Dienstleistungen - 14982-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Myjava: Forschungsdienste

2019/S 008-014982

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 233-532549)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Slovarm, a.s.
35792680
Dolná 1259/2
Myjava
907 01
Slowakei
Kontaktstelle(n): Viera Sotníková
Telefon: +421 905317598
E-Mail: sotnikova.viera@gmail.com
NUTS-Code: SK022

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.slovarm.sk/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Procesné a produktové inovácie v spoločnosti Slovarm, a.s.

Referenznummer der Bekanntmachung: 01/2018/MSS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
73110000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je Zmluvný výskum fyzikálnych podmienok spracovania mosadze novej generácie v podmienkach spoločnosti Slovarm, a.s. a Zmluvný výskum pre kyber-fyzikálne riadenie procesov v podmienkach spoločnosti

Slovarm, a.s. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Zákazka je rozdelená na 2 časti.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/01/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 233-532549

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I.
Stelle des zu berichtigenden Textes: 1.3), Príloha A.I): Adresa a kontaktné miesto (miesta), odkiaľ možno získať ďalšie informácie
Anstatt:

Uvedeného kontaktného miesta má byť:

muss es heißen:

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 15/01/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 31/01/2019
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 15/01/2019
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 31/01/2019
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: VI.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: VI.2) Informácie o elektronickom riadení práce, Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Anstatt:

Áno

muss es heißen:

Nie

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: