Pakalpojumi - 15004-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Varšava: Dārzkopības pakalpojumi

2019/S 008-015004

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2018/S 249-575778)

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
5252248481
ul. Hoża 13 a
Warszawa
00-528
Polija
Kontaktpersona: Magdalena Mycko
Tālrunis: +48 222774200
E-pasts: zamowienia@zzw.waw.pl
Fakss: +48 222774201
NUTS kods: PL911

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.zzw.waw.pl

Pircēja profila adrese: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły /371,46 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. służby brzegowej

Atsauces numurs: 120/PN/2018
II.1.2)Galvenās CPV kods
77300000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły /371,46 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. służby brzegowej

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 249-575778

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: III.1.3
Teksta labojuma vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Tekstu:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach jednej lub kilku umów wykonywał lub wykonuje:

— przez okres kolejnych co najmniej 8 miesięcy prace polegające na utrzymaniu terenu zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018, poz.1614 ze zm.), obejmujące minimum pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty) i pielęgnację zieleni wysokiej:

Dla części I – 400 000,00 PLN brutto

Dla części II – 400 000,00 PLN brutto

— przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy, w ramach jednej lub kilku umów realizowanych w tym samym czasie w obrębie jednej gminy, prace polegające na całorocznym utrzymaniu czystości na terenach ogólnodostępnych o powierzchni minimum 200 ha, za kwotę nie mniejszą niż:

Dla części I – 800 000,00 PLN brutto

Dla części II – 800 000,00 PLN brutto

Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.

Lasīt šādi:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach jednej lub kilku umów wykonywał lub wykonuje:

— przez okres kolejnych co najmniej 8 miesięcy prace polegające na utrzymaniu terenu zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018, poz. 1614 ze zm.), obejmujące minimum pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty) i pielęgnację zieleni wysokiej:

Dla części I – 400 000,00 PLN brutto

Dla części II – 400 000,00 PLN brutto

— ramach jednej lub kilku umów realizowanych w tym samym czasie w obrębie jednej gminy, prace polegające na całorocznym utrzymaniu czystości na terenach ogólnodostępnych o powierzchni łącznie nie mniejszej niż 200 ha za kwotę nie mniejszą niż:

Dla części I – 800 000,00 PLN brutto

Dla części II – 800 000,00 PLN brutto

Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.

Iedaļas numurs: IV.2.2
Teksta labojuma vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Tekstu:
Datums: 11/01/2019
Vietējais laiks: 09:00
Lasīt šādi:
Datums: 25/01/2019
Vietējais laiks: 09:00
Iedaļas numurs: IV.2.7
Teksta labojuma vieta: Warunki otwarcia ofert
Tekstu:
Datums: 11/01/2019
Vietējais laiks: 12:00
Lasīt šādi:
Datums: 25/01/2019
Vietējais laiks: 12:00
VII.2)Cita papildu informācija: