Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 150083-2018

07/04/2018    S68

Portugalska-Lizbona: Splošne komunikacijske storitve in storitve publikacij

2018/S 068-150083

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
Poštni naslov: Praça Europa 4
Kraj: Lisbon
Šifra NUTS: PT170 Not specified
Poštna številka: 1249-206
Država: Portugalska
E-naslov: open092018@emsa.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://emsa.europa.eu/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3428
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Splošne komunikacijske storitve in storitve publikacij

Referenčna številka dokumenta: EMSA/OP/9/2018
II.1.2)Glavna koda CPV
79800000 Tiskarske in s tem povezane storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Ta postopek obsega vrsto komunikacijskih storitev in storitev publikacij, razdeljenih v 5 posebnih sklopov, za podporo agenciji pri izvajanju njenih zunanjih in notranjih komunikacijskih dejavnosti:

— sklop 1 obsega storitve, ki omogočajo tiskanje publikacij EMSA,

— sklop 2 obsega promocijski material, razstavni material in oblačila z blagovno znamko,

— sklop 3 obsega storitve spletne produkcije za upravljanje odprtokodnih spletnih vsebin,

— sklop 4 obsega multimedijske storitve, vključno z avdiovizualnim pokrivanjem dogodkov, video postprodukcijo, animirano grafiko in pridobivanjem slikovnega gradiva,

— sklop 5 obsega storitve grafičnega oblikovanja in postavitve za infografike in ilustracije ter grafično postavitev publikacij EMSA.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 645 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 5
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Storitve tiskanja

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
22121000 Tehnične publikacije
79800000 Tiskarske in s tem povezane storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Kraj dobave so prostori EMSA v Lizboni.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 1 obsega storitve, ki omogočajo tiskanje publikacij EMSA, kot so:

(i) zakonske publikacije standardnega formata;

(ii) 1-stranski tridelni prospekti formata A4;

(iii) 4/8-stranske brošure formata A4;

(iv) plakati EMSA formata A0;

(v) 32/48/64-stranska tehnična poročila, smernice, priročniki in popisi;

(vi) 8/56/72-stranske publikacije formata 20 cm x 20 cm;

(vii) enostranski/dvostranski podatkovni listi formata A4;

(viii) pisalne potrebščine z blagovno znamko.

Publikacije, ki jih bo treba zagotoviti v času trajanja pogodbe, se dobavijo skupaj z besedilom in slikovnim gradivom EMSA v formatu PDF, pripravljenem za tiskanje (oblikovano v Adobe InDesign).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost ekipe in metodologije / Ponder: 15
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost vzorcev / Ponder: 30
Merilo kakovosti - Ime: Zmanjšani vpliv na okolje / Ponder: 5
Cena - Ponder: 50
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Promocijski material z blagovno znamko

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
22000000 Tiskano gradivo in z njim povezani izdelki
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Kraj dobave so prostori EMSA v Lizboni.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 2 obsega naslednje storitve, za katere je treba ponudbi priložiti vzorce v skladu z merili kakovosti (oddelek 16 razpisnih specifikacij):

(a) promocijski material in predmeti z blagovno znamko (darila podjetja), vključno s predmeti VIP:

(i) promocijski material z blagovno znamko manjše vrednosti za konference in informacijske stojnice,

(ii) promocijski predmeti z blagovno znamko srednje vrednosti,

(iii) promocijski predmeti VIP z blagovno znamko;

(b) oblačila z blagovno znamko;

(c) premični razstavni material z blagovno znamko.

Ponudniki morajo predložiti katalog izdelkov in/ali storitev s celotno ponudbo izdelkov in/ali storitev, ki jih ponujajo.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost ekipe in metodologije / Ponder: 15
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost vzorcev / Ponder: 30
Merilo kakovosti - Ime: Zmanjšani vpliv na okolje / Ponder: 5
Cena - Ponder: 50
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 175 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Storitve spletne produkcije

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72413000 Storitve načrtovanja spletnih mest na svetovnem spletu omrežij (WWW)
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Svetovanje na daljavo.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 3 obsega storitve spletne produkcije za upravljanje odprtokodnih spletnih vsebin. Da bi agencija okrepila zmogljivosti svoje komunikacijske ekipe, občasno potrebuje storitve spletne produkcije in nadaljnjega razvoja na izbrani platformi za upravljanje spletnih vsebin agencije (Joomla!). Vse cene za svetovanje, ki bo zagotavljano izven prostorov agencije (na daljavo), je treba navesti za delovni dan ene osebe (7,5 ur). Ponudniki morajo dokazati strokovnost in zmogljivosti, določene v oddelku 15.5 razpisnih specifikacij. Vzorce je treba predložiti skupaj s ponudbo v skladu z merili kakovosti (oddelek 16 razpisnih specifikacij).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost ekipe in metodologije / Ponder: 25
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost vzorcev / Ponder: 25
Cena - Ponder: 50
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 60 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Multimedijske storitve

