Palvelut - 150085-2018

07/04/2018    S68

Puola-Varsova: Ilmavalvontapalvelut raja- ja merivartiotehtäviä varten

2018/S 068-150085

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2018/S 055-120752)

Oikeusperusta:

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Frontex – Euroopan raja- ja merivartiovirasto
Postiosoite: Plac Europejski 6
Postitoimipaikka: Warsaw
NUTS-koodi: PL911 Not specified
Postinumero: 00-844
Maa: Puola
Sähköpostiosoite: procurement@frontex.europa.eu
Puhelin: +48 222059500
Faksi: +48 222059501

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.frontex.europa.eu

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Frontex – Euroopan raja- ja merivartiovirasto
Postiosoite: Plac Europejski 6
Postitoimipaikka: Warsaw
NUTS-koodi: PL911 Not specified
Postinumero: 00-844
Maa: Puola
Sähköpostiosoite: procurement@frontex.europa.eu
Puhelin: +48 222059500
Faksi: +48 222059501

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.frontex.europa.eu

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ilmavalvontapalvelut raja- ja merivartiotehtäviä varten

Viitenumero: Frontex/OP/104/2018/JL/MS
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60440000 Lentokoneilla suoritettavat ja niihin liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön yleistavoitteena on varmistaa, että Frontexin ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) on käytössään ilmavalvontalaitteet, jotka voidaan ottaa helposti käyttöön ja jotka ovat helposti saatavilla. Kyseisten laitteiden avulla virastojen tulisi voida täyttää tarpeensa, jotka liittyvät valvontatoimintavalmiuksiin.

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on kilpailun uudelleenkäynnistämiseen perustuvan puitesopimuksen tekeminen ilmavalvontapalvelujen hankkimiseksi. Puitesopimukseen tulisi kuulua resurssit ja asiantuntijat. Frontex ja EFCA haluavat tehdä pitkäaikaista yhteistyötä vähintään 3:n ja enintään 10:n ilmavalvontaa toimittavan sopimusosapuolen kanssa puitesopimuksen kunkin erän osalta. Yhteistyöhön valitaan hinta-laatusuhteeltaan parhaat tarjoajat, jotka voivat pitää yllä valmiuksia toimittaa kustannustehokkaita valvontapalveluja kilpailumenettelyn avulla tehtävien erillissopimusten mukaisesti puitesopimuksen keston ajan.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/04/2018
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 055-120752

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 16/04/2018
Paikallinen aika: 16:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 16/05/2018
Paikallinen aika: 16:00
Osan numero: IV.2.7
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 23/04/2018
Paikallinen aika: 11:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 23/05/2018
Paikallinen aika: 11:00
VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Lisätietoja koskevia pyyntöjä, jotka saapuvat myöhemmin kuin kuutta päivää ennen tarjousten jättämisen määräaikaa (eli 9.5.2018 klo 0:00 Varsovan paikallisaikaa), ei käsitellä (käytännön syistä).