Dienstleistungen - 14902-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Lwówek Śląski: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2019/S 008-014902

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
PGL LP Nadlesnictwo Lwówek Śląski
931023990
ul. Obrońców Pokoju 2
Lwówek Śląski
59-600
Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Włodarski
Telefon: +48 757824322
E-Mail: lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl
NUTS-Code: PL515

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.lwowek.wroclaw.lasy.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka Leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług z zakresu pozyskania drewna i zagospodarowania lasu ujętych w planach gospodarczych w latach 2019-2020

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.79.2018.HS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych, utrzymanie infrastruktury drogowej, gospodarki łąkowo rolnej oraz prace w szkółce leśnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lwówek Śląski w latach 2019-2020.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 283 047.98 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Pławna, Ubocze, Lubomierz w latach 2019-2020.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515
Hauptort der Ausführung:

Teren leśnictw: Pławna, Ubocze, Lubomierz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Pławna, Ubocze, Lubomierz w latach 2019-2020.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: samodzielne wykonanie zamówienia / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Usługi o wartości:

Pławna: zagospodarowanie – 281 495,84 PLN, podwóz, pozyskanie i zrywka drewna – 882 854,56 PLN, pozostałe – 2 880,00 PLN;

Ubocze: zagospodarowanie – 90 814,04 PLN, podwóz, pozyskanie i zrywka drewna – 990 671,38 PLN, pozostałe – 900,00 PLN;

Lubomierz: zagospodarowanie – 249 668,90 PLN, podwóz, pozyskanie i zrywka drewna – 598 108,00 PLN, pozostałe – 12 420,00 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 200-454603
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Pławna, Ubocze, Lubomierz w latach 2019-2020.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Usługi Leśne Daka Dariusz Zawada
Strzyżowiec 51
Wleń
59-610
Polen
NUTS-Code: PL515
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
PHU Robert Kumor
Radłówka 76
Lwówek Śląski
59-600
Polen
NUTS-Code: PL515
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
PPHU Quercus Jakub Zieliński
Czernica 106/3
Jeżów Sudecki
58-521
Polen
NUTS-Code: PL515
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 644 719.08 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 568 675.53 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

dla Pakietu I w wysokości 38 000 PLN,

dla Pakietu II w wysokości 40 000 PLN,

dla Pakietu III w wysokości 32 000 PLN,

dla Pakietu VI w wysokości 43 000 PLN,

dla Pakietu V w wysokości 34 000 PLN,

dla Pakietu VI w wysokości 3 000 PLN.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wysokości nie większej niż 30 % niniejszego zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +22 4587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +22 4587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +22 4587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/01/2019