Építési beruházás - 150051-2016

30/04/2016    S85

Magyarország-Budapest: Repülőtéri épületek kivitelezése

2016/S 085-150051

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01210
Postai cím: BUD Nemzetközi Repülőtér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soos Viktor
E-mail: kozbeszerzes@bud.hu
Telefon: +36 12966480
Fax: +36 12967696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bud.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bud.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_h4u678/index.html
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda
Postai cím: 1011 Budapest, Fő utca 14–18., Fő utca VII. emelet, „A” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Dezső Marianna
E-mail: marianna.dezso@chsh.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.chsh.com
A felhasználói oldal címe: http://www.chsh.com
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda
Postai cím: 1011 Budapest, Fő utca 14–18., Fő utca VII. emelet, „A” épület
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Dezső Marianna
Telefon: +36 14578040
E-mail: marianna.dezso@chsh.hu
Fax: +36 14578041
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.chsh.com
A felhasználói oldal címe: http://www.chsh.com
I.6)Fő tevékenység
Repülőtéri tevékenységek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

2B Terminál épületből kiinduló, B jelű utas móló (pillér) építéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési feladatok ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
45213331 Repülőtéri épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

Tárgya: „2B Terminál épületből kiinduló, B jelű utas móló (pillér) építéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési feladatok ellátása”.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 16 900 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31200000 Villamos elosztó- és vezérlőberendezések
45000000 Építési munkák
45100000 Terep-előkészítő munkák
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45213330 Légi szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
45223200 Szerkezetépítési munkák
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45300000 Épületszerelési munka
45313000 Felvonó és mozgólépcső szerelése
45315300 Villamos hálózati szerelés
45331200 Szellőzés és légkondicionálás szerelése
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, 2B Terminál.

Budapest, XVIII. ker. 156755 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2B Terminál épületből kiinduló, B jelű utas móló (pillér) építéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési feladatok ellátása” az alábbiakban és a dokumentumban részletezettek szerint:

Repülőtéri móló kiviteli és megvalósulási tervek elkészítése és kulcsra kész kivitelezése. A móló légi utasok várakozását, beszállítását, kiszállítását, és útlevél-ellenőrzését fogja lehetővé tenni. A móló bruttó alapterülete 10 300 m², három funkcionális szinten (forgalmi előtéri szint, galéria szint, indulási szint). A móló összesen 27 beszállító kapunak ad helyet, amelyek liftekkel és lépcsőházakkal ellátott 8 függőleges mag köré szerveződnek. Fix hidak vezetnek a forgalmi előtéren megépítendő rotundákhoz, amelyekhez a jövőben utashidak csatlakoztathatók. A móló acéltetős, acélszerkezetes függesztett folyosót és fix acél utashidakat is magába foglaló, helyszínen öntött betonszerkezetként, szendvicspanel homlokzati elemekkel kerül kialakításra.

A kivitelezési munkálatokra működő repülőtéri területen kerül sor; a kivitelezőnek speciális eljárásoknak megfelelően kell gondoskodnia az építési területet érintő logisztikai feladatok végrehajtásáról, különösen az anyagok és dolgozók munkaterületre történő szállítása és onnan történő elszállítása kapcsán. Korlátozások vonatkoznak a daruk és térvilágító eszközök használatára is.

A nyertes ajánlattevő feladatai a következő főbb feladatokat foglalja magába:

— kiviteli/szerelési tervek elkészítése,

— építési terület kialakítása, különös figyelmet fordítva a munkaterületek hermetikus lezárására az aktív forgalmi előtéren, valamint az anyagok és dolgozók szállításának előírt kíséretét biztosító eljárásokra,

— hozzávetőlegesen 5 000 m² betonburkolat bontása,

— mintegy 220 m x 25 m helyszínen öntött betonszerkezet kialakítása, 8,4 méteres raszterekkel, szendvicspanellel, részben üveggel burkolva,

— 8 betonszerkezetes lépcsőház megépítése, amelyeket acél hidak egészítenek ki; utóbbiak beton végpontokhoz vezetnek a forgalmi előtéren a mobil utashidak jövőbeni csatlakoztatását lehetővé téve,

— belső burkolatok/felületkialakítások, járólapozással, látszó beton és üveg válaszfalakkal,

— elektromos, kisfeszültségű és hidraulikus rendszerek összekötése a meglévő 2B Terminál elosztóival és kapcsoló-berendezéseivel,

