztonság 30-50 cm. A tervezett tereprendezés/depóniamagasítás a mederkotrásból, mederszelvény-bővítésből kikerülő földanyagból biztosítható.

3.2. Végegyházi szivattyútelep építése: A Végegyházi esésnövelő szivattyútelep jelenlegi kapacitása: 330 l/s. Új szivattyútelep kerül kiépítésre a régi elbontásával.

3.3. Battonyai szivattyútelep átépítése: Battonyai szivattyútelep a Királyhegyesi-Száraz-ér főcsatornából emeli be az Élővíz főcsatorna végszelvényébe a főleg Romániából érkező öntözővizet. Jelenlegi kapacitása: 1070 l/s. Új szivattyútelep kerül kiépítésre 1200 l/s teljesítménnyel, a régi elbontásra kerül.

4.) Dáli-ág összekötő csatorna (kotrás, fólia szigetelés, műtárgyépítés, szivattyútelep építés/bontás): A Déli-ág összekötő csatornát az Élő víz csatorna 30+7400 cskm-ből történő vízkivétel táplálja, az átépítésre kerülő Pereg I. szivattyútelep által. A csatornán 8+335 szelvényig beavatkozásra kerül sor. A beavatkozások 7 különálló egységre oszthatóak.

4.1. A csatorna elején az Élővíz kitorkolásánál a meglévő Pereg 1.számú szivattyútelep elbontásra kerül és helyette egy új szivattyútelep kerül építésre.

4.2. Pereg 2. számú szivattyútelep építése: Meglévő Pereg 2. bontása és új építése. Az új szivattyútelep a Déli-ág összekötő csatorna 2+625 cskm szelvényébe kerül.

5.) Mezőhegyes-Peregi átkötő csatorna fejlesztése

5.1. Huszimajori szivattyútelep építése

6.) Rajtaerdei tápcsatorna: A csatorna 1+335 szelvényében lévő földáttöltést meg kell szüntetni, az ott lévő földet ki kell szedni, és a meder állapotát a nyilvántartási terv szerint kell kialakítani. A 3+100 cskm-ben egy, a tározó töltését és leürítését szolgáló műtárgyat tervezünk beépíteni 4 oldali zárású zsilippel, és átemelő szivattyúval kiegészítve

6.1. Rajtaerdei szivattyútelep építése: új szivattyútelep, melynek funkciója a Rajtaerdei tározó töltése a csatorna üzemi vízszintjét meghaladó tározási vízszint érdekében

7.) Mezőhegyesi határcsatorna: természetvédelmi okokból beavatkozás, pld. kotrás, szigetelés nem támogatott.

7.1. Végegyházi szivattyútelep: 2 db szivattyú cseréje

8.) Víztározók (2 db): Az öntözőrendszeren összesen két víztározó épült ki; az egyik a Pitvarosi tározó, mely az Apátfalva-Mezőhegyesi öntöző-főcsatornán, a másik a Rajtaerdei tározó a Rajtaerdei tápcsatornán létesül 1 db szivattyúteleppel.

9.) Monitoring rendszer létesítése (48 db)

10.) Vízhozam-vízszint mérőhelyek kialakítása

11.) Szervízút létesítése: 21 720 fm

12.) Mellékágak torkolati tiltójának és vízellátócsatornák szakaszoló műtárgyainak felújítása: 11 db

Főbb mennyiségek összesítése:

6 db öntözőcsatornán végzett építési, rekonstrukciós munkák

— Meglévő burkolat bontása 585 m

— Mederburkolat építése 4 357 fm

— Külterületi földmedrű vízelvezető csatorna kotrás 30 888 fm

— Depóniaépítés 26 904 fm

— Fólia szigetelés (HDPE fóliával alá geotextília terítéssel) 14 581 fm

Vízépítési műtárgyak építési, bontási és rekonstrukciós munkái (összesen 86 db vízépítési műtárgy)

