Pakalpojumi - 14970-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Projektu konkursu rezultāti - Slēgta procedūra 

Bulgārija-Sofija: Konsultatīvie arhitektūras pakalpojumi

2019/S 008-014970

Metu konkursa rezultāti

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Stolichna obshtina — napravlenie „Arhitektura i gradoustroystvo“
000696327
ul. Serdika No. 5
Sofiya
1000
Bulgārija
Kontaktpersona: arh. Nikolay Kamenov
Tālrunis: +359 29238299
E-pasts: op@sofia-agk.com
Fakss: +359 29806741
NUTS kods: BG411

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.sofia-agk.com

Pircēja profila adrese: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=102662&companyId=20914

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: архитектура и градоустройство

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“, гр. София

II.1.2)Galvenās CPV kods
71210000
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Участниците в конкурса следва да разработят концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“, гр. София. Конкурсът се провежда за придобиване на концептуален проект — основа за изработка на бъдещите проекти. На участника, класиран от журито на първо място, ще се изпрати покана за участие в преговори за възлагане на общ. поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Ако класираният на първо място не приеме поканата и се откаже от участие в договарянето, покана се отправя до класирания на второ място. В случай че класираните на първо и второ място участници се откажат от участие в договарянето, възложителят прекратява процедурата. Възложителят Столична община има право да проведе процедура по избор на изпълнител за проектиране на инвестиционния проект (фаза технически проекти и фаза работен проект), като използва един от двата концептуални проекта, класирани на първо или на второ място.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.2)Konkursa veids
Slēgts
IV.1.9)Projektu vērtēšanas kritēriji:

Критерият за оценяване на конк. проекти е оптимално съотношение качество/цена.

Оценката на конк. проекти се извършва по сл. показатели със съответната относителна тежест в комплексната оценка, както следва:

— показатели, вкл. качествени, екологични и социални аспекти, с относителна тежест 90,

— прогнозна стойност за реализация на строителството с относителна тежест 10.

П1 „Рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение“;

П2 „Целесъобразност на функционалната структура“;

П3 „Исторически континюитет“;

П4 „Пространствен интегритет;

П5 „Социализиране на недвижимите културни и археологически ценности“;

П6 „Съвременен и целесъобразен градски дизайн и благоустройство“;

П7 „Устойчив баланс между изискванията и предпочитанията на всички участници в градския процес“;

П8 „Устойчивост на предложените материали“;

П9 „Възможност за етапна реализация“.

Общата оценка на участника по показателите, вкл. качествени, екологични и социални аспекти, се изчислява по сл. формула: ТЕ=П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7+П8+П9, като максималният брой точки, който може да получи 1 участник, е 90.

Показател „Прогнозна стойност за реализация на строителството“ се оценява по сл. формула: ПСт =(ПСт. мин./ПСт. участ.)x10, където:

ПСт. мин. — предложената най-ниска стойност за реализация сред допуснатите участници;

ПСт. участ. — предложената стойност за реализация на съответния участник.

Комплексната оценка на всеки участник се изчислява по формулата: КО=ТЕ+ПСт, като максималният брой точки, който може да получи 1 участник, е 100.

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 178-403911

V iedaļa: Konkursa rezultāti

Konkurss tika izbeigts bez līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas: jā
V.1)Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru
Balva(-as) nav piešķirta(-as)
Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgārija
Tālrunis: +359 29884070
E-pasts: cpcadmin@cpc.bg
Fakss: +359 29807315

Interneta adrese: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Чл. 197, ал. 1, т. 7

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
08/01/2019