Roboty budowlane - 14862-2022

12/01/2022    S8

Francja-Pont-d'Ain: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2022/S 008-014862

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ville de Pont d'ain
Adres pocztowy: 7 rue Louise de Savoie
Miejscowość: Pont D'Ain
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01160
Państwo: Francja
E-mail: mairie@pontdain.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: https://marchespublics.ain.fr
Adres profilu nabywcy: https://marchespublics.ain.fr
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

construction D'Une STATION D'Epuration, D'Un bassin de stockage-restitution et des reseaux associes

II.1.2)Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 794 977.23 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

station d'épuration

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK21 Ain
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

travaux de construction (Tce) du Bassin de Stockage Restitution (Bsr) et travaux de réseaux associés, yc fonçage sous voie SNCF et redimensionnement du Poste de refoulement rive droite,

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45222000 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK21 Ain
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

extension de capacité du poste et de la conduite de refoulement rive gauche, dont un passage en encorbellement,

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK21 Ain

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 148-392801

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

travaux de construction de la station d'épuration TCE (tous corps d'état)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: sade - compagnie Générale de Travaux d'hydraulique
Miejscowość: Genas
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 69741
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: perrouse construction
Miejscowość: Belmont Tramonet
Kod NUTS: FRK27 Savoie
Kod pocztowy: 73330
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: socatra sas
Miejscowość: Jujurieux
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01640
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: somec
Miejscowość: Saint-Remy
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01310
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 797 830.24 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

travaux de construction (Tce) du Bassin de Stockage Restitution (Bsr) et travaux de réseaux associés, yc fonçage sous voie SNCF et redimensionnement du Poste de refoulement rive droite

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: gcbat champale
Miejscowość: Creches-sur-Saone
Kod NUTS: FRC13 Saône-et-Loire
Kod pocztowy: 71680
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: sogea rhone alpes
Miejscowość: Villeurbanne
Kod NUTS: FRK26 Rhône
Kod pocztowy: 69603
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: smce forage et tunelles sas
Miejscowość: Sierentz
Kod NUTS: FRF12 Haut-Rhin
Kod pocztowy: 68510
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: spie batignolles fondations
Miejscowość: Nanterre
Kod NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Kod pocztowy: 92023
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: sas piquand tp
Miejscowość: Saint-Amour
Kod NUTS: FRC22 Jura
Kod pocztowy: 39160
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 364 316.69 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

extension de capacité du poste et de la conduite de refoulement rive gauche, dont un passage en encorbellement

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: sade - compagnie Générale de Travaux d'hydraulique
Miejscowość: Genas
Kod NUTS: FRK26 Rhône
Kod pocztowy: 69741
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: socatra sas
Miejscowość: Jujurieux
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01640
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: somec
Miejscowość: Saint-Remy
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01310
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 632 830.30 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2022