— Meglévő szivattyútelep bontása 11 db

— Áteresz bontás 22 db

— Szivattyútelep építés 14 db

— Meglévő szivattyútelep felújítás: 2 db

— Áteresz átépítés 26 db

— Meglévő műtárgyfelújítás: 11 db

— Vízkivételi mű kiépítése 7,538 m3/s kapacitásra

Szivattyúk cseréje 2 szivattyútelepen

Monitoring állomások 48 db

Tározók 2 152 000 m3

Szervizút létesítése 21 720 fm

Részletek a KD és műszaki tartalomban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
45000000 Építési munkák
45247111 Öntözőcsatorna építése
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Mezőhegyes

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Vállalkozó kötelezettségébe az alábbi főbb beruházási elemek tervezésére és megvalósítás:

Cservölgyi főművi vízellátó rendszer (ide tartozó csatornák Apátfalva-Mezőhegyes főcsatorna az Élővíz főcsatorna, a Déli-ág összekötő csatorna, a Rajtaerdei tápcsatorna és a Mezőhegyes-Peregi összekötő csatorna)

1.) Cservölgyi vízkivételi szivattyútelep: Az új vízigény Qm=7538 l/s. A meglévő mű bővítésével (+4,9 m3/s) nem lehet kielégíteni. A szivattyúk és a többi gépészeti berendezések nagy része elavult, ezért bontása és egy új vízkivételi mű építése szükséges.

2.) Apátfalva- Mezőhegyesi főcsatorna: A tervezett 7 538 l/s öntözővíz továbbvezetése a jelenlegi szelvénymérettel nem megoldható. (bontás, kotrás, depóniaépítés, fólia szigetelés, egyéb mederburkolat építése, műtárgyépítés/felújítás/bontás, szivattyútelep építés/bontás)

2.1. Új mederszelvény kialakítása szükséges (kotrás, depóniarendezés)

2.2. Műtárgyépítések

2.3. Szivattyútelep bővítés, építés:

2.3.1. Kardosi szivattyútelep jelenlegi kapacitása Q=2520 l/s, az új öntöző-vízigény alapján a szükséges kapacitás Q=7327 l/s. A meglévő szivattyútelep bontásra kerül és a felvízi oldalra egy új átemelő szivattyútelep kerül kialakításra.

2.3.2. 1. számú esésnövelő szivattyútelep beépítése Királyhegyesi mellékág betorkolása előtt.

2.3.3. Ugari szivattyútelep jelenlegi kapacitása Q=1920 l/s, az új öntöző-vízigény alapján a szükséges kapacitás Qm=6463 l/s. A meglévő szivattyútelep bontásra kerül és e fölé egy új átemelő szivattyútelep kerül kialakításra.

2.3.4. Kövegyi szivattyútelep jelenlegi kapacitása Q=1920 l/s, az új öntöző-vízigény alapján a szükséges kapacitás Qm=6140 l/s. A meglévő szivattyútelep bontásra kerül és e fölé egy új átemelő szivattyútelep kerül kialakításra.

2.3.5. 2. számú esésnövelő szivattyútelep tervezett kapacitása a csatornaszakasz mértékadó vízhozamával megegyező, azaz Qm=5667 l/s.

2.3.6. Új Pitvarosi szivattyútelep:Pitvarosi szivattyútelep jelenlegi kapacitása: 2286 l/s. A szivattyútelep a Pitvarosi tározó töltését, ürítését is ellátja, kapacitása jelenleg ennek megfelelő. A meglévő mellé egy új szivattyútelep kerül beépítésre 3042 l/s kapacitással. Kapacitás fejlesztés után 5328 l/s lesz a telep össz.kapacitása, azonban az új szivattyúk csak a csatorna vizét emelik át, a tározó töltésébe-ürítésébe nem vesznek részt.

