Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 149612-2021

26/03/2021    S60

Suomi-Hämeenlinna: Terveydenhuollon tietojärjestelmät

2021/S 060-149612

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0818235-5
Postiosoite: Ahvenistontie 20
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
NUTS-koodi: FI1C2 Kanta-Häme
Postinumero: FI-13530
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankintatoimi@khshp.fi
Puhelin: +358 36291
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.khshp.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kuvantamisen tietojärjestelmän (PACS) hankinta

Viitenumero: KHSHP/1179/02.08.01.04.05/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
48814000 Terveydenhuollon tietojärjestelmät
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on hankkia kustannustehokas ja teknologialtaan ajantasainen Picture Archiving and Communication System (PACS) -järjestelmä, jota käytetään lääketieteellisten kuvien katseluun, käsittelyyn, jakeluun ja arkistointiin ja jossa on tuotantokäyttöön siirryttäessä kansallisen vaatimuksen mukainen liityntä kansalliseen kuva-aineistojen arkistoon. PACS-järjestelmän tulee myös olla muokattavissa tulevaa sote- ja maakuntauudistusta varten. Lisäksi hankittavan PACS-järjestelmän tulee olla yhteensopiva Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä käytössä olevan Istekki PACS -palvelun kanssa, jotta ERVA-alueen Tähtisairaala-yhteistyö on kuvantamisen osalta toteutettavissa.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 589 500.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C2 Kanta-Häme
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankittava PACS-järjestelmä korvaa nykyisen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin käytössä olevan, OneMed Oy:n toimittaman Fujifilmin Synapse PACS -järjestelmän ja Jivex-järjestelmän. Synapseen arkistoidaan vuosittain noin 150 000 kuvantamistutkimusta. Jivex-järjestelmää käytetään kuvadatan siirtoon ja tallennukseen ulkoisilta medioilta Synapse PACS-järjestelmään (Jivex Import Gateway, Jivex Review Client, Jivex Analog Modality Gateway).

Ortopedian sablunointi- ja suunnitteluohjelmistona käytetään Sectran ortopedistä ohjelmistoa ja valmiit kuvat arkistoidaan Fuji Synapse PACS -järjestelmään. Ortopedian tarvitsemien ohjelmistojen tulee myös kuulua nyt hankittavaan PACS-järjestelmä kokonaisuuteen.

Sairaanhoitopiirissä on käytössä myös Lifecare PACS -järjestelmä, jonne arkistoidaan vuosittain noin 60 000 hammaskuvaa (intraoraali, OPG), valokuvia, äitiyshuollon ultraäänitutkimuksia ja silmänpohjakuvia. Näitä kuvia ei olla automaattisesti siirtämässä uuteen PACS-järjestelmään, mutta tästäkin pyydetään optiona hinta.

Ensimmäisessä vaiheessa hankittavaan PACS-järjestelmään arkistoidaan nykyisin Synapse PACS -järjestelmään arkistoitavat tutkimukset. Hankittavan PACS-järjestelmän tulee kuitenkin mahdollistaa myös muun kuvadatan käsittely, esimerkiksi näkyvän valon kuva ja liikkuva kuva ja ääni, jotta ns. oheisdata saadaan tulevaisuudessa siirrettyä sen kautta kansalliseen kuva-aineistojen arkistoon. Hankinnan kohteeseen eivät kuulu palvelinalustat ja vastaavat ICT-infrastruktuurikomponentit. Niistä vastaa 2M-IT, joka on KHSHP:n kapasiteettipalveluiden tuottaja.

KHSHP tulee tarjoamaan järjestelmän kokonaispalveluna Kanta-Hämeen alueen julkisille terveydenhuollon yksiköille. Kanta-Hämeen alueella KHSHP:n Hämeenlinnan yksikön ja Forssan sairaalan kuvantamisyksiköt ovat avoinna ympäri vuorokauden. KHSHP:n kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikkö (KFI) sekä Hämeenlinnan ja Janakkalan terveyskeskusten röntgenosastot toimivat arkisin virka-aikana, KHSHP:n Riihimäen sairaalan röntgenyksikkö myös viikonloppuisin ja arkipyhinä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet / Painotus: 30
Laatuperuste - Nimi: Käytettävyys – käyttäjävertailu / Painotus: 20
Hinta - Painotus: 50
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Palvelu jatkuu neljän (4) vuoden sopimuksen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden jaksoissa, mikäli sopimusta ei irtisanota. Irtisanomisaika on tilaajan

Irtisanoessa palvelusopimuksen kolme (3) kuukautta ja toimittajan irtisanoessa palvelusopimuksen 12 kuukautta.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 137-336539
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: KHSHP/1179/02.08.01.04.05/2020 115688
Nimi:

Kuvantamisen tietojärjestelmän (PACS) hankinta

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
01/03/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Optomed Software Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0110710-9
Postiosoite: Keilaranta 16B
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-02150
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 589 500.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 589 500.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhaku aika markkinaoikeuteen on pääsääntöisesti 14 päivää, ja se lähtee kulumaan siitä, kun tarjoja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/03/2021