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
92111200 Produkcija reklamnih, propagandnih in informativnih filmov in video filmov
92111000 Storitve produkcije filmov in video filmov
92100000 Storitve na področju filma in video filma
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Storitve se bodo lahko izvajale v Lizboni, na drugih lokacijah, kjer EMSA organizira dogodke, ali na daljavo.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 4 obsega multimedijske storitve, vključno z avdiovizualnim pokrivanjem dogodkov, video postprodukcijo, animirano grafiko in pridobivanjem slikovnega gradiva:

(a) avdiovizualno pokrivanje dogodkov;

(b) video postprodukcija;

(c) animirana grafika;

(d) storitve pridobivanja slikovnega gradiva;

(e) cena na profil.

Ponudnik navede ustrezne cene v Dodatku 1 sklopa 4, ki pa ne smejo vključevati stroškov za prevoz in nastanitve, ki jih bo, kjer je to potrebno, krila agencija v skladu z okvirno pogodbo. Vzorce je treba predložiti skupaj s ponudbo v skladu z merili kakovosti (oddelek 16 razpisnih specifikacij).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost ekipe in metodologije / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost vzorcev / Ponder: 15
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost študije primera / Ponder: 15
Cena - Ponder: 50
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 150 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Storitve grafičnega oblikovanja in postavitve

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79822500 Storitve grafičnega oblikovanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Dobava storitev bo potekala prek digitalnih prenosnih sredstev.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 5 obsega storitve grafičnega oblikovanja in postavitve za infografike in ilustracije ter grafično postavitev publikacij EMSA:

(a) Grafično oblikovanje:

za publikacije in spletno mesto EMSA so potrebne profesionalno oblikovane infografike in ilustracije kot tudi diagrami, grafični prikazi delovnih procesov in karte (velikost: stran A5 ali A4). Na podlagi informativnega poročila EMSA bo izvajalec zagotovil ustrezno vizualno gradivo. Oblikovalci bodo morali zagotoviti EMSA možnost za preoblikovanje ali dokončno oblikovanje osnutka vizualnega gradiva v vsaj 2 fazah. Gradivo bo treba poslati po elektronski pošti v digitalni obliki, ki jo je mogoče urejati (npr. datoteka .ai, .tiff ali .indd), brez omejitev, povezanih z avtorskimi pravicami. Ponudniki naj pošljejo tudi ponudbo s ceno za delovni dan ene osebe (za 7,5-urni delovnik) in življenjepis za vsaj 2 strokovnjaka. Vzorce je treba predložiti skupaj s ponudbo v skladu z merili kakovosti (oddelek 16 razpisnih specifikacij).

(b) Storitve grafične postavitve:

EMSA lahko zahteva dodatno pomoč v zvezi z grafično postavitvijo publikacij, vključno s tehničnimi poročili, tridelnimi prospekti, 4/8-stranskimi brošurami itd. Ponudniki bodo morali zagotoviti EMSA možnost za preoblikovanje ali dokončno oblikovanje osnutka grafične postavitve v vsaj 2 fazah. Gradivo bo treba poslati po elektronski pošti v digitalni obliki, ki jo je mogoče urejati (npr. datoteka .indd ali .indt), brez omejitev, povezanih z avtorskimi pravicami. Ponudniki naj pošljejo tudi ponudbo s ceno za delovni dan ene osebe (za 7,5-urni delovnik), grafično postavitev navedenih publikacij in življenjepis za vsaj 2 strokovnjaka. Vzorce je treba predložiti skupaj s ponudbo v skladu z merili kakovosti (oddelek 16 razpisnih specifikacij).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost ekipe in metodologije / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost vzorcev / Ponder: 30
Cena - Ponder: 50
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 60 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 14/05/2018
Lokalni čas: 20:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/12/2018
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 18/05/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Če želite sodelovati, pošljite prošnjo (vsaj 5 koledarskih dni pred datumom odpiranja) na naslednji naslov e-pošte: open092018@emsa.europa.eu z navedbo imena osebe, ki bo se bo udeležila odpiranja, in ponudnika, ki ga zastopa.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
28/03/2018