Pakalpojumi - 14997-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Somija-Turku: Tehniskās testēšanas, analīzes un konsultāciju pakalpojumi

2019/S 008-014997

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2018/S 245-561314)

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Turun kaupunki
0204819-8
PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Turku
20101
Somija
Kontaktpersona: Kirsi Mäntynen
Tālrunis: +358 449075894
E-pasts: kirsi.mantynen@turku.fi
NUTS kods: FI1C1

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.turku.fi/hankinnat

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Kosteusmittaukset, sisäilmatekniset kuntotutkimukset ja kuntoarviot 1.3.2019 (tavoite) - 28.2.2020

Atsauces numurs: 14925-2018
II.1.2)Galvenās CPV kods
71600000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia Turun kaupungin eri toimialojen kosteusmittauksista, sisäilmateknisistä kuntotutkimuksista ja kuntoarvoistoista ajalle 1.3.2019 (tavoite) - 28.2.2020.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) ryhmään:

Ryhmä 1 Kosteusmittaukset

Ryhmä 2 Sisäilmatekniset kuntotutkimukset ja näytteiden otot

Ryhmä 3 Kuntoarviot.

Kaikissa ryhmissä tehdään puitesopimus yhden (1) palveluntuottajan kanssa, jolle valitaan kaksi (2) varapalveluntuottajaa. Varapalveluntuottajia tullaa käyttämään edullisuusjärjesteyksessä, mikäli valitun palveluntuottajan toimituskyky ei riitä.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/01/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 245-561314

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: II.2.4)
Daļas numurs: Ryhmä 2
Teksta labojuma vieta: Kuvaus hankinnasta
Tekstu:

Tutkimukset suoritetaan Asumisterveysasetuksen STM 545/2015 ja sen soveltamisohjeen sekä Ympäristöoppaan 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus mukaisesti. Mikäli ohjeistuksiin tai oppaaseen tulee päivityksiä, tutkimukset suoritetaan sen mukaan. Sisäilmatekniset kuntotutkimukset ja näytteiden otot tekee palveluntuottajan nimeämä vastuullinen tutkija / projektinvetäjä, jolla on voimassa oleva VTT:n rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatti ja vähintään kolme (3) vuotta työkokemusta rakennusten sisäilmaan ja kuntoon sekä terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä. Näytteiden ottojen avustavalla työntekijällä ei tarvitse olla em. sertifikaattia. Vastuullisen tutkijan / projektinvetäjän tulee tutustua kohteeseen paikan päällä, kerätä käyttäjiltä lähtötiedot (käyttäjäkysely) mahdollisista ongelmien esiintymispaikoista sekä tutustua rakennuksen suunnitteluasiakirjoihin (pohjapiirustus, rakennus- ja rakennepiirustukset sekä LVI-suunnitelmat) tilaajan osoittamassa paikassa. Tämän kartoituksen perusteella arvioidaan kohteen riskitekijät/-rakenteet ja laaditaan kuntotutkimussuunnitelma jatkotutkimuksia varten. Kuntotutkimussuunnitelma on aina hyväksytettävä tilaajalla.

Palveluntuottajan tulee tiedottaa kohteen käyttäjää tutkimukseen liittyvistä kohdekäynneistä ja toimenpiteistä ennen kohteeseen menoa. Aikataulusta tulee tiedottaa aina myös tilaajaa. Palveluntuottajan tulee laatia aina kirjallinen raportti kohteesta saatavilla olevien esitietojen ja kohdekäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella (tutkimussuunnitelma). Lisäksi tähän raporttiin on sisällytettävä ongelmien todennäköinen syy ja laajuus sekä näytteenottosuunnitelma aikatauluineen. Raportti on aina hyväksytettävä tilaajalla. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta jakaa raporttia muille kuin tilaajalle. Raportti on aina tilaajan omaisuutta. Näytteiden tulosten valmistumisen jälkeen tehtävässä raportissa on oltava yhteenveto/tiivistelmä ja tarvittaessa johtopäätökset tutkimustuloksista sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi. Raportti on aina hyväksytettävä tilaajalla. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta jakaa raporttia tai tutkimustuloksia muille kuin tilaajalle. Raportti on aina tilaajan omaisuutta. Tilaaja pidättää oikeuden tilata näytteet tarvittaessa erikseen tilaajan päätöksellä. Näytteet otetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen STM 545/2015 asunnon ja muun oleskelutilan terveydellistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista mukaisesti ja niiden soveltamisohjeiden mukaisesti (Valvira).

