Tjänster - 150118-2018

07/04/2018    S68

Belgien-Bryssel: Undersökning avseende möjligheterna att utveckla en telematikapplikation för frakttjänster (TAF TSI) (telematics application for freight services) för att utnyttja synergier med e-förbättrad multimodal logistik

2018/S 068-150118

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Mobility and Transport
Postadress: DM28 — 4/54
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Carlo De Grandis
E-post: carlo.de.grandis@ec.europa.eu
Telefon: +32 22954201
Internetadress(er):
Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3389
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3389
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Transport

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning avseende möjligheterna att utveckla en telematikapplikation för frakttjänster (TAF TSI) (telematics application for freight services) för att utnyttja synergier med e-förbättrad multimodal logistik

Referensnummer: MOVE/C4/2018-224
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60200000 Järnvägstransport
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

En särskild teknisk standard för driftskompatibilitet med järnväg avser en ”telematikapplikation för frakttjänster” (”TAF TSI”).

Systemet har hittills uppnått standardisering och förbättring avseende utbyten mellan olika förvaltare av järnvägsinfrastruktur och olika järnvägsföretag, med väldigt liten inblandning från terminaler och därav från den intermodala/multimodala dimensionen.

Inom det breda ramverket för e-förbättrad multimodal logistik, samt digitalisering av transporter, föreslås för närvarande flera initiativ av kommissionen och/eller diskuteras i forumet för digital transport och logistik. Genom att främja multimodal integration utgör dessa delar en stor möjlighet för järnvägen (en ej-från-dörr-till-dörr-modell som därför är i behov av smidiga, multimodala utbyten); men fördröjningar i järnvägsdigitalisering/utveckling av miljöer exklusivt för järnväg/verktyg kan äventyra denna möjlighet och särskilja järnvägar från den integrering, som de erbjuder och därmed begränsa utsikterna för godstransport.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppgifterna ska utföras i uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

En särskild teknisk standard för driftskompatibilitet med järnväg avser en ”telematikapplikation för frakttjänster” (”TAF TSI”).

Systemet har hittills uppnått standardisering och förbättring avseende utbyten mellan olika förvaltare av järnvägsinfrastruktur och olika järnvägsföretag, med väldigt liten inblandning från terminaler och därav från den intermodala/multimodala dimensionen.

Inom det breda ramverket för e-förbättrad multimodal logistik, samt digitalisering av transporter, föreslås för närvarande flera initiativ av kommissionen och/eller diskuteras i forumet för digital transport och logistik. Genom att främja multimodal integration utgör dessa delar en stor möjlighet för järnvägen (en ej-från-dörr-till-dörr-modell som därför är i behov av smidiga, multimodala utbyten); men fördröjningar i järnvägsdigitalisering/utveckling av miljöer exklusivt för järnväg/verktyg kan äventyra denna möjlighet och särskilja järnvägar från den integrering, som de erbjuder och därmed begränsa utsikterna för godstransport.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kostnadskriterium - Namn: Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och samtliga kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten / Viktning: 30
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/05/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/05/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Mobility and Transport, Rue de Mot 28, 1040 Brussels, Belgien (kontor 4/95).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/04/2018