Supplies - 149702-2020

Display compact view

27/03/2020    S62

Sverige-Stockholm: Brandfordon

2020/S 062-149702

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2009/81/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Försvarets Materielverk
Nationellt registreringsnummer: 202100-0340
Postadress: Banérgatan 62
Ort: Stockholm
Postnummer: SE-115 88
Land: Sverige
E-post: philip.lieff@fmv.se
Telefon: +46 709824582

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet/enhet: http://fmv.se

Elektronisk tillgång till information: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=51819

Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=51819

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Försvar
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters/enheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Räddningsbil Flygbastjänst
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp

NUTS-kod SE11 Stockholm

II.1.3)Information om ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen:
Härmed inbjuds till deltagande i upphandlingen av Räddningsbil Flygbastjänst.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

34144210 Brandfordon, 35110000 Brandbekämpnings-, nöd- och säkerhetsutrustning, 35400000 Militärfordon och tillhörande delar

II.1.7)Information om underentreprenader
II.1.8)Delar
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor för kontraktets fullgörande, i synnerhet när det gäller försörjningstrygghet och informationssäkerhet:
III.1.5)Information om säkerhetsprövning:
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)Personliga förhållanden
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk och/eller yrkesmässig kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
428723-AI961553
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
15.6.2020
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
engelska. svenska.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
VI.2)Information om EU-medel
VI.3)Kompletterande information:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25.3.2020