Otettavia näytteitä ovat:

- Rakennusmateriaalinäyte/laimennossarja

- Rakennusmateriaalinäyte, suoraviljely

- Rakennusmateriaalinäyte, pesäkkeiden laskeminen ja tunnistus

- Ilmanäyte, mikrobit

- Pintasivelynäyte, mikrobit

- Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) sisäilmasta

- VOC-pintaemissio (FLEC-pintaemissiomittaus)

- VOC-emissiot materiaalista (bulk-näyte)

- Formaldehydi

- Hiilimonoksidi

- Mineraalikuitunäyte (teippinäyte 14 vrk laskeuma)

- Pyyhintäpölynäyte, pölyn koostumus (SEM).

Näytteiden analysointi tulee suorittaa tilaajan hyväksymässä tutkimuslaitoksessa, jolla tulee olla voimassa olevat FINASin akkreditoidut pätevyysalueet. Palveluntuottajan käyttämä tutkimuslaitos on nimettävä tarjouksessa.

Lasīt šādi:

Tutkimukset suoritetaan Asumisterveysasetuksen STM 545/2015 ja sen soveltamisohjeen sekä Ympäristöoppaan 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus mukaisesti. Mikäli ohjeistuksiin tai oppaaseen tulee päivityksiä, tutkimukset suoritetaan sen mukaan. Sisäilmatekniset kuntotutkimukset ja näytteiden otot tekee palveluntuottajan nimeämä vastuullinen tutkija / projektinvetäjä, jolla on voimassa oleva VTT:n rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatti ja vähintään kolme (3) vuotta työkokemusta rakennusten sisäilmaan ja kuntoon sekä terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä. Näytteiden ottojen avustavalla työntekijällä ei tarvitse olla em. sertifikaattia. Vastuullisen tutkijan / projektinvetäjän tulee tutustua kohteeseen paikan päällä, kerätä käyttäjiltä lähtötiedot (käyttäjäkysely) mahdollisista ongelmien esiintymispaikoista sekä tutustua rakennuksen suunnitteluasiakirjoihin (pohjapiirustus, rakennus- ja rakennepiirustukset sekä LVI-suunnitelmat) tilaajan osoittamassa paikassa. Tämän kartoituksen perusteella arvioidaan kohteen riskitekijät/-rakenteet ja laaditaan kuntotutkimussuunnitelma jatkotutkimuksia varten. Kuntotutkimussuunnitelma on aina hyväksytettävä tilaajalla.

Palveluntuottajan tulee tiedottaa kohteen käyttäjää tutkimukseen liittyvistä kohdekäynneistä ja toimenpiteistä ennen kohteeseen menoa. Aikataulusta tulee tiedottaa aina myös tilaajaa. Palveluntuottajan tulee laatia aina kirjallinen raportti kohteesta saatavilla olevien esitietojen ja kohdekäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella (tutkimussuunnitelma). Lisäksi tähän raporttiin on sisällytettävä ongelmien todennäköinen syy ja laajuus sekä näytteenottosuunnitelma aikatauluineen. Raportti on aina hyväksytettävä tilaajalla. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta jakaa raporttia muille kuin tilaajalle. Raportti on aina tilaajan omaisuutta. Näytteiden tulosten valmistumisen jälkeen tehtävässä raportissa on oltava yhteenveto/tiivistelmä ja tarvittaessa johtopäätökset tutkimustuloksista sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi. Raportti on aina hyväksytettävä tilaajalla. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta jakaa raporttia tai tutkimustuloksia muille kuin tilaajalle. Raportti on aina tilaajan omaisuutta. Tilaaja pidättää oikeuden tilata näytteet tarvittaessa erikseen tilaajan päätöksellä. Näytteet otetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen STM 545/2015 asunnon ja muun oleskelutilan terveydellistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista mukaisesti ja niiden soveltamisohjeiden mukaisesti (Valvira).

Otettavia näytteitä ovat:

- Rakennusmateriaalinäyte/laimennossarja

- Rakennusmateriaalinäyte, suoraviljely

- Rakennusmateriaalinäyte, pesäkkeiden laskeminen ja tunnistus

- Ilmanäyte, mikrobit

- Pintasivelynäyte, mikrobit

- Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) sisäilmasta

- VOC-pintaemissio (FLEC-pintaemissiomittaus)

- VOC-emissiot materiaalista (bulk-näyte)

- Formaldehydi

- Hiilimonoksidi

- Mineraalikuitunäyte (teippinäyte 14 vrk laskeuma)

- Pyyhintäpölynäyte, pölyn koostumus (SEM).

Näytteiden analysointi tulee suorittaa tilaajan hyväksymässä tutkimuslaitoksessa, jolla tulee olla voimassa olevat FINASin akkreditoidut pätevyysalueet. Palveluntuottajan käyttämä tutkimuslaitos on nimettävä tarjouksessa.

Lisäys 9.1.2019: Tilaaja huolehtii materiaalinäytteiden ottojen rakenneavauksista aiheutuvien reikien paikkaamisesta.

VII.2)Cita papildu informācija: