Tjenesteydelser - 150085-2018

07/04/2018    S68

Polen-Warszawa: Luftovervågningstjenester til grænse- og kystbevogtningsfunktion

2018/S 068-150085

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 055-120752)

Retsgrundlag:

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frontex — Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Postadresse: Plac Europejski 6
By: Warsaw
NUTS-kode: PL911 Not specified
Postnummer: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frontex.europa.eu

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frontex — Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Postadresse: Plac Europejski 6
By: Warsaw
NUTS-kode: PL911 Not specified
Postnummer: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frontex.europa.eu

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Luftovervågningstjenester til grænse- og kystbevogtningsfunktion

Sagsnr.: Frontex/OP/104/2018/JL/MS
II.1.2)Hoved-CPV-kode
60440000 Flyvning og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål med dette udbud er at gøre det muligt for Frontex og EFCA at have rådighed over udstyr til luftbåren overvågning med en høj deployeringsevne og disponibilitet, som sætter disse agenturer i stand til at dække deres behov for operationel overvågningskapacitet.

Udbuddet omfatter indgåelse af en rammeaftale med genåbning af konkurrencen, med henblik på at erhverve luftbårne overvågningstjenester, som omfatter både ressourcer og eksperter. Frontex og EFCA ønsker et samarbejde på mellemlangt sigt med mindst 3 og højst 10 kontrahenter, der leverer luftbåren overvågning inden for hver af rammeaftalens partier, som tilbyder »størst værdi for pengene«, og som er parate til at udføre omkostningseffektive overvågningstjenester, benævnt specifikke konkurrenceprægede kontrakter, i hele rammeaftalens løbetid.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/04/2018
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 055-120752

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 16/04/2018
Tidspunkt: 16:00
Læses:
Dato: 16/05/2018
Tidspunkt: 16:00
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 23/04/2018
Tidspunkt: 11:00
Læses:
Dato: 23/05/2018
Tidspunkt: 11:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Anmodninger om yderligere oplysninger modtaget senere end 6 arbejdsdage før udløbet af fristen for afgivelse af bud (dvs. regnet fra 9.5.2018 (00.00) lokal tid i Warszawa) vil ikke blive behandlet (af praktiske grunde).