— a homlokzat és a 2B Terminál csatlakozó területeinek módosítása a mólóval történő összekötés céljából,

— VRF rendszerek illesztése a fűtő/hűtő rendszerekhez; csatlakoztatás a 2A Terminálon található épületfelügyeleti rendszerhez,

— beltéri és kültéri világítás kialakítása, összekapcsolása a 2A Terminálon található épületfelügyeleti rendszerrel,

— tűzjelző és tűzoltó rendszer kialakítása; a meglévő vízköddel oltó (hi-fog) rendszer és tűztabló bővítése,

— a biztonsági és beléptető rendszerek beszerelése és összekapcsolása a 2A Terminálon található biztonsági irányító központtal,

— felvonók kiépítése a függőleges magokban,

— beépített bútorzat kialakítása (pl. kapu pultok, útlevél-ellenőrző fülkék).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Projekt megvalósítási ideje (hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállási idő vállalása (181/2003. (XI.5.) Kormányrendelet 3. sz. mellékletében meghatározott szerkezetek esetében) (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Tervezői személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezői személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalata / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 16 900 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 26
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 6
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A Kbt. 86. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevők keretlétszáma: 6 (hat), azaz ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közül legfeljebb 6 (hat) alkalmas, egyben érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást.

Az alkalmas és érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezők rangsorolása – feltéve, hogy a meghatározott keretszámot meghaladja az alkalmas jelentkezők száma – az alábbi módszerrel történik:

Jelentkezők az alkalmasság körében bemutatott minimum 2 db referencia mellett további max. 8 db referenciát is bemutathatnak a rangsorolás érdekében. Az e körben bemutatandó többletreferenciák kapcsán ajánlatkérő az alábbi elvárásokat rögzíti:

A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap alatt végzett, legalább 2 000 000 EUR ellenszolgáltatási értékű (sikeres műszaki átadás – átvétellel lezárt), közhasználatú építménynek* minősülő épület kivitelezésére vonatkozó referenciamunka.

*Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja alapján: az olyan építmény (építményrész), amely

— a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz és

— használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá

— használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet

— törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

Ajánlatkérő a fenti feltételnek megfelelően bemutatott max. 8 db referencia értékét összegezi, az összeghez hozzáadja az alkalmasság (M2) keretében bemutatott 2 db referencia ellenszolgáltatási értékét is; és az összeg alapján rendezi sorba a jelentkezőket. Az első max. 6 legnagyobb referencia összértéket bemutató jelentkező kerül kiválasztásra a keret céljából.

Amennyiben részvételre jelentkező az M2) alkalmassági feltételre bemutatott 2 db referencián kívül további referenciát nem kíván bemutatni, a rangsorolásnál a bemutatott 2 db referencia ellenszolgáltatási értékének összegét veszi ajánlatkérő figyelembe.

Pontegyenlőség esetén ajánlatkérő a részvételre jelentkezők jelenlétében tartott sorsolással dönt. Az ajánlattételi szakaszban az első hat legtöbb pontot megszerző részvételre jelentkező kerül meghívásra.

Ugyanazon referencia csak egyszer kerül a rangsorolás során értékelésre, abban az esetben is, ha az adott referenciát a részvételre jelentkező(k), alvállalkozó(k), illetve az erőforrás szervezet(ek) is megjelölik.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők keretszámát (6) meghaladó részvételi jelentkezést nyújtottak be, az ajánlatkérő már a részvételi jelentkezések bírálata során bekéri a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat (azaz: a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások) és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével állapítja meg.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tájékoztatásul ajánlattételi szakaszhoz: A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–100, hol az 1 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték.

Módszer:

— Ár (nettó EUR) értékelési részszempont esetében fordított arányosítás,

— 1; 3–4. értékelési részszempont esetében pontozás,

— 2. értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek (kizáró okok) felsorolása és rövid ismertetése:

— az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

— részvételre jelentkező, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát,

— az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot,

— a részvételi jelentkezésben a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell,

— a kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §; 10. § 12–14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

— amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz (vagy a részvételre jelentkező országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

SZT1) részvételre jelentkező a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást;

SZT2) részvételre jelentkező a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT 1–2) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel.)

