Pakalpojumi - 150011-2020

30/03/2020    S63

Luksemburga-Luksemburga: Koncepcijas izstrāde, īstenošana un darbības IT risinājumu nodrošināšanai Eiropas Savienības Tiesā

2020/S 063-150011

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Cour de justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
E-pasts: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.curia.europa.eu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Koncepcijas izstrāde, īstenošana un darbības IT risinājumu nodrošināšanai Eiropas Savienības Tiesā

Atsauces numurs: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Galvenās CPV kods
72000000 IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šī iepirkuma mērķis ir šādu pakalpojumu nodrošināšana:

— IT risinājumu (jaunu vai jau esošā attīstīšanai) analīze un koncepcijas izstrādāšana,

— detalizēta IT risinājumu (jaunu vai jau esošā attīstīšanai) tehniskā specifikācija, pamatojoties uz koncepcijas dokumentāciju,

— IT risinājumu (jaunu vai jau esošā attīstīšanai) īstenošana (pamatojoties uz koncepcijas dokumentāciju un detalizētām tehniskajām specifikācijām),

— IT risinājumu darbības kļūdu labošana un 3. līmeņa atbalsts,

— IT risinājumu apstiprināšana (jaunu risinājumu vai jau esošā risinājumu attīstīšanai),

— attīstības plāna pārvaldība,

— 1. un 2. līmeņa atbalsts lietotājiem (IT, mobilā, telefoniskā palīdzības dienesta – “Helpdesk” – pakalpojumi),

— Tiesas infrastruktūru (tai skaitā tīklu un multimediju) ekspluatācija,

— centrāle.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 30 000 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Darbības nodrošināšana un palīdzība lietotājiem

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
72710000 Vietējā datortīkla pakalpojumi
72720000 Teritoriālā datortīkla pakalpojumi
72611000 Datoru tehniskā atbalsta pakalpojumi
71311300 Infrastruktūras darbu konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— Palīdzības dienests (“Helpdesk”)

— Infrastruktūru ekspluatācija

— Centrāle

— Palīdzības un infrastruktūras nodrošināšana pēc izsaukuma

— Atbalsts multimediju jomā

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Kvalitātes nodrošināšanas plāns / Svērums: 48 %
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Pakalpojumu līmeņa rādītāji / Svērums: 10 %
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Kvalitātes nodrošināšanas plāns pārņemšanas un atpakaļnodošanas posmam / Svērums: 2 %
Cena - Svērums: 40 %
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 046-104556
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: COJ-PROC-18/025
Daļas numurs: 3
Nosaukums:

Darbības nodrošināšana un palīdzība lietotājiem

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
03/03/2020
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: CTG IT Solutions SA
Pasta adrese: ZA de Bourmicht — 7 rue des Mérovingiens
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
Pasta indekss: L-8070
Valsts: Luksemburga
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: ATOS Luxembourg PSF SA
Pasta adrese: 17, rue Edmond Reuter
Pilsēta: Contern
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
Pasta indekss: L-5326
Valsts: Luksemburga
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Sword Technologies SA
Pasta adrese: 2, rue d'Arlon
Pilsēta: Windhof
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
Pasta indekss: L-8399
Valsts: Luksemburga
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 28 000 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 30 000 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Proporcija: 8 %

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67000
Valsts: Francija
Interneta adrese: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

piezīmes par iepirkuma procedūru var iesniegt līgumslēdzējai iestādei, izmantojot I.1) iedaļā minētos saziņas līdzekļus.

Ja uzskatāt, ka pieļauta administratīva kļūme, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam divu gadu laikā no dienas, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (sk. http://www.ombudsman.europa.eu).

Prasību par piešķiršanas lēmuma atcelšanu var iesniegt divu mēnešu laikā no piešķiršanas lēmuma paziņošanas. Ja jūs iesniegsiet pieprasījumus un mēs sniegsim atbildes vai tiks iesniegtas sūdzības par administratīvu kļūmi, tas nenozīmēs, ka to mērķis ir atlikt termiņu, kas noteikts prasības par atcelšanu iesniegšanai, vai atklāt jaunu periodu prasības par atcelšanu iesniegšanai vai ka to dēļ šis termiņš tiks atlikts vai tiks atklāts jauns periods. Par atcelšanas procedūru izskatīšanu atbildīgā struktūra ir norādīta VI.4.1) iedaļā.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
23/03/2020