2.3.7. Régi Pitvarosi szivattyútelep: A meglévő szivattyútelep alépítményei megmaradnak, csak a 3 db régi szivattyú lesz cserélve új hasonló kialakítású és teljesítményű szivattyúra 2286 l/s kapacitással, illetve a meglévő zsilipszerkezetek is felújításra kerülnek (zsírzás, festés, betonfelületek javítása) A szivattyútelep és a hozzá tartozó gravitációs zsiliprendszerrel lehet szivattyúsan tölteni a Pitvarosi tározót (3db szivattyúval), gravitációsan leüríteni a tározót egy szintig az Apátfalva-Mezőhegyes főcsatornába Mezőhegyes, ill. vissza a Maros felé.

2.3.8. Mezőhegyes-Északi szivattyútelep jelenlegi kapacitása Q=1490 l/s, az új öntöző-vízigény alapján a szükséges kapacitás Q=5039 l/s. A meglévő szivattyútelep bontásra kerül és e fölé egy új átemelő szivattyútelep kerül kialakításra

3.) Élővíz főcsatorna (bontás, kotrás, depóniaépítés, főlia szigetelés, egyéb mederburkolat építés, műtárgyépítés/bontás, szivattyútelep építés/bontás): Az öntözésfejlesztéssel érintett mederszakasz a 16+670 - 32+000 cskm. A max. öntözővíz-hozamok figyelembe vételével kerültek meghatározásra a tervezett beavatkozások. Az Élővíz-főcsatorna egyrészt a vízvisszatartásban és az öntözővíz szállításában vesz részt, másrészt az öntözésfejlesztés több létesítménye, műtárgya kapcsolódik a főcsatornához. A szükséges beavatkozások célja: a vizsgált szakaszon a max. öntözési vízhozamok biztonsággal való levezetése, visszatartása a mederben.

FOLYTATÁS II.1.4) pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)

II.2.14)További információk

A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

A II.2.5) Értékelési szempontok pontban megadott „Ár” kritérium alatt Ajánlatkérő az Egyösszegű ajánlati árat (nettó HUF) érti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő a Kbt. 74.§(1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62.§(1)-(2) bek. meghat. kizáró ok az eljárás során következik be.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: EEKD) (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő (adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) esetében is) ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára Kr. előírja.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-8. §, 10. §, 12-16. § szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, valamint Kbt. 41/A. §-ára és a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Öntisztázás: Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésre. Adott esetben a jogerős határozatot az ajánlatban kell benyújtani.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása

SZ/1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti (Étv.), építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU Európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

SZ/2) Alkalmatlan az AT, ha a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett tervezői névjegyzékben és/vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU Európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Igazolási mód:

SZ/1) és SZ/2): A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: EEKD) (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

FOLYTATÁS VI.4.3) PONTBAN.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan külön EEKD-t kell benyújtani.

Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül az alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a Kr. előírja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.

Az alk. igazolására a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A. §, Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései és 69. § (11) és (11a) bekezdései és Kr. 1. § (7) bekezdése irányadók.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására.

P/1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vízépítési kivitelezési munkákból) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vízépítési kivitelezés munkákból) származó nettó árbevétele nem éri el összesen az 12 000 000 000,- Ft-ot.

Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítési kivitelezés munkákból) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az összesen 12 000 000 000,- Ft-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan külön EEKD-t kell benyújtani.

Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül az alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a Kr. előírja.

Az alk. igazolására a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A. §, Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdései és 69. § (11) és (11a) bekezdései és Kr. 1. § (7) bekezdése irányadók.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására.

M/1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő ajánlatában csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást, figyelemmel a Rendelet 22. § (3) és (5) bekezdésére, legalább az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél megnevezése

— szerződés tárgya (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen)

— az elvégzett munkák mennyisége

— a teljesítés ideje kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont év, hónap, nap megjelöléssel

— teljesítés helye

— továbbá nyilatkozat kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azon a szakember (szervezet) megnevezésével, képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.

Az alkalmassági követelmény igazolásához az ajánlatban benyújtandó iratok:

— ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában

— szakember szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül (év/hónap megadásával); a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre)

— szakember rendelkezésre állási nyilatkozata

— ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nyilvántartásba vételéről (amennyiben kamarai nyilvántartással a szakember ajánlattétel időpontjában rendelkezik, az ajánlathoz csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét, a névjegyzékbe vétel időpontját.)

— végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

Ajánlatkérő jogosultság megszerzése szempontjából egyenértékű végzettséget is elfogad.

A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákat:

M/1.1) Minimum 20 km hosszúságú földmedrű külterületi vízelvezető csatorna kotrási munkát tartalmazó és minimum 50 db vízépítés műtárgy építését és/vagy felújítását tartalmazó vízépítési kivitelezési munka.

M/1.2) Minimum 2 db, legalább 2 m3/s kapacitású szivattyútelep építésére és/vagy felújítására vonatkozó kivitelezési munka.

M/1.3) Minimum 2800 fm hosszban öntözőcsatorna HDPE fóliával és/vagy Geotextília terítéssel történő burkolására vonatkozó kivitelezési munka.

M/1.4) Minimum 3 db öntözőcsatorna rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezési munka.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a referencia vonatkozásában az ajánlatkérő által - az egyes munkafolyamatok és a munkafolyamatok tekintetében irányadó mennyiségi adatok vonatkozásában - előírt minimumkövetelmények legfeljebb

M/1.1) alkalmassági követelmény esetében 2 szerződésből,

M/.1.2) alkalmassági követelmény esetében 1 szerződésből,

M/.1.3) alkalmassági követelmény esetében 2 szerződésből,

M/.1.4) alkalmassági követelmény esetében 3 szerződésből teljesíthetőek.

M/2) Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M/2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti MV-VZ jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.

M/2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TER jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.

M/2.3) 1 fő minőségmenedzsment/minőségügyi mérnök vagy szakmérnök végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember, aki rendelkezik vízépítési kivitelezések helyszíni minőségirányításának vezetésében legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal.

Az M.2. pontban szereplő szakemberek között átfedés nem megengedett.

Ha az M.2.1)-M.2.2) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja, azonban a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. Ha a jogosultságot - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumo(ka)t kell egyszerű másolatban benyújtani.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés finanszírozása az RRF (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz) forrásból történik.

Késedelmi kötbér: szerződéses ár értékének 0,3 %-a/nap, de legfeljebb összesen 15 %.

Meghiúsulási kötbér: szerződéses ár értékének 20 %-a.

Jólteljesítési biztosíték: jótállási időszakra a szerződéses ár értékének 5 %-a.

Teljesítési biztosíték: a szerződéses ár értékének 5 %-a.

Jótállás: 36 hónap

Előleg: max. 30 % Ajánlatkérő az előleg fizetését a szerz. elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg különbözetére jutó összege vonatkozásában előleg-visszafiz. biztosíték adáshoz köti. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra. Amennyiben a 272/2014. Korm. rendelet (vagy egyéb a szerződés finanszírozásának forrásoldalára kiterjedő jogszabály) hatálya kiterjed a jelen szerződésre, abban az esetben az előleg és az előleg visszafizetési biztosíték vonatkozásában az ezen jogszabályi előírások alkalmazandóak.

A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1),(3), (5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.) Kr. 30.§-32/B.§. Amennyiben uniós forrás is bevonásra kerül, úgy a 272/2014. Korm. rendelet szabályai irányadóak.

Tartalékkeret: nem kerül előírásra.

Ajánlatkérő a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít a szerz.terv.ben foglaltak szerint

A szerződés biztosítékainak részletes szabályait és a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/05/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/05/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (1b), (1c), (4) bek. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. Rend. (EKR rend.) 15-17.§.

Az ajánlatokat elektronikusan az EKR-en keresztül kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig. Bontás: EKR-ben az AT-i határidő után 2 órával. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

A bontást követően AT részére az ajánlatok az EKR-ben hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.

2.Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciumi megállapodását.

3.Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Az ajánlatot az AT-nek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie az EKR rend. 15. § (3) bek.-e és benyújtania az EKR használatával. Az ajánlattétel részletes szabályait teljeskörűen az AF és a közbeszerzési dok. és mellékletei tartalmazzák.

