Pakalpojumi - 14932-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Francija-Parīze: Dažādi inženiertehniskie pakalpojumi

2019/S 008-014932

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Paris Habitat — OPH
34481082500366
21 bis rue Claude Bernard
Paris
75253
Francija
Tālrunis: +33 171370000
E-pasts: ld-djmm@parishabitat.fr
Fakss: +33 171370014
NUTS kods: FR101

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.parishabitatoph.fr

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
I.5)Galvenā darbības joma
Dzīvokļu un komunālā saimniecība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Mission d'assistance pour le lancement et l'analyse des appels d'offres de nettoyage des parties communes, l'audit des prestataires, l'étude de dossiers et le suivi et contrôle des prestations

Atsauces numurs: 2018/073
II.1.2)Galvenās CPV kods
71330000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

La présente consultation a pour objet une mission d'assistance pour le lancement et l'analyse des appels d'offre de nettoyage des parties communes, l'audit des prestataires, l'étude de dossiers et le suivi et contrôle des prestations.

Le présent contrat est un accord-cadre à bons de commande au sens des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 conclu sans minimum et un maximum de 105 000,00 EUR HT annuels.

L'offre présentée par le candidat devra porter sur l'ensemble des prestations du marché.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 420 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71330000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR10
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

La présente consultation a pour objet une mission d'assistance pour le lancement et l'analyse des appels d'offre de nettoyage des parties communes, l'audit des prestataires, l'étude de dossiers et le suivi et contrôle des prestations.

Le présent contrat est un accord-cadre à bons de commande au sens des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 conclu sans minimum et un maximum de 105 000,00 EUR HT annuels.

L'offre présentée par le candidat devra porter sur l'ensemble des prestations du marché.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique de l'offre / Svērums: 45
Cena - Svērums: 55
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Il existe une option au sens du droit communautaire, à savoir d'éventuels achats susceptibles d'être effectués dans le cadre de marchés similaires conclus sans nouvelle mise en concurrence.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 098-223918
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
19/09/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Intesia France
3 quai Kléber
Strasbourg
67000
Francija
NUTS kods: FRF11

Interneta adrese: http://marches-publics.parishabitatoph.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 420 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Le marché a été signé le 17.9.2018.

Il est consultable sur demande écrite adressée à: Paris Habitat — OPH, direction juridique et de la commande publique, 21 bis rue Claude Bernard, 75253 Paris Cedex 05.

Sur la base de cette demande, une copie de ce marché, occultée des mentions couvertes par un secret protégé par la loi, sera envoyée à l'adresse précisée par le demandeur.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75181
Francija
Tālrunis: +33 144594400
E-pasts: greffe.ta-paris@juradm.fr
Fakss: +33 144594646

Interneta adrese: http://paris.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Greffe du tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75181
Francija
Tālrunis: +33 144594400
E-pasts: greffe.ta-paris@juradm.fr
Fakss: +33 144594646

Interneta adrese: http://paris.tribunal-administratif.fr

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019