Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 150011-2020

30/03/2020    S63

Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä niiden toiminnasta huolehtiminen

2020/S 063-150011

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Cour de justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
Sähköpostiosoite: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.curia.europa.eu
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Euroopan unionin tuomioistuimen tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä niiden toiminnasta huolehtiminen

Viitenumero: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintamenettelyn kohteena on seuraavien palvelujen toimittaminen:

— tietoteknisten ratkaisujen analysointi ja suunnittelu (uudet ratkaisut tai olemassa olevien ratkaisujen kehittäminen),

— tietoteknisiä ratkaisuja koskevat yksityiskohtaiset tekniset eritelmät (uudet ratkaisut tai olemassa olevien ratkaisujen kehittäminen) suunnitteluasiakirjojen perusteella,

— tietoteknisten ratkaisujen toteuttaminen (uudet ratkaisut tai olemassa olevien ratkaisujen kehittäminen) (suunnitteluasiakirjojen ja yksityiskohtaisten teknisten eritelmien perusteella),

— tietoteknisten ratkaisujen toiminnan virheiden korjaaminen ja tason 3 tuki,

— tietoteknisten ratkaisujen virallinen hyväksyntä (uudet ratkaisut tai olemassa olevien ratkaisujen kehittäminen),

— kehityspuitteiden hallinnointi,

— tason 1 ja 2 käyttäjätuki (atk-, mobiili- ja puhelimitse hoidettu helpdesk-palvelu),

— tuomioistuimen infrastruktuurien käyttö (mukaan luettuina verkot ja multimediainfrastruktuuri),

— puhelinkeskuspalvelut.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 30 000 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Toiminta ja käyttäjätuki

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72710000 Lähiverkkopalvelut
72720000 Alueverkkopalvelut
72611000 Tietokoneisiin liittyvät tekniset tukipalvelut
71311300 Infrastruktuuria koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

— helpdesk-palvelu,

— infrastruktuurien käyttö,

— puhelinkeskuspalvelut,

— pyynnöstä toimitettava tuki ja infrastruktuuri,

— monimediatuki.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: laadunvarmistussuunnitelma / Painotus: 48 prosenttia
Laatuperuste - Nimi: palvelutason indikaattorit / Painotus: 10 prosenttia
Laatuperuste - Nimi: haltuunoton ja takaisin luovuttamisen vaiheita koskeva laadunvarmistussuunnitelma / Painotus: 2 prosenttia
Hinta - Painotus: 40 prosenttia
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 046-104556
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: COJ-PROC-18/025
Osa nro: 3
Nimi:

Toiminta ja käyttäjätuki

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
03/03/2020
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: CTG IT Solutions SA
Postiosoite: ZA de Bourmicht — 7 rue des Mérovingiens
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-8070
Maa: Luxemburg
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: ATOS Luxembourg PSF SA
Postiosoite: 17, rue Edmond Reuter
Postitoimipaikka: Contern
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-5326
Maa: Luxemburg
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Sword Technologies SA
Postiosoite: 2, rue d'Arlon
Postitoimipaikka: Windhof
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-8399
Maa: Luxemburg
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 28 000 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 30 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa
Arvo tai osuus, joka teetetään todennäköisesti alihankintana kolmansilla
Osuus: 8 %

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67000
Maa: Ranska
Internetosoite: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Mahdollisia hankintamenettelyä koskevia huomautuksia voidaan lähettää hankintaviranomaiselle käyttämällä kohdassa I.1 annettuja yhteystietoja.

Epäiltäessä hallinnollista epäkohtaa (väärää, virheellistä tai puutteellista hallintomenettelyä) asiasta voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle 2 vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona kantelun perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://www.ombudsman.europa.eu).

Sopimuksentekopäätöstä koskeva kumoamiskanne on saatettava vireille 2 kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta. Mikään tarjoajan pyyntö, mikään hankintaviranomaisen vastaus tai mikään hallinnollista epäkohtaa koskeva kantelu ei vaikuta kumoamiskanteen vireillepanon määräaikaan, eikä sen vuoksi kumoamiskanteen vireillepanolle määrätä uutta määräaikaa. Kumoamiskanteiden kuulemisesta vastaava toimielin on ilmoitettu kohdassa VI.4.1).

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/03/2020