Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 148964-2017

20/04/2017    S77

Sverige-Norrköping: Bevaknings- och säkerhetssystem

2017/S 077-148964

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kriminalvården
Nationellt registreringsnummer: 202100-0225
Ort: Norrköping
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 601 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Ola Jönsson
E-post: ola.jonsson@kriminalvarden.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kriminalvarden.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflskqvcxd&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflskqvcxd&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Elektroniskt övervakningssystem med e-boja.

Referensnummer: 2017-8560
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
35120000 Bevaknings- och säkerhetssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Den elektroniska övervakningen med fotboja stödjer Kriminalvårdens uppgift att verkställa påföljder. För närvarande finns två (2) separata övervakningssystem, ett system för övervakning av klienter på anstalt och ett system för verkställighet utanför anstalt inom frivården. Det är samma leverantör av båda systemen och befintliga supportavtal utgår vid årets slut 2018. Kriminalvården önskar därefter att ett (1) övervakningssystem används för både anstalts- och frivårdsklienter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35121700 Larmsystem
35125000 Övervakningssystem
45312000 Installation av larmsystem och antenner
79711000 Larmövervakningstjänster
79714000 Övervakningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Den elektroniska övervakningen med fotboja stödjer Kriminalvårdens uppgift att verkställa påföljder. För närvarande finns två (2) separata övervakningssystem, ett system för övervakning av klienter på anstalt och ett system för verkställighet utanför anstalt inom frivården. Det är samma leverantör av båda systemen och befintliga supportavtal utgår vid årets slut 2018. Kriminalvården önskar därefter att ett (1) övervakningssystem används för både anstalts- och frivårdsklienter.

Information om upphandlingen:

Kort beskrivning av upphandling:

Den elektroniska övervakningen med fotboja stödjer Kriminalvårdens uppgift att verkställa påföljder. För närvarande finns två (2) separata övervakningssystem, ett system för övervakning av klienter på anstalt och ett system för verkställighet utanför anstalt inom frivården. Det är samma leverantör av båda systemen och befintliga supportavtal utgår vid årets slut 2018. Kriminalvården önskar därefter att ett (1) övervakningssystem används för både anstalts- och frivårdsklienter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 96
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 3
högsta antal: 5
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Konkurrenspräglad dialog
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/05/2017
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 23/09/2017

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/04/2017