Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 149612-2021

26/03/2021    S60

Finland-Hämeenlinna: Medical information systems

2021/S 060-149612

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
National registration number: 0818235-5
Postal address: Ahvenistontie 20
Town: Hämeenlinna
NUTS code: FI1C2 Kanta-Häme
Postal code: FI-13530
Country: Finland
E-mail: hankintatoimi@khshp.fi
Telephone: +358 36291
Internet address(es):
Main address: http://www.khshp.fi
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kuvantamisen tietojärjestelmän (PACS) hankinta

Reference number: KHSHP/1179/02.08.01.04.05/2020
II.1.2)Main CPV code
48814000 Medical information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Tavoitteena on hankkia kustannustehokas ja teknologialtaan ajantasainen Picture Archiving and Communication System (PACS) -järjestelmä, jota käytetään lääketieteellisten kuvien katseluun, käsittelyyn, jakeluun ja arkistointiin ja jossa on tuotantokäyttöön siirryttäessä kansallisen vaatimuksen mukainen liityntä kansalliseen kuva-aineistojen arkistoon. PACS-järjestelmän tulee myös olla muokattavissa tulevaa sote- ja maakuntauudistusta varten. Lisäksi hankittavan PACS-järjestelmän tulee olla yhteensopiva Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä käytössä olevan Istekki PACS -palvelun kanssa, jotta ERVA-alueen Tähtisairaala-yhteistyö on kuvantamisen osalta toteutettavissa.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 589 500.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1C2 Kanta-Häme
II.2.4)Description of the procurement:

Hankittava PACS-järjestelmä korvaa nykyisen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin käytössä olevan, OneMed Oy:n toimittaman Fujifilmin Synapse PACS -järjestelmän ja Jivex-järjestelmän. Synapseen arkistoidaan vuosittain noin 150 000 kuvantamistutkimusta. Jivex-järjestelmää käytetään kuvadatan siirtoon ja tallennukseen ulkoisilta medioilta Synapse PACS-järjestelmään (Jivex Import Gateway, Jivex Review Client, Jivex Analog Modality Gateway).

Ortopedian sablunointi- ja suunnitteluohjelmistona käytetään Sectran ortopedistä ohjelmistoa ja valmiit kuvat arkistoidaan Fuji Synapse PACS -järjestelmään. Ortopedian tarvitsemien ohjelmistojen tulee myös kuulua nyt hankittavaan PACS-järjestelmä kokonaisuuteen.

Sairaanhoitopiirissä on käytössä myös Lifecare PACS -järjestelmä, jonne arkistoidaan vuosittain noin 60 000 hammaskuvaa (intraoraali, OPG), valokuvia, äitiyshuollon ultraäänitutkimuksia ja silmänpohjakuvia. Näitä kuvia ei olla automaattisesti siirtämässä uuteen PACS-järjestelmään, mutta tästäkin pyydetään optiona hinta.

Ensimmäisessä vaiheessa hankittavaan PACS-järjestelmään arkistoidaan nykyisin Synapse PACS -järjestelmään arkistoitavat tutkimukset. Hankittavan PACS-järjestelmän tulee kuitenkin mahdollistaa myös muun kuvadatan käsittely, esimerkiksi näkyvän valon kuva ja liikkuva kuva ja ääni, jotta ns. oheisdata saadaan tulevaisuudessa siirrettyä sen kautta kansalliseen kuva-aineistojen arkistoon. Hankinnan kohteeseen eivät kuulu palvelinalustat ja vastaavat ICT-infrastruktuurikomponentit. Niistä vastaa 2M-IT, joka on KHSHP:n kapasiteettipalveluiden tuottaja.

KHSHP tulee tarjoamaan järjestelmän kokonaispalveluna Kanta-Hämeen alueen julkisille terveydenhuollon yksiköille. Kanta-Hämeen alueella KHSHP:n Hämeenlinnan yksikön ja Forssan sairaalan kuvantamisyksiköt ovat avoinna ympäri vuorokauden. KHSHP:n kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikkö (KFI) sekä Hämeenlinnan ja Janakkalan terveyskeskusten röntgenosastot toimivat arkisin virka-aikana, KHSHP:n Riihimäen sairaalan röntgenyksikkö myös viikonloppuisin ja arkipyhinä.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Käytettävyys – käyttäjävertailu / Weighting: 20
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Palvelu jatkuu neljän (4) vuoden sopimuksen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden jaksoissa, mikäli sopimusta ei irtisanota. Irtisanomisaika on tilaajan

Irtisanoessa palvelusopimuksen kolme (3) kuukautta ja toimittajan irtisanoessa palvelusopimuksen 12 kuukautta.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 137-336539
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: KHSHP/1179/02.08.01.04.05/2020 115688
Title:

Kuvantamisen tietojärjestelmän (PACS) hankinta

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Optomed Software Oy
National registration number: 0110710-9
Postal address: Keilaranta 16B
Town: Espoo
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postal code: FI-02150
Country: Finland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 589 500.00 EUR
Total value of the contract/lot: 589 500.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Muutoksenhaku aika markkinaoikeuteen on pääsääntöisesti 14 päivää, ja se lähtee kulumaan siitä, kun tarjoja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/03/2021