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)–(2) és (5) bekezdésére és a Kbt. 65. § (6)–(7), (9), (11) bekezdéseire is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1) részvételre jelentkező alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal;

SZT2) részvételre jelentkező alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1) Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) csatolnia kell – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről és a közbeszerzés tárgyából származó (közhasználatú épületek kivitelezése vagy közhasználatú épületek kivitelezése és kiviteli tervek készítése ) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6)–(7) és (10) bekezdésére is. A (6) bekezdés alkalmazása esetén a megfelelést igazoló dokumentumok elérési helyét a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban köteles feltünteti.

Alkalmasság igazolása, egységes európai dokumentum:

A P1) alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik.

Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt szükséges megadnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését.

Ajánlattevő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot köteles benyújtani.

A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) ha a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a 3 000 000 000 HUF-ot, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (közhasználatú épületek kivitelezése vagy közhasználatú épületek kivitelezése és kiviteli tervek készítése – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen az 1 000 000 000 HUF-ot.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás:

A Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek a részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az európai egységes dokumentumba foglalt nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban végzett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.

Részvételre jelentkező az M1). pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia.

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— az építési beruházás tárgyának és mennyiségének olyan részletes bemutatása, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,

— az ellenszolgáltatás nettó összege,

— adott esetben a saját teljesítés értéke HUF-ban meghatározva,

— a teljesítés idejét (a kezdő, a befejező, valamint a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap bontásban),

— a teljesítés helye,

— a megépített létesítmény megnevezését, főbb mennyiségeit,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A csatolt igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget /mennyiségi adatot / műszaki tartalmat;

M2) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

— szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalják, hogy a részvételre jelentkező (későbbiekben ajánlattevő) nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során,

— saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajz, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, az közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.),

— az előírt iskolai végzettség igazolására, az iskolai oklevél egyszerű másolata.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)–(2) és (5) bekezdésére is. A (2) bekezdés alkalmazása esetén a megfelelést igazoló dokumentumok elérési helyét a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban köteles feltünteti.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (10) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap alatt összességében legalább 2 db, egyenként legalább 5 000 000 EUR ellenszolgáltatási értékű (sikeres műszaki átadás – átvétellel lezárt), közhasználatú építménynek* minősülő épület kivitelezésére vonatkozó referenciamunkával.

*Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján: az olyan építmény (építményrész), amely

— a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és

— használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá

— használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet

— törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

A referenciamunka akkor tekinthető a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapon belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik.

M2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez valamennyi az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel bíró szakemberrel:

a) 1 fő projektvezető, aki felsőfokú műszaki végzettséggel, és legalább 5 év építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik;

b) 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel, és legalább 3 év épületgépészeti területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;

c) 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel, és legalább 3 éves épületvillamossági területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;

d) 1 fő vezető tervező, aki felsőfokú műszaki végzettséggel és legalább 5 év építmények teljes körű építészeti tervezése területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;

e) 1 fő tervező, aki felsőfokú műszaki végzettséggel és legalább 3 év építmények teljes körű építészeti tervezése területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;

A szakemberek között az átfedés nem megengedett, az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapításához legalább 5 fő szakember bemutatása kötelező. A fenti alkalmassági követelményeknek (M1–M2) a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

Az ajánlatkérő megköveteli, hogy a részvételre jelentkező, az M2) pontban meghatározott szakemberek vonatkozásában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a jelentkezésben ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. meghatározott vagy ezzel egyenértékű alábbi jogosultsággal szerepelnek a kamarai névjegyzékben.

— M2) a) pontban megjelölt szakember: „MV-É”,

— M2) b) pontban megjelölt szakember: „MV-ÉG”,

— M2) c) pontban megjelölt szakember: „MV-ÉV”,

— M2) d) pontban megjelölt szakember: „É”,

— M2) e) pontban megjelölt szakember: „É”.

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a részvételi jelentkezésben bemutatott szakembereknek kell a szerződéskötésig szerepelniük a fentiekben előírt jogosultságokkal a kamarai névjegyzékben. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének és az általa megjelölt szakemberek bármelyike nem szerepel a kamarai névjegyzékben az előírt jogosultsággal, azt az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 131 § (4) bekezdése alap.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Tájékoztatásul az eljárás ajánlattételi szakaszához:

Késedelmi és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése és a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételekben rögzítettek szerint, továbbá jótállás a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételekben rögzítettek szerint.

Teljesítési és jótállási biztosíték (szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás (Ajánlati Ár) 5 %-a) a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételekben rögzítettek szerint.

