Pakalpojumi - 14854-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Francija-Parīze: Ģeofiziskās izpētes pakalpojumi

2019/S 008-014854

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
INRAP
121 rue d'Alésia — CS 20007
Paris
75685
Francija
Kontaktpersona: Mme Vartouhi Kolomian
Tālrunis: +33 140088045
E-pasts: service-marches-publics@inrap.fr
NUTS kods: FR101

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.inrap.fr

Pircēja profila adrese: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot tās reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: Archéologie préventive

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Acquisition de données géophysiques et hydrographiques

Atsauces numurs: 024SE2018
II.1.2)Galvenās CPV kods
71351710
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Acquisition et/ou le traitement de données géophysiques et hydrographiques au moyen de sonar multi-faisceaux, sonar latéral haute résolution, pénétrateur de sédiment, gradiomètre et magnétomètre sur les territoires suivants:

— lot 1: façade méditerranéenne (Corse incluse),

— lot 2: Guadeloupe,

— lot 3: Martinique.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 650 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Façade méditerranée (Corse incluse)

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71351710
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRL
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Façade méditerranéenne (Corse incluse).

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Acquisition et/ou le traitement de données géophysiques et hydrographiques au moyen de sonar multi-faisceaux, sonar latéral haute résolution, pénétrateur de sédiment, gradiomètre et magnétomètre sur le territoire suivant: lot 1: façade méditerranéenne (Corse incluse).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Pertinence du mémoire technique proposé au regard des contraintes du cahier des clauses techniques particulières / Svērums: 40 %
Cena - Svērums: 60 %
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Accord-cadre mono-attributaire s'exécutant par émission de bons de commande.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Guadeloupe

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71351710
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRY1
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Guadeloupe.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Acquisition et/ou le traitement de données géophysiques et hydrographiques au moyen de sonar multi-faisceaux, sonar latéral haute résolution, pénétrateur de sédiment, gradiomètre et magnétomètre sur le territoire suivant: lot 2: Guadeloupe.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Pertinence du mémoire technique proposé au regard des contraintes du cahier des clauses techniques particulières / Svērums: 40 %
Cena - Svērums: 60 %
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Accord-cadre mono-attributaire s'exécutant par émission de bons de commande.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Martinique

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71351710
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRY2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Martinique.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Acquisition et/ou le traitement de données géophysiques et hydrographiques au moyen de sonar multi-faisceaux, sonar latéral haute résolution, pénétrateur de sédiment, gradiomètre et magnétomètre sur le territoire suivant: lot 3: Martinique.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Pertinence du mémoire technique proposé au regard des contraintes du cahier des clauses techniques particulières / Svērums: 40 %
Cena - Svērums: 60 %
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Accord-cadre mono-attributaire s'exécutant par émission de bons de commande.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 140-320673
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 18SIG0060
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Acquisition de données géophysiques et hydrographiques lot 1: façade méditerranéenne (Corse incluse)

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
07/11/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 2
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
IX Blue
34 rue de la Croix de Fer
Saint-Germain-en-Laye
78105
Francija
Tālrunis: +33 130088888
E-pasts: info@ixsurvey.com
NUTS kods: FR103
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 450 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 18SIG0061
Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Acquisition de données géophysiques et hydrographiques lot 2: Guadeloupe

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
07/11/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
IX Blue
34 rue de la Croix de Fer
Saint-Germain-en-Laye
78105
Francija
Tālrunis: +33 130088888
E-pasts: info@ixsurvey.com
NUTS kods: FR103
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 100 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 18SIG0062
Daļas numurs: 3
Nosaukums:

Acquisition de données géophysiques et hydrographiques lot 3: Martinique

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
07/11/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
IX Blue
34 rue de la Croix de Fer
Saint-Germain-en-Laye
78105
Francija
Tālrunis: +33 130088888
E-pasts: info@ixsurvey.com
NUTS kods: FR103
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 100 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Tribunal administratif de Paris
7 rue Jouy
Paris
75181
Francija
Tālrunis: +33 144594400
E-pasts: greffe.ta-paris@juradm.fr
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Tribunal administratif de Paris
7 rue Jouy
Paris
75181
Francija
Tālrunis: +33 144594400
E-pasts: greffe.ta-paris@juradm.fr
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019