Palvelut - 150118-2018

07/04/2018    S68

Belgia-Bryssel: Selvitys mahdollisuuksista kehittää rahtipalveluiden telematiikkasovellusta synergioiden hyödyntämiseksi elektronisesti tehostetun monimuotologistiikan kanssa

2018/S 068-150118

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Mobility and Transport
Postiosoite: DM28 — 4/54
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Carlo De Grandis
Sähköpostiosoite: carlo.de.grandis@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22954201
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3389
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3389
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. Nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: kuljetus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Selvitys mahdollisuuksista kehittää rahtipalveluiden telematiikkasovellusta synergioiden hyödyntämiseksi elektronisesti tehostetun monimuotologistiikan kanssa

Viitenumero: MOVE/C4/2018-224
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60200000 Rautateiden liikennepalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Erityinen tekninen standardi ratapalveluiden keskenään sovittamiseksi käsittelee rahtipalveluiden telematiikkasovellusta (TAF TSI - telematics application for freight services).

Kyseisellä järjestelmällä on tähän mennessä saavutettu tiedonvaihdon standardisointi ja paraneminen eri ratainfrastruktuureista vastaavien ja rautatieyritysten kesken. Toistaiseksi tavaraterminaalit eivät ole juurikaan olleet mukana, ja näin muodoin ei myöskään rahtimuotojen välinen / monimuotoinen aspekti ole ollut edustettuna.

Laajassa elektronisesti tehostetun monimuotologistiikan ja kuljetusten digitalisoinnin kentässä on tällä hetkellä useita komission ehdottamia aloitteita, joista keskustellaan digitaalisen kuljetuksen ja logistiikan foorumilla (the Digital Transport and Logistics Forum), niiden lisäksi, jotka ovat tulleet sitä kautta päivän valoon. Nämä tekijät, jotka helpottavat monien kuljetusmuotojen yhteensovittamista, edustavat merkittävää mahdollisuutta raideliikenteelle (joka ei ole ovelta ovelle -malli ja tarvitsee siksi sujuvaa kuljetusmuodosta toiseen siirtymistä). Kuitenkin raideliikenteen digitalisoinnin viiveet / pelkästään raideliikenteeseen keskittyvät ympäristöt/välineet voivat asettaa tämän mahdollisuuden vaakalaudalle ja jättää rautatiet yksikseen ulos monien kuljetusmuotojen tarjoamista yhteensovitusmahdollisuuksista ja näin heikentää rahtiliikenteen näkymiä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erityinen tekninen standardi ratapalveluiden keskenään sovittamiseksi käsittelee rahtipalveluiden telematiikkasovellusta (TAF TSI - telematics application for freight services).

Kyseisellä järjestelmällä on tähän mennessä saavutettu tiedonvaihdon standardisointi ja paraneminen eri ratainfrastruktuureista vastaavien ja rautatieyritysten kesken. Toistaiseksi tavaraterminaalit eivät ole juurikaan olleet mukana, ja näin muodoin ei myöskään rahtimuotojen välinen / monimuotoinen aspekti ole ollut edustettuna.

Laajassa elektronisesti tehostetun monimuotologistiikan ja kuljetusten digitalisoinnin kentässä on tällä hetkellä useita komission ehdottamia aloitteita, joista keskustellaan digitaalisen kuljetuksen ja logistiikan foorumilla (the Digital Transport and Logistics Forum), niiden lisäksi, jotka ovat tulleet sitä kautta päivän valoon. Nämä tekijät, jotka helpottavat monien kuljetusmuotojen yhteensovittamista, edustavat merkittävää mahdollisuutta raideliikenteelle (joka ei ole ovelta ovelle -malli ja tarvitsee siksi sujuvaa kuljetusmuodosta toiseen siirtymistä). Kuitenkin raideliikenteen digitalisoinnin viiveet / pelkästään raideliikenteeseen keskittyvät ympäristöt/välineet voivat asettaa tämän mahdollisuuden vaakalaudalle ja jättää rautatiet yksikseen ulos monien kuljetusmuotojen tarjoamista yhteensovitusmahdollisuuksista ja näin heikentää rahtiliikenteen näkymiä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Kustannusperuste - Nimi: hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa. / Painotus: 30
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso tarjousasiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso tarjousasiakirjat.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/05/2018
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18/05/2018
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan komissio, Directorate-General for Mobility and Transport, Rue de Mot 28, 1040 Brussels, Belgia (toimisto 4/95).

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/04/2018