Előleg: A szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 75 millió forint a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételekben rögzítettek szerint.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Tájékoztatásul az eljárás ajánlattételi szakaszához:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: EUR.

Ajánlattevő jogosult résszámlák (előlegre vonatkozó számlán kívül – havonta jogosult részszámla benyújtására, valamint 1 végszámla) benyújtására a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételekben meghatározottak szerint. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30–32. §-ában, a Kbt. 135. § (1)–(3) és (6)–(7) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.

A szerződés a nettó vállalkozói díjon felül, az Ajánlati Árra vetített 10 % tartalékkeretet tartalmaz a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételekben rögzítettek szerint.

A fő finanszírozási és fizetési feltételek további részleteit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek tartalmazzák.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlatkérő a következő különleges körülményekre kívánja felhívni a figyelmet:

— a nyertes ajánlattévő által végzett munkálatok nem zavarhatják vagy hátráltathatják a repülőtér üzemelését (a munkálatokat a repülőtér működésével párhuzamosan kell végrehajtani),

— a munkálatokat a repülőtér szigorított védelmi területén belül kell elvégezni (un. security restricted area [SRA]),

— a Repülőtér Rendjében foglaltak betartása kötelező a munkálatok teljes időtartama alatt.

A kivitelezési munkálatokra működő repülőtéren, a repülőtér szigorított védelmi területén belül kerül sor. A helyszíni munkavégzésre kijelölt személyzet minden tagjának át kell esnie a kötelező biztonsági ellenőrzésen. A hatóságok indoklás nélkül is megtagadhatják a munkaterületre történő belépés engedélyezését. Az anyagok és dolgozók beszállítása a munkaterületre kísérettel történik. A nagyobb tömegben történő anyagbeszállítások alacsony forgalmú időszakokra korlátozódnak.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/05/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 27/06/2016
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1. A jelentkezések bontásának ideje: 31.5.2016. napja 11:00 óra, helye: CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda 1011 Budapest, Fő utca 14–18. „A” lépcsőház VII. em. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3), Kbt. 68. § (1), (4).

2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy részvételre jelentkező, vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja a részvételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot fax útján (+36 14578041) vagy elektronikus úton – figyelemmel Kbt. 41. § (4) bek.-ben foglaltakra – a marianna.dezso@chsh.hu címre kell küldeni.

3. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi dokumentumot.

4. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek., kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását.

5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be jelentkezés.

6. Részekre történő részvételi jelentkezés, későbbiekben ajánlattétel nem lehetséges:

A tervezési és a kivitelezési folyamat magasabb fokú integrációja az erőforrások hatékonyabb felhasználását teszik lehetővé a megbízó számára. Gyorsabb a létesítmény megvalósítása, mivel egy kézben van a tervezés és az építés-szerelés, ezért az egyes fázisok átfedhetik egymást.

7. Ajánlatkérő az eljárás során Kbt. 71. §- a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

8. Tájékoztatásul az eljárás ajánlattételi szakaszhoz:

— ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárást biztosít,

— az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerűen meghatározott értéke 169 000 EUR,

— ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentum részét képező árazatlan költségvetést beárazva az ajánlathoz csatolni kell. Az elektronikus adathordozón rögzített ajánlat esetén az árazott költségvetést Microsoft Excel formátumban kell csatolni,

— az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell egy szakmai ajánlatot, amely szakmai anyag tartalmazza, – felhasznált anyagok és eszközök bemutatását is tartalmazó árazott költségvetés mellett – a tervezési és kivitelezési ütemezésre vonatkozó megajánlást, valamint a megvalósítási tervet a megajánlott tervezési és kivitelezési ütemezéshez kapcsolódóan,

— nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési dokumentumban foglalt felelősségbiztosításokat kötni.

9. Az ajánlatkérő 307/2015. (X.27.) K. r. 15. § (3) bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. A becsült érték meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás becsült értékét is az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgya a jelen beszerzés tárgyával azonos, vagy hasonló (az építési engedélyben a II. ütemben megjelölt munkák). Az új építési beruházás beszerzésének feltételei a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 28 § (4) bek. alapján 24.3.2016-én előzetes piaci konzultációt tartott, az elhangzott releváns információk összefoglalóját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

11. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) K. r. 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P1,SZT1-2,M1-2).

12. Jelen részvételi felhívásban, valamint a dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rend-i továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre, a VI.3 ponthoz kapcsolódóan a dokumentumok többlet előírásokat tartalmaz.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 144. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/04/2016