Pakalpojumi - 14953-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Latvija-Rēzekne: Celtniecības uzraudzības pakalpojumi

2019/S 008-014953

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Rēzeknes pilsētas dome
90000025465
Atbrīvošanas aleja 93
Rēzekne
LV-4601
Latvija
Kontaktpersona: Vadims Fjodorovs
Tālrunis: +371 64607683
E-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
Fakss: +371 64607606
NUTS kods: LV005

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.rezekne.lv

Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknē

Atsauces numurs: RPD 2018/64
II.1.2)Galvenās CPV kods
71520000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknē.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Būvuzraudzība būvobjektam "Kovšu ezera parka izveide, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas"

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71520000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV005
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Rēzekne.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskais atbalsta mērķis

II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 129-294270
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

Būvuzraudzība būvobjektam "Kovšu ezera parka izveide, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas"

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē
V.1)Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru
Līgums/daļa nav piešķirta
Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Būtiski līguma grozījumi (pagarinās līguma termiņš, samazinās paredzamā līgumcena).

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Latvija
Tālrunis: +371 67326719
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Fakss: +371 67326720

Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta noteikumiem.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Latvija
Tālrunis: +371 67326719
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Fakss: +371 67326720

Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019