Építési beruházás - 14980-2022

12/01/2022    S8

Magyarország-Budapest: Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül

2022/S 008-014980

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Márkus Csaba
E-mail: csaba.markus@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 309621665
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Magyar Zene Háza állandó kiállítás kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001055072020
II.1.2)Fő CPV-kód
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Magyar Zene Háza állandó kiállítás kivitelezés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Zene Háza 1146 Budapest, Olof Palme sétány 3-5.; Budapest Városliget hrsz 29732/11

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Magyar Zene Háza állandó kiállításának kiállítás kivitelezési munkáit még a használatbavételi engedéllyel nem rendelkező házban kell végezni, a generálkivitelezési munkákkal párhuzamosan.

A Magyar Zene Háza állandó kiállítása az épület -2 pinceszintjén valósul meg, mintegy 1000 m2-en. A kiállítótér határoló szerkezetei vasbeton szerkezetek, ezekre épül a kiállítás. A kiállítás szerkezetének főbb elemei: álpadló, válaszfalak, függesztett elemek. Az építőmesteri és szakipari munkákon túl egyedi installációk gyártása, audiovizuális technika kialakítása, speciális hangrendszer megvalósítása, film- és videótartalmak gyártása, valamint további szakági munkák (épületautomatika, biztonságtechnika, erősáram, tűzjelző, világítástechnika, vízellátás-csatornázás, szellőzés-légtechnika, sprinkler) tartoznak a kivitelezés feladataihoz.

A kiállítótér adottságai: elhelyezkedés az épületben:

-2. szint alapterület (kiállítótér): 1002,86 m2

alapterület (hangszersimogató): 126,37 m2

padlószint pozíciója: -8,40m (földszinti padlószinthez képest)

hasznos belmagasságok: 7,20m, ill. 5,90m (130cm-es leugrás)

álpadló bruttó mérete: 70cm álmennyezet br. mérete: 35, ill. 165cm szerkezeti

belmagasság: 70+720+35=825cm

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 11
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 061-153579

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Magyar Zene Háza állandó kiállítás kivitelezés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
08/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94564895
Postai cím: Pillangó Utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: babecz.jozsef@magyarepito.hu
Telefon: +36 309194391
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 110 661 533.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerődés módosításának dátuma: 2021.10.29.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/01/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Zene Háza 1146 Budapest, Olof Palme sétány 3-5.; Budapest Városliget hrsz 29732/11

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Zene Háza állandó kiállításának kiállítás kivitelezési munkáit még a használatbavételi engedéllyel nem rendelkező házban kell végezni, a generálkivitelezési munkákkal párhuzamosan.

A Magyar Zene Háza állandó kiállítása az épület -2 pinceszintjén valósul meg, mintegy 1000 m2-en. A kiállítótér határoló szerkezetei vasbeton szerkezetek, ezekre épül a kiállítás. A kiállítás szerkezetének főbb elemei: álpadló, válaszfalak, függesztett elemek. Az építőmesteri és szakipari munkákon túl egyedi installációk gyártása, audiovizuális technika kialakítása, speciális hangrendszer megvalósítása, film- és videótartalmak gyártása, valamint további szakági munkák (épületautomatika, biztonságtechnika, erősáram, tűzjelző, világítástechnika, vízellátás-csatornázás, szellőzés-légtechnika, sprinkler) tartoznak a kivitelezés feladataihoz.

A kiállítótér adottságai: elhelyezkedés az épületben:

-2. szint alapterület (kiállítótér): 1002,86 m2

alapterület (hangszersimogató): 126,37 m2

padlószint pozíciója: -8,40m (földszinti padlószinthez képest)

hasznos belmagasságok: 7,20m, ill. 5,90m (130cm-es leugrás)

álpadló bruttó mérete: 70cm álmennyezet br. mérete: 35, ill. 165cm szerkezeti

belmagasság: 70+720+35=825cm

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 08/03/2021
Befejezés: 15/12/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 110 661 533.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94564895
Postai cím: Pillangó Utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: babecz.jozsef@magyarepito.hu
Telefon: +36 309194391
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés 6.2. pontjának utolsó bekezdése helyébe - Végteljesítési határidő - helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Végteljesítési határidő:2021. december 15.”

2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés 6.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás megkezdésének határideje] A sikeresen záruló Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás megkezdésének Vállalkozó által vállalt határideje 2021. november 15.”

3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés 2. számú melléklete (Műszaki Ütemterv) helyébe a Szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező Műszaki Ütemterv lép.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Városliget Zrt. és a Magyar Építő Zrt. között 2018. augusztus 22. napján kelt „A Magyar Zene Háza generálkivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyában kötött generálkivitelezési szerződés végteljesítési határideje módosult, melyre tekintettel a tárgyi szerződés műszaki átadás-átvételi eljárás kezdetének, valamint a végteljesítési határidejének a módosítása vált szükségessé, figyelemmel arra, hogy a generálkivitelező által végzett munkák, mind az organizációs feltételek, mind a technológiai sorrendet figyelembe véve módosítások érintik az állandó kiállítás végleges kiépítését. Vállalkozó a 2021. október 21. napján kelt akadályközlő levelében a fentiekben rögzítettek mellett a COVID-19 típusú új koronavírus világjárvány, mint a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül felmerült körülmény hatására jelentkező egyeztetési, jóváhagyási és a 2021. második és harmadik negyedévében felmerülő globális építési alapanyaghiány miatti beszerzési folyamatok akadályozottságára is hivatkozva a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdetének, valamint a végteljesítési határidő 10 (tíz) munkanappal történő hosszabbítását kezdeményezte.

A Magyar Zene Háza Nonprofit Kft. elnevezése 2021. augusztus 19. napjától Magyar zene Háza Közhasznú Nonprofit Kft-re módosult.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést a Kbt. 141. §-a (4) bekezdésének c) pontja, és a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják.

A Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja a Szerződésmódosításban meghatározott határidő módosítás tekintetében megalapozza a Szerződésmódosítást, tekintettel arra, hogy a határidő módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelők és Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, az ellenérték nem módosul, azaz az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át.

Az MZH Nkft. névváltozása nem tekintendők lényeges módosításoknak, nem határoznak meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét és illeszkednek a Szerződés jellegéhez, valamint nem változtatják meg a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára, így a szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján kerül sor és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 110 661 533.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 110 661 533.00 HUF