Pakalpojumi - 14945-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Konkurētspējīgu procedūra ar sarunām 

Austrija-Tullnerbach: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2019/S 008-014945

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Marktgemeinde Tullnerbach
Hauptstraße 47
Tullnerbach
3013
Austrija
Kontaktpersona: Architekt Dipl.-Ing. Günther Hintermeier rB
Tālrunis: +43 67674448643
E-pasts: hintermeier@kstp.at
NUTS kods: AT12

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.tullnerbach.gv.at

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Tullnerbach Bauvorhaben Hauptstraße 47a

Atsauces numurs: TB-715-2018
II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

„Generalplanervergabe“

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 540 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: AT12
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Niederösterreich

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Generalplanervergabe für ein Gemeindebauvorhaben (Bekanntmachung über vergebene Aufträge)

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Verhandlungsverfahren mit einem Unternehmer im Anschluss an einen Wettbewerb

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Konkursa procedūra ar sarunām
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 060-133188
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Nosaukums:

Generalplanerauftrag für ein Gemeindebauvorhaben (Bekanntmachung über bereits vergebene Aufträge)

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
18/12/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
ViA Ziviltechniker Kommanditgesellschaft
Lederergasse 14A/21
Wien
1080
Austrija
NUTS kods: AT13
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 540 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 540 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Nationale Erkennungsnummer: [L-663882-9110]

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Rennbahnstraße 29
St. Pölten
3109
Austrija
Tālrunis: +43 2742/90590
E-pasts: post@lvwg.noel.gv.at
Fakss: +43 2742/90590/15540

Interneta adrese: http://www.lvwg.noe.gv.at/

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
NÖ Schlichtungsstelle für öffentliche Aufträge
Landhausplatz 1
St. Pölten
3109
Austrija
Tālrunis: +43 27429005-12166
E-pasts: post.lad1@noel.gv.at
Fakss: +43 27429005-13610

Interneta adrese: www.noel.gv.at

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
NÖ Schlichtungsstelle für öffentliche Aufträge
Landhausplatz 1
St. Pölten
3109
Austrija
Tālrunis: +43 27429005-12166
E-pasts: post.lad1@noel.gv.at
Fakss: +43 27429005-13610

Interneta adrese: www.noel.gv.at

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/01/2019