Pakalpojumi - 14969-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Projektu konkurss - Slēgta procedūra 

Francija-Liona: Ēku arhitektūras pakalpojumi

2019/S 008-014969

Paziņojums par metu konkursu

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
GIE Territoires Rhone-Alpes et Auvergne CDC Habitat
5 place Camille Georges
Lyon
69002
Francija
Kontaktpersona: Olivia Gay-Lacroix Carole Saunier olivia.gay-lacroix@cdc-habitat.fr carole.saunier@cdc-habitat.fr
Tālrunis: +33 478959772
E-pasts: olivia.gay-lacroix@cdc-habitat.fr
NUTS kods: FRK

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.cdc-habitat.com/

Pircēja profila adrese: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_LPB1FC2ySX
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_LPB1FC2ySX
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Publisko tiesību subjekts
I.5)Galvenā darbības joma
Dzīvokļu un komunālā saimniecība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Concours de maîtrise d'œuvre pour la construction de 40 logements et 1 local commercial à Villeurbanne (lot 8 Terrain des sœurs)

Atsauces numurs: TDS VILLEURBANNE
II.1.2)Galvenās CPV kods
71221000
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71221000
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Concours de maîtrise d'œuvre sur esquisse +, pour la construction d'environ 40 logements locatifs sociaux (2 550 m2 SHAB) et un local commercial (Moyenne surface alimentaire) de 1 350 m2 SDP angle rue Michel Rocard — rue du 8 Mai 1945 à Villeurbanne (lot 8 terrain des sœurs). Certifications: NF Habitat HQE et QEB.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.10)Dalībnieku atlases kritēriji:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
Piedalīties var tikai konkrētās profesijas pārstāvji: jā
Norādīt profesiju:

Architecte, économiste, BET Fluide, BET structure, BE HQE.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.2)Konkursa veids
Slēgts
Minimālais skaits: 3
Maksimālais skaits: 4
IV.1.7)Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi:
IV.1.9)Projektu vērtēšanas kritēriji:

Références équivalentes (logements et commerce en RDC), compétences de l'équipe, capacités financières, moyens humains et matériels.

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Termiņš, līdz kuram jāsaņem projekti vai dalības pieteikumi
Datums: 18/02/2019
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītājiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu:
Franču valoda
IV.3)Godalgas un žūrija
IV.3.1)Informācija par godalgām
Tiks piešķirta(-as) godalga(-as): jā
Piešķiramo godalgu skaits un vērtība:

4 indemnités d'un montant de 12 000 EUR HT pour les candidats admis à remettre une offre. Chaque candidat ayant remis des prestations conformes au règlement de concours recevra une indemnité de 12 000 EUR HT. L'indemnité du lauréat sera déduite du montant du contrat. Pour le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou la suppression pourra être demandée au pouvoir adjudicateur. Un même prestataire ne pourra se présenter que dans une seule équipe.

IV.3.2)Informācija par maksājumiem visiem dalībniekiem:
IV.3.3)Turpmākie līgumi
Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības pēc konkursa tiks piešķirtas konkursa uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem: jā
IV.3.4)Žūrijas lēmums
Žūrijas lēmums līgumslēdzējai iestādei/līgumslēdzējam ir saistošs: jā
IV.3.5)Izvēlēto žūrijas locekļu vārdi:

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
TGI de Lyon
67 rue Servient
Lyon
69003
Francija

Interneta adrese: http://www.ca-lyon.justice.fr

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019