4. Az ajánlat összeállítása során az EKR Rend. 11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 69. § (11a) és 65. § (12) bekezdésében foglaltakra ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyil.-okat, igazolásokat és más dok.-okat, amelyeket a dok. és a Kbt. előír.

5. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is). Az árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1) bekezdésére figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül.

6.A Kbt. 35.§(1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös AT-k személyében az ajánlattételi határidő lejártát követően változás nem következhet be.

7.A minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra az alkalmassági követelmények.

8. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban AT lehet, az AF-ban, valamint a dok.-ban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet a Kbt. 56. §-a szerint az EKR-en keresztül.

9. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont]. Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Ár szempont: fordított arányosítás; 2.1-2.2. Minőségi szempontok: egyenes arányosítás.

10. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bek. szerint, AK nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek.-ét.

11. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) szerinti eredménytelenségi okot.

12. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti. Ajánlati biztosíték összesen 10 000 000 Ft. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Átutalás esetén az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-00000000 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, mely elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény, mely elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek csatolandó az ajánlathoz. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt AK rendelkezésére kell állnia. Részl.:ADI. kötetben.

13. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.

14. A KD a Kbt. 57. § (2) bek. szerinti elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A regisztráció nélküli letöltés esetén AK az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldésért felelősséget nem vállal!

15. Üzleti titok: Kbt.44.§

15. AK helyszíni bejárást nem tart.

16. FAKSZ: dr. Unger István(lajstromszáma: 00296)

17. Az AF-ban meghat. órák a közép-európai idő szerint értendők.

18. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a szerződés tárgyára vonatkozó (vagy arra kiterjesztett) minimum 500 millió HUF/év és 100 millió HUF Ft/kár mértékű All Risk típusú biztosítással és minimum 50 000 000,- Ft/káresemény mértékű tervezői felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, melyre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozni kell.

19. AK jelen eljárását a Kbt.53§ (6) bek. alapján indítja meg.A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy a forrás támogató általi elfogadását vagy igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító (uniós forrásból történő finanszírozás esetében) TSZ nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

20. A felhívás IV.2.6) pontja alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot ért.

21. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

22. AK konzultációt/tárgyalást nem tart.

23. Részajánlattétel mellőzésének indoka: A szerződés tárgyát egy területen végzendő munkák képezik, amelyek mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges, mivel a munkaterület műszakilag egységes. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű.

24. AK a műszaki dokt (5. kötet) az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlba töltötte fel (egy zip fájl és segédfájljai típusai: 5.kötet 01, 5.kötet 02, 5.kötet 03 stb.). Annak érdekében, hogy a műszaki dok. megnyitható legyen minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementeni, ezt követően a WinRAR ZIP kiterjesztésű fájlt szükséges csupán megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden AK által kiadott dok. hozzáférhetővé válik.

25. AT-nek a szerződéskötés időpontjában rendelkezni kell vízi létesítmény építésére és kivitelezésére vonatkozó, a következőkben megnevezett érvényes tanúsítványokkal: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 vagy ezekkel egyenértékű egyéb tanúsítványokkal, vagy az egyenértékű rendszerek egyéb bizonyítékaival(intézkedések leírása).

FOLYTATÁS VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

FOLYTATÁS III.1.1) pont:

Utólagos igazolás: AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak (engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást) egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti (AK a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja az alkalmassági követelménnyel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására) felhívást követően.

SZ/1) és az SZ/2) alk. köv. igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés tényét, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt alá kell támasztania.

Az alk. igazolására a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A. §, Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (12) bekezdései és 69. § (11) és (11a) bekezdései és Kr. 1. § (7) bekezdése irányadók.

FOLYTATÁS VI.3) pont:

26. A projekt megvalósítása során a szükséges időtartamokban rendelkezésre állást kell biztosítani a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jogosultsággal és a VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember tekintetében. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1-M.2.2 alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal.

27. AK a 321/2015.(X. 30.)Kr.46.§(3) bek